Home » » GURBANI – RANDOM STANZAS

GURBANI – RANDOM STANZAS

GURBANI – RANDOM STANZAS

Please also see : http://www.punjabmonitor.com/2014/09/gurbani-random-stanzas-2.html

 (519) ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥ ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ Don't talk high of yourself. Remain within limits. God knows everything. The death of brave heroes is blessed, if it is for a good cause i.e approved by God.  (SGGS-580)

(518) ਮਰਣੁ ਮੰਦਾ ਲੋਕਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿ ਜਾਣੈ O people! Don’t say death is bad. Those who know the meaning of death know it.  ਹੇ ਲੋਕੋ! ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾਹ ਆਖੋ (ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ਜੇਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। (SGGS-579)

(517) ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥ ਨਦਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ  ਵਸਿ ਆਵੈ ਨਦਰੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ਨਦਰੀ ਮਰਿ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਨਦਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ (SGGS – 558) It is through His kindness that we happen to engage in service and serve the true guru. Only when He becomes kind we are able to control our mind and the heart becomes clean. … Through His kindness we become devoted to his praises, experience and realise death and then live. When God becomes kind on us we are able to understand His order ( administration of universe) and realize that He is the cause of every action. (The Third Nanak has explained here the concept of ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ the grace)

(516) ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਂਹੀ॥ ਨਾਰਦਿ ਕਹਿਆ ਸਿ ਪੂਜ ਕਰਾਂਹੀ॥ ਅੰਧੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ॥ ਪਾਥਰੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ॥ ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਡੁਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਰਣਹਾਰੁ॥ The Hindus have deviated from the basic thing; they are going the wrong way. They are blindly following Rishi Narad only (who founded the idol- worship). They have become blind and mute. The ignorant fools pick up stones and worship them. But when those stones themselves sink, how will they carry you across? (Guru Nanak was born in a Hindu family. Thus he had every right to oppose what he considered wrong.)

(515) ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਰਾਸਿ॥ ਮਨ ਤੇ ਧੋਖਾ ਤਾ ਲਹੈ ਜਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ॥  (SGGS- 557) You are my Master and owner of goods while Nanak is merely a salesman. When I am in prayers praising you, the illusion vanishes and I realize this.

(514) ਅਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਇਕ ਵਜੇ ਦੁਪਿਹਰੇ। Today it is Sangrand. Come my friends let go to Kartarpur sahib, where standing on the border, we will have its darshan and will pray for its corridor opening. Right at 1 PM.
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਜ ਭਏ ਰਾਸਿ॥ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸਿ॥ (SGGS-816) Saints dwell at Kartarpur, the city of the Creator God. Repeated prayers before God and our projects are finished successfully.(513) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਮਰਦਾਨੇ ਮੀਰਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। Mardana Mirasi started composing Gurbani- Impact of company of Guru Nanak.
ਸਲੋਕੁ ਮਰਦਾਨਾ 1ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮੁ ਮਦੁ ਮਨੂਆ ਪੀਵਣਹਾਰੁ ॥ ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ  ਮੋਹਿ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲਬ ਕੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਕਰਣੀ ਲਾਹਣਿ ਸਤੁ ਗੁੜੁ ਸਚੁ  ਸਰਾ ਕਰਿ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰਿ ਸੀਲੁ ਘਿਉ ਸਰਮੁ ਮਾਸੁ ਆਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ ਖਾਧੈ ਜਾਹਿ ਬਿਕਾਰ ॥ (SGGS-553)
SALOK,  MARDAANAA:  This dark-age of Kaliyuga is like a bar and the mind intoxicated with sex desire is a drinker. It is like, the cup is anger which is filled with emotional attachment while egotism is server the bartender. In the company of falsehood and greed, the man drinking too much is being ruined. O man give them up and rather make good deeds be your distillery, and truth be the molasses you ferment; make the most excellent wine of truth. Make virtue your bread, good conduct the ghee and modesty the dish of meat. As Gurmukh, these are obtained, O Nanak; consuming them, evil and corruption will vanish.

(512) ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੁ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੁ ਥੀਆ॥ (IV Nanak, SGGS-551)  The Formless-God, is Himself the form i.e creation, thus the whole activity is by Himself. ਨਿਰੰਕਾਰ (ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ-ਸਰੂਪ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਰੱਬ) ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਰ ਲਿਆ (ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਭਾਵ- ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ।)

(511) ਨਦਰਿ ਤੁਧੁ, ਅਰਦਾਸਿ ਮੇਰੀ .  I am to pray it is up to you to grant your mercy. ( Guru Nanak, SGGS -566)

(510) ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥ You have numerous features but I have none. (Japuji –Guru Nanak) Theme of whole S.G. Granth S. lies in this tukk or sentence. The whole Bani talks about millions or innumberable aspects or attributes of God and smallness or the shortness of human being or creature. This talk is called Naam or name. ਇਸ ਤੁੱਕ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਊਣਤਾ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਣ। (ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਗੁਰਸਿਖ ਸਮਝ ਲਏ।)

(509) ਸਭ ਕਿਛੁ ਜੀਵਤ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਅਰੁ ਫੁਨਿ ਗ੍ਰਿਹ ਕੀ ਨਾਰਿ ॥. ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤਿ ਪੁਕਾਰਿ ॥ ਆਧ ਘਰੀ ਕੋਊ ਨਹਿ ਰਾਖੈ ਘਰ ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰਿ ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਜਗ ਰਚਨਾ ਯਹ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾ ਤੇ ਹੋਤ ਉਧਾਰ (IX Nanak, SGGS-536) Purely reciprocal activity among the living: be it mother, father, siblings, children, relatives and your wife.. When the soul is gone from the body, then they will cry out, calling you a ghost. No one will let you stay, for even half an hour; they drive you out of the house. Mind it, think it, the world is like an illusion, a mirage. Says Nanak only Naam the prayers to God will liberate you.


(508) ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਾਹਾ॥ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫਾਹਾ॥ (V Nanak, SGGS-530) Advantages of prayers: you get liberated, peaceful and happy life and fear of death vanished.
+++++++++++++++++++++++++++++++   +++++++++++++++++++++++++++++++

Read my interpretation of selected Gurbani tukks.

AND ARCHIVES ALSO.During the year 2011 & 2012, I almost regularly posted selected Gurbani tukks the stanzas  on Facebook. At times friends liked some of my selections and their interpretations. I therefore post here under the comprehensive archive of those stanzas. Please use 'find' button to arrive at the appropriate tukk or

Please scroll it down to the quote number. You will find some interesting Gurbani tukks.

--B.S.Goraya++++++++++++++++++++
(508) ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ॥ ( IV Nanak, SGGS-540)  O man don't delay your prayers even for a second, because you don't know whether you will get the next breath or not.

(507) ਧਾਵਤ ਧਾਵਤ ਸਭੁ ਜਗੁ ਧਾਇਓ ਅਬ ਆਏ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ॥ ਦੁਰਮਤਿ ਮੇਟਿ ਬੁਧਿ ਪਰਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਾਰੀ॥ (V Nanak, SGGS-495) Wandering around, the whole world, now, I have arrived at the God’s door. Says humble Nanak, my  ignorance has vanished and intellect enlightened; the Guru's guidance has liberated me.  

(506) ਦਿਲਹੁ ਮੁਹਬਤਿ ਜਿੰਨ ਸੇਈ ਸਚਿਆ॥ ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸਿ ਕਾਂਢੇ ਕਚਿਆ॥ (Sheikh Farid, SGGS -488) Those who love from their hearts are solid ones while  those who have one thing in their hearts and something else on their faces are frail or weak.

(506) ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ॥ (SGGS-470) Only a few realise that the Guru is like a ship and those who jump from it to seek some other support are drowned. 

(505) ਗਿਆਨ ਹੀਣੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ॥ ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ॥  (G. Nanak, SGGS -1412) Without spiritual wisdom, people begin to worship weird thing. Their blind behaviour land them into loving things different from God.     

(504) ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹ ਬਿਨੁ ਘਟੁ ਨ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ॥ (G. Nanak, SGGS-1412) The husband-God dwells in every heart; without Him, there is no heart at all. O Nanak, the Gurmukhs are such happily married soul-brides to whom God is revealed.

(503)  ਙੰਙੈ ਙਿਆਨੁ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਸੋਈ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਈ ॥(Guru Nanak, SGGS-432)  - Nganga: The one who understands the mystery of life (that everything is within the will of God)  and whole creation (whether good or bad) is His own, is the real educated scholar. Actions and talk of such a scholar will not be selfish or egoistic. 

502.ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਧਰਮ ਬਿਨੁ ਧਿਆਨੁ॥ ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਨ ਬਾਕੀ॥  (Guru Nanak, SGGS-1412) No wisdom without the teacher, no meditation without truthful living and if the person becomes witness without having seen the truth he destroys his everything.

501. ਰਜਿ ਨ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁਚਿ ਨ ਚਲਿਆ ਕੋਇ॥ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤਿ ਹੋਇ॥ ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣੁ ਪੁਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇ॥ (Guru Nanak, SGGS-1412) No one lives long enough to accomplish all he wishes. Only the spiritually wise live forever; they are honoured for their wisdom. Bit by bit, we have always tried to save for future, while the life passes away. O Nanak, who should we complain to? Death takes one’s life away without anyone’s consent.


ਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਮੰਦਾ॥ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰਿ ਸਿਫਤਿ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ॥ By himself no one is learned or wise and similarly no one is ignorant or fool. Only a humble person the one who accepts the  greatness of God is a real man. (M.1, SGGS, p-359)  ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਜੀਅ (ਐਕਟਰ) ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਲ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀ। ਕਿਉਕਿ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਰੋਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਓਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਦਾ ਹੈ।


2.    ਨ ਸੱਤ੍ਰੈ ॥ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰੈ ॥ ਨ ਭਰਮੰ ॥ ਨ ਭਿੱਤ੍ਰੈ ॥99॥  ਨ ਕਰਮੰ ॥ ਨ ਕਾਏ ॥ ਅਜਨਮੰ ॥ ਅਜਾਏ ॥100॥ ਨ ਚਿੱਤ੍ਰੈ ॥ ਨ ਮਿੱਤ੍ਰੈ ॥ ਪਰੇ ਹੈਂ ॥ ਪਵਿੱਤ੍ਰੈ ॥101॥  ਪ੍ਰਿਥੀਸੈ ॥ ਅਦੀਸੈ ॥ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ॥ ਅਕ੍ਰਿਸੈ ॥   O God, You are without friend or foe, without delusion or fear. 100. Without body or action, beyond birth or abode. 101. Without image or friend, limitless and ever pure. 102. Master of the universe, ever invisible, ever almighty. (FROM JAAP SAHIB OF GURU GOBIND SINGH. Jaap sahib is a unique bani where Guru sahib describes God almighty in very very short and sweet sentences. This bani is unparalleled in the world as for as praises and description of God is concerned. At places a single word forms the complete sentence. Jaap sahib is part of Sikh morning prayers. It is recited in 25-30 minutes)
------------<>---------------
4.    ਬਿਖੁ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮੰਝਾਰਿ ॥ ........ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ The boat is loaded with sin and corruption and launched into the sea. ....  Pause.   The true Guru is the boat; Shabad (unit of Gurbani) will carry them across.(M.1, SGGS, p-1009)
------------<>---------------
8.    ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ5 ॥ ਖੁਲਿਆ ਕਰਮੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗਾਈ॥  ਸ੍ਰਮੁ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮਾ ਮਿਟਿ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ॥1॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ॥ ਚੀਤਿ ਆਇਓ  ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾਈ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਨਿਵਾਰੇ ਨਿਵਰੇ ਗਲ  ਬੈਰਾਈ॥ ਸਦ ਹਜੂਰਿ ਹਾਜਰੁ ਹੈ ਨਾਜਰੁ ਕਤਹਿ ਨ ਭਇਓ ਦੂਰਾਈ॥2॥ ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋਏ  ਸੰਤ ਸਹਾਈ॥ ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ॥3॥ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ  ਗੋਬਿਦ ਚਰਣ ਓਟਾਈ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਲਿਵ ਲਾਈ॥ MARU  M.5:  Blessings has dawned— my God has become merciful. I sing Kirtan of praises of the God. My struggle is ended; I have found peace, wanderings ceased. 1.  Now, I obtained state of eternal life. I sought sanctuary of saints & God of destiny, has come into my conscious mind. 1. Pause.  Sexual desire, anger, greed & emotional attachment eradicated; enmity eliminated. He is always ever-present, here & now, watching over me; never far away. 2.  In peace & cool tranquility, my faith has been totally fulfilled; Saints r in my support. He has purified sinners in an instant; I can’t explain it all. .3. I have become fearless; fears departed. Feet of God of universe r my protection. Nanak sings the praises God night & day.  (p-1000)
------------<>---------------
9.    ਸਹਨ ਸੀਲ ਪਵਨ ਅਰੁ ਪਾਣੀ ਬਸੁਧਾ ਖਿਮਾ ਨਿਭਰਾਤੇ ॥ ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲਿ ਭਇਓ ਸੰਜੋਗਾ ਇਨ ਮਹਿ  ਕਵਨ ਦੁਰਾਤੇ ॥2॥ ਜਿਨਿ ਰਚਿ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਉਸ ਹੀ ਕਉ ਹੈ ਰੇ ਓਹਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ॥3॥ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਰਚਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ॥ ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਜਬ ਖੇਲੁ ਉਝਾਰੈ ਤਬ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰਾ ॥ (M.5, SGGS, p-999) The basic 5 elements like the air, water, earth, which have patience,  tolerance, compassion and forgiveness joined together and brought you into being. (The ancient Hindu and perhaps Greek philosopher believed of 5 basic elements now in Nov. 2011 the number of chemical elements  analysed has gone to 118) Which of these elements is evil?  . 2. Creator God,  the architect of destiny, thus created your form; He also burdened you with ego. So in a way this (combination) alone is born and dies, comes and goes. 3.  Nothing of the color and the form of the creation is permanent; the entire expanse is transitory. Prays Nanak, when God brings His drama to its close, then only One, the One God remains.
------------<>---------------
11.     (Guru Nanak with Yogis, SGGS, p-940)  ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮੁ ਵਟਾਇਆ ॥ ਕਾਹੇ ਕਉ ਤੁਝੁ  ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ ॥ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਦੰਤਾ  ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥19॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥ ਅਨਹਤਿ ਰਾਤੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥ ਮਨਸਾ ਆਸਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਪਾਈ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ  ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥ “How have u changed course of ur life, how u linked your mind, how u subdued your hopes & desires? & how u found the continuous light? Without teeth (i.e Yoga), how can you do this impossible? Give us ur true opinion, Nanak.”   (G.N. Ans:-) Being at the feet of the true Guru, my wandering (births & deaths) has ended. My mind is attached & continuously attuned to naam. Through Shabad (Gurbani), my hopes & desires burnt away. Devoted to Guru I have been illuminated & my light is continuous. (Yogis strive to see light) Eradicating three impacts of Maya, one eats iron (does impossible). O Nanak, the emancipator merciful emancipates. 
------------<>---------------
12.    ਸੈਭੰ = ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ॥ Self existent= He can’t be established and can’t be created. The matter-less God is Himself there in His own way.  (Japuji of Guru Nanak) Explanation: Saibhang is a term used for God which means Self existent. The term is further explained in Japuji as that the God can’t be installed like some people do in temples. He is beyond the concept of matter. God is existing in the world in a unique way.
------------<>---------------
14.    ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥ (Guru Nanak in his Japuji) Singing and listening (His praises) with love of God in mind, your pains will vanish away and pleasure will come to your life.
------------<>---------------
15.    ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥ ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ  ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ  ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥ True is our God, true is His name, infinite love- His language. People beg and pray, “Give to us, give to us”, and the great giver gives His gifts. So what offering can we place before Him (to please Him), by which we might see His darbar the court? What words should we speak to evoke His love? (Answer) In the Amritvela, the hours before dawn, chant His true Name the praises, and contemplate His greatness. By  karma of our past deeds, we get human birth. By His mercy, the gate of liberation is found. O Nanak, so know this: the true one Himself is All i.e the entire universe is He Himself. 4.  (Japuji of Guru Nanak)
------------<>---------------
16.    ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ  ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਛੁੜਿ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥ (M.1, SGGS, p-764) My beloved husband (God) is pleased with my conduct of daan (giving others, charity), contentment, remaining attuned to truth and my truthful speech. Through the Guru’s teachings, O Nanak, I shall not suffer the pain of separation and finally I will merge into the loving embrace of the God.
------------<>---------------
17.    ਜੇ ਤੂ ਤੁਠਾ  ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲਿ ॥ ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥ (M.5, SGGS, p-761) O God! O treasure of mercy, if You are so pleased, then please grant me this blessing  that You don’t show me any other door and  that I may forever keep You in my heart. 
------------<>---------------
19.    ਜੇ ਭੁਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਈਂ ਭੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕਾਢੀਆ॥ ਜਿਨਾ ਨੇਹੁ ਦੂਜਾਣੇ ਲਗਾ ਝੂਰਿ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਢੀਆ॥ Even though I have made mistakes, and was wrong, I am still called Yours, O my Master. Those who loved others, die regretting and repenting. (M.5, SGGS, p-761)  
------------<>---------------
20.    ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ 5 ਗੁਣਵੰਤੀ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ  ਜੀਉ ॥ ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਦੇਹਿ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ਸੋਈ ਦਸਿ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂੰ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਲਿ ਕੈ ਮੈ ਤਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥ ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਚਿਤਿ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥ ਤਿਆਗੇਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥ ਇਉ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥ ਮੈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਜੀਉ ॥ ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥3॥ (Please See below English Translation)
Soohi (Raga), Fifth Nanak,  GUNVANTEE  -  The Virtuous Bride:  If I see a little Sikh of the Guru, I will humbly bow and fall at his feet. I will tell him the pain of my soul, and beg him to unite me with the Guru; my best friend. I will ask him to give me some advice so that my mind will not go out wandering anywhere else. I dedicate this mind to you. Please, show me the path to God. Covering long distances I have come, to seek your refuge. I have great hopes in you; please, take my pain and suffering away! So walk on this path, O little brother; do that work which the Guru tells you to do. Abandon the bad pursuits of the mind, and avoid worldly love. In this way, you shall get darshan the glimpse of Guru and you will not face any problem. By myself, I do not even know how to speak; I speak all that the God commands. I am blessed with the treasure of the God’s devotional worship; Guru Nanak has been kind and compassionate to me. I shall never again feel hunger or thirst; I am satisfied, satiated and fulfilled. So when I see a little Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet. 
------------<>---------------
21.    ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ॥ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭਿ ਮਿਲਿਹਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ)  The Khalsa shall rule and no-one will be left to oppose them. Finally all those who have lost shall assemble to take refuge with the Khalsa.( Guru Gobind Singh) 
------------<>---------------
23.    ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥  ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥ The believer has not to face obstacles on his path. The believer’s reality is finally revealed to public and he is honoured. The believer’s approach is simple and obvious. The believer has firm faith in truthful living. Such is the power of praises (name or naam) to God. Only those know it who have experienced it. (Guru Nanak in his Japuji)
------------<>---------------
24.    ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ॥ ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਤੂੰ ॥ (M.1, SGGS, p-422) As long as there is the breath of life, meditate on the Truth (God). You gain a lot by singing the praises of the God, and u r in peace and pleasure.  1. Pause. Service oriented to u is truthful; bless me with it, O God merciful.  I live by praising You; You are my anchor and life support. 
------------<>---------------
25.    ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੂੜੀਆ ਬਾਝੁ ਪਰੀਤਿ ਕਰੇਇ ॥ ਤਿਚਰੁ ਜਾਣੈ ਭਲਾ ਕਰਿ ਜਿਚਰੁ ਲੇਵੈ ਦੇਇ ॥ (M.1, SGGS, p-594) O Nanak, talk of such people is all falsehood without inner love for God, those who would praise God only so long He gives and they receiving. (Interpretation:- These lines pertain to pseudo-religious people. Guru asks us for complete surrender to the will of God to say good and accept what ever God is giving.)
 ------------<>---------------
26.    ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਭਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥(M.1, SGGS,p-636) Praise the praiseworthy God, O dear; there is none other to praise. Those who praise my God are better, O dear; they are filled with joy through Shabad the Gurbani. (Comments: Remember praising God is the Sikh way of worship. Name or Naam itself means praises. Gurbani is naam because it is praises to God.) 
------------<>---------------
27.    ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਲਿਖਾਈਐ ॥ (M.1, SGGS, p-566) Wherever we go, we should speak well and our attention should be on Gurbani the praises of God.
------------<>---------------
28.   
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ 3 ਅਸਟਪਦੀਆ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
 ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ  ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ॥1॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਸਚਿ ਰਤੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਹਿ  ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥2॥ ਸਚੁ ਖੇਤੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ  ਭੰਡਾਰਾ ॥3॥ ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥  4॥ ਆਵਹਿ ਸਚੇ ਜਾਵਹਿ ਸਚੇ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਮੂਲਿ ਨ ਪਾਹਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ  ਸਮਾਹਿ ॥5॥ ਅੰਤਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥ ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੈ  ਜਾਉ ॥6॥ ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ  ॥7॥ ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥8॥1॥ WADAHANS,  THIRD MAHALLA,  ASHTAPADEES: One Omnipresent God..By the grace of true Guru.. True is the Bani of His Word, and True is the melody; True is contemplative meditation on the Word of the Shabad. Night and day, I praise the True Lord. Blessed, blessed is my great good fortune.  . 1 .   O my mind, be a sacrifice to the True Name. Become the slave of the Lord’s slaves, and you shall obtain the True Name.  . 1 .  Pause  .   True is the tongue which is imbued with Truth, and true are the mind and body. By praising any other than the True Lord, one’s whole life is wasted.  . 2 .   Let Truth be the farm, Truth the seed, and Truth the merchandise you trade. Night and day, earn the profit of the True Name; you shall have treasures overflowing with the wealth of devotional worship.  . 3 .   Let Truth be your food, and let Truth be your clothes; let your True Support be the Name of the Lord. One who is so blessed receives it, and obtains a seat in the Mansion of the Lord’s Presence.  . 4 .   In Truth we come, and in Truth we go, and then we are not consigned to reincarnation again. The Gurmukhs are recognized as True in the True Court; they merge in the True Lord.  . 5 .   Deep within they are True, and their minds are True; they sing the Glorious Praises of the True Lord. In the true place, they praise the True One; I am a sacrifice to the True Guru.  . 6 .   True is the time, and true is the moment, when one falls in love with the True Lord. Then, he sees Truth, and speaks the Truth; he realizes the True Lord throughout the entire Creation.  . 7 .   O Nanak, one merges with the True Lord, when He merges with Himself. As it pleases Him, He preserves us; He Himself ordains His Will.  . 8 . 1 .
------------<>---------------
29.    ਕਿਛੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਨ ਸਮਸਰੇ ॥  ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮੁ ਹੋਆ ਧੁਰਿ ਕਦੇ ॥ ਸਭ ਉਪਾਈਅਨੁ ਆਪਿ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ (M.1, SGGS, p-566) Doing pious deeds giving donations performing various religious rituals are not equal to recitation of name the praises. O Nanak, those who are blessed with the name have such good deeds (karma)  pre-ordained. He Himself created all, and He blesses them with His glance of pity mercy. (ਵਿਆਖਿਆ:-ਇਥੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮ ਯਗ ਕਰਨੇ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਰਖਣੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਛ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ।)
------------<>---------------
31.    ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ॥ How to be be truthful & how will the curtain of falsehood between us and God be removed? Nanak wrote that u should submit to hukam thecommand or will of God. (Guru Nanak’s Japuji) EXPLANATION:- This is among the opening lines of Guru Granth Sahib the Sikh holy book. Here Guru Nanak has given the sure shot and simple answer to the question; ‘How can we see the God?’ Guru sahib says the simple thing is u submit to what ever is happening. Because every thing is happening within the will of God. So stop crying and stop complaining. Accept what ever is given to u thankfully. Guru says the world; the life is a drama. There is no question of good or bad. Individuals have been assigned different roles. So when u tend to understand the great drama, u understand the greatness of God and start praising Him. When u understand all u will stop telling lies for petty gains. U will love all the co-actors. So in brief the Sikh way of life emerges i.e 1.Always praising God keeping ones limitation in mind. (ਨਾਮ ਜਪਨਾ) 2.- to faithfully pursue ones career ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, 3. Loving the co-actors as ones own and sharing with them what ever u eat ਵੰਡ ਛਕਣਾ.
Guru’s  above lines is a basic formula the essence of Sikhism.
And how can the veil of illusion be torn away? O Nanak, it is written that you shall obey the Hukam of His Command, and walk in the Way of His Will. 
------------<>---------------
32.    ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ  ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
ਵਿਆਖਿਆ:-ਸੋ ਓਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ੴਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਭਾਵ ਫੁਲ ਚੜਾਈਏ, ਪੈਸਾ ਚੜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਓਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਤਿਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਡ ਮੌਰਨਿੰਗ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਜਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇ ਓਠੋ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਪ ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥ ਮੁਹੌ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ  ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥  What should we offer to that God so that we can see Him at His court? What words should we speak to please Him? (Answer) In the Amritvela i.e early hours before dawn, chant the name i.e His praises and think about His greatness.(Guru Nanak’s Japuji ) ਵਿਆਖਿਆ:-ਸੋ ਓਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ੴਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਭਾਵ ਫੁਲ ਚੜਾਈਏ, ਪੈਸਾ ਚੜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਓਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਤਿਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਡ ਮੌਰਨਿੰਗ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁੱਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਜਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇ ਓਠੋ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਪ ਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
------------<>---------------
35.    ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨ  ਛੂਟੀਐ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਨਹਾਰ॥ ਬਖਸਨਹਾਰ ਬਖਸਿ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ॥ I know if I am taken to account I will never be released. I commit mistakes each and every moment. O forgiving  God, please forgive me, and carry Nanak across.  (M.5, SGGS, p-261)
------------<>---------------
36.    ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਤਿ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥ ਲਾਗੂ  ਹੋਏ ਦੁਸਮਨਾ ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੇ ॥ ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥1॥ ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥ ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਥਿਰੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥ (M.5, SGGS, p-70) If some one is facing difficult times, no one ready to help, friends turned into foes, relatives have deserted him,  all support has given way, finally when all hopes have been lost and if he God comes into his mind what to talk of hardships even the hot wind shall not touch him. 1.  Our God Master is such; the power of the powerless. He is always there. He does not come or go. This Truth could be known through any unit of Gurbani the shabad.
------------<>---------------
37.    ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ॥ ਮੋ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਇਓ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਇਸੁ ਤਨ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਨਮਸਕਾਰਾ॥ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕਾਨੀ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਏਕੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ॥1॥ ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਮਿਲਿ ਭਏ ਇਕਤ੍ਰਾ ਏਕਸੁ ਕੈ ਵਸਿ ਕੀਏ॥ ਦਸ ਬੈਰਾਗਨਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਜੋਗੀ ਥੀਏ॥2॥ ਭਰਮੁ ਜਰਾਇ ਚਰਾਈ ਬਿਭੂਤਾ ਪੰਥੁ ਏਕੁ ਕਰਿ ਪੇਖਿਆ॥ ਸਹਜ ਸੂਖ ਸੋ ਕੀਨੀ ਭੁਗਤਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਿਆ॥3॥ ਜਹ ਭਉ ਨਾਹੀ ਤਹਾ ਆਸਨੁ ਬਾਧਿਓ ਸਿੰਗੀ ਅਨਹਤ ਬਾਨੀ॥ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਡੰਡਾ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਜੁਗਤਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਭਾਨੀ॥4॥ ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ॥ ਸੇਵਾ ਪੂਜ ਕਰਉ ਤਿਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੀ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸੁ ਪਗ ਚਾਟੈ॥5॥ (SGGS p-208) Gaurhi, M. 5:  I came to the Guru, to know the real way of Yoga. Satguru has revealed me that it is through praises word the Shabad (Remember yogi doesn’t recite any praises their way is body postures)  .1.  Pause.  Guru showed me how the nine continents of the world r contained within this body. (Yogis keep focusing on this i.e imaginative world) When it is revealed to me each and every moment, I humbly bow to Him. I have made the Guru’s teachings my ear-rings, and I have enshrined the One-Formless-God within my being.  1.  I have brought the five disciples together, and they are now they r under my control (i.e kaam, krodh, lobh, moh and ahankar). Now the 10 female yogis (i.e sense organs) have become obedient I became an immaculate Yogi. 2.   In a way i smeared my body with the ashes because I have burnt my doubts (of concept of death etc.) My only path is to see the One and Only God (yogis r of 12 types). I have made that intuitive peace my food what the God has written or the pre-ordained destiny. 3.  I made my Yogic posture seat in that place where there is no fear. Gurbani is my  unstruck horn. I have made contemplation upon the reality my Yogic staff (yogis see imaginative world). The Love of the Name (praises) in my mind is my Yogic lifestyle.  4.   By great good fortune, such a Yogi is met, who cuts away the bonds of Maya(the monetary love). Nanak serves and adores this wondrous person(i.e the Sikh kind of yogi), and kisses his feet. 5. 11. 132.(In this shabad the emphasis is on shabad the Gurbani)   
------------<>---------------
38.    ਵਵਾ ਵੈਰੁ ਨ ਕਰੀਐ ਕਾਹੂ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਹੂ ॥ Don’t harbour enmity against anyone. God is pervading in every individual. (M.5, SGGS, p-259)
------------<>---------------
39.    ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂ ਲਾਹਿ ਬਿਡਾਨੀ ਆਸ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ॥   O man have stake on the support of the One and only God; give up your hopes in others. O Nanak, meditating on the name of the God, your affairs shall be resolved. (M.5, SGGS, p-257)
------------<>---------------
40.    ਭੁਲਣ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥ Everyone makes mistakes; only the creator God is an infallible teacher. (M.1, SGGS, p-61)
------------<>---------------
43.    ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ॥ ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ॥ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ॥ (M.4, SGGS, p-164) O God! make me servant of their servants who keep u in mind. Service to humanity is the best profession.
------------<>---------------
44.    ਮੁਖਿ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਿ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ ॥ ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥2॥ ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਿ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ ॥ ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੁ ॥ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੁ ॥ ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥3॥ ਮੈ  ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥ ਹਉ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥ (M.1, SGGS, p-24) Day and night I defame others. I am such a wretched low-life I spy on the houses of others. O God! Me the outcast am possessed by sexual desire and anger, me the wild hunter.  2. My mind is busy making plans to trap others outwardly I appear gentle. I am a robber—I rob the world. I am very clever—I carry loads of sin. O God Creator!  I live as a wild hunter. 3.  I never thanked U for what You have done for me. I take what is not due to me. Me a thief, a cruel person what face shall I show You, God?   O Kartar the creator Nanak describes the state of this  lowly person the wild hunter. (My Guru the ocean of humility said these lines for persons like me; B.S.Goraya)
------------<>---------------
47.    Humility ਗਰੀਬੀ:  The path of God is never through money.  Look in the following lines from Gurbani the Guru prays before God to bestow him ‘poverty’ but today the Sikhs r trying to project themselves more rich than actually they r. Naturally they will suffer from mental sicknesses of high blood pressure, heart attack, sugar etc. Remember riches is not bad if the means of acquisition of money r good and the target is sewa and the man is humble while being a rich. But the Sikh should not be mad to become a rich.
ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਅਨਦ ਸਹਜ ਜਪਤ ਰਹਹਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥ ਖੇਲਹਿ ਬਿਗਸਹਿ ਅਨਦ ਸਿਉ ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ (M.5, SGGS, p-253)
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥ (M.5, SGGS, p-273)
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥(M5, SGGS, p-278)
ਬੁਧਿ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਰਹੁ ॥ ਸਾਚਾ ਹਟੁ ਪੂਰਾ ਸਉਦਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥ (M5, SGGS, p-399)
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ॥ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰਿ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ ॥(M.1, SGGS, p-595)
ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ  ਹਮਾਰੀ ॥ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ ॥ (M.5, SGGS, p-628)
ਅਨਦੁ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ॥ ਜਲਿ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ॥ (M.4, SGGS, p-745)
ਕਬੀਰ ਨਿਗੁਸਾਂਏਂ ਬਹਿ ਗਏ ਥਾਂਘੀ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪੁਨੀ ਕਰਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ (ਕਬੀਰ, SGGS, p-1367)
------------<>---------------
48.    ਖਖਾ ਖੂਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀ ਤਿਸੁ ਸੰਮ੍ਰਥ ਕੈ ਪਾਹਿ ॥ ਜੋ ਦੇਨਾ  ਸੋ ਦੇ ਰਹਿਓ ਭਾਵੈ ਤਹ ਤਹ ਜਾਹਿ ॥ ਖਰਚੁ ਖਜਾਨਾ ਨਾਮ ਧਨੁ ਇਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥ ਖਿਮਾ ਗਰੀਬੀ ਅਨਦ  ਸਹਜ ਜਪਤ ਰਹਹਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥ ਖੇਲਹਿ ਬਿਗਸਹਿ ਅਨਦ ਸਿਉ ਜਾ ਕਉ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ਸਦੀਵ ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੇ  ਰਾਮ ਨਾਮ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮਾਲ ॥ ਖੇਦੁ ਨ ਦੂਖੁ ਨ ਡਾਨੁ ਤਿਹ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਪੂਰੀ ਤਿਨਾ ਪਰੀ ॥18॥ (Bawan Akhri of M.5, SGGS, p-253)
KHAKHA:  The all-powerful God lacks nothing; whatever He is to give, He continues to give — let anyone go anywhere he pleases. The wealth of the Name of the God, is a treasure to spend; it is the capital of His devotees. With tolerance (humility), poverty, happiness and intuitive poise, they continue to meditate the God’s Lord, the Treasure of excellence. Those, unto whom the Lord shows His Mercy, play happily and blossom forth. Those who have the wealth of the Lord’s Name in their homes are forever wealthy and beautiful. Those who are blessed with the Lord’s Glance of Grace suffer neither torture, nor pain, nor punishment.

O Nanak, those who are pleasing to God become perfectly successful.  || 18 ||  
------------<>---------------
53.    ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥ (Guru Nanak’s Japuji) {He cannot be established, He cannot be created. Free from the state of matter God is like Himself. (because God is ਸੈਭੰ i.e self installed or existing) Those who engage in sewa the selfless service are honored. O Nanak, sing the praises of God, the treasure of praises. Sing, and listen the praises and love God in ur mind. Your pains and miseries shall vanish, and peace shall come to your home} (Remember 38 stanzas of Japuji clarify hundreds of Sikh concepts. Here the concept of praises the Naam, sewa, love is given through which we can raise our personality which will be free from ਦੁਖ the miseries and we live ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀਵਨ high spirited life. Remember  we should adopt the concept of sewa in our profession and not simply doing at Gurdwara alone.)
------------<>---------------
54.    ਫਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੋ ਦੁਸਮਨੁ ਹੇਤੁ ॥ (M.1, SGGS, p-790)  To hell with such a life where the aim is just eating to bulge the belly. O Nanak, (in a life) without keeping God in mind all such things turn into enemies. (Unfortunately some ignorant Sikhs are also stressing on over-eating. We find in Punjab 35% population above 40 years is obese. We suggest Sikhs to donate Gurbani gutkas or Sikh history books/cds instead of contributing towards langar and kar-sewa i.e renovating buildings. We have had enough of it. We need to stop the burchhagardi now and pay attention to real preaching. There is a dire need of gutkas and history books in Punjab schools.)
------------<>---------------
55.    Those fools, thieves, murderers etc. r also God’s own people. ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥
Here r a few quotes from Gurbani that tell us that even the negative world is also God’s creation. So why should we hate them? Hate the profession not the doer of bad deed. The wrong doer is automatically punished in the great drama of God called universe. Remember no drama would be complete without the presence of villain.
ਚੰਗੈ ਮੰਦੈ ਆਪਿ ਲਾਇਅਨੁ ਸੋ ਕਰਨਿ ਜਿ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾਰੁ ॥ (M.3, SGGS, p-950) (God has Himself engaged people in good and bad deeds)
ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥ (Bhagat Kabir, SGGS,p-1349) (First, Allah created the light; then, He made all mortal beings. Thus from one source the entire universe welled up. So (where is the question) who is good, and who is bad?) 

ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ (M.5, SGGS, p-98) (No one is wise nor a fool, it is His order that is prevailing)
ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ ॥ ਨਾ ਕੋ ਮੂੜੁ ਨਹੀ ਕੋ ਸਿਆਨਾ ॥(M.5, SGGS, p-914) (People r busy the way they r engaged thus there is no question of being wise or a fool)
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥ ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਰਿ ਲਾਲੁ ॥(M.1, SGGS, p-23) (He Himself is the fisherman, the fish, the water and net. He Himself is the net-marble and the jewel inside)
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜਿਉ ਬੋਲਾਏ ਤਿਉ ਬੋਲੀਐ ਜਾ ਆਪਿ ਬੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥(M.3, SGGS, p-39) (It is He who is prevailing every where and none else. The way he makes us speak, we speak and finally we r called by Himself)
ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜਿ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਇਕਿ ਖੋਟੇ ਇਕਿ ਖਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰੁ ॥ (M.5, SGGS, p-143) (He Himself created nature and contemplates. He Himself created real as well as bogus and Himself their examiner) 
ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨੁ ਉਪਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਉ ॥(M.4, SGGS, p-174) (He Himself created lord Krishna and Himself runs after the gopis the women. He Himself does sex and enjoys Himself my God)
ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਆਪੇ ਆਕਾਸੁ ॥ ਵਿਚਿ ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ  ਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਗਿਰਾਸੁ ॥ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ ਸਭਿ  ਕਿਲਵਿਖ ਕਟੇ ਤਾਸੁ ॥ (M.5, SGGS, p-302) (God Himself created earth as well sky. He created the living beings himself and gives morsels of food himself. It is His qualities that r prevailing. O man! servant Nanak says recite His name He will liberate u agonies and sins)
ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ ॥ ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥ (M.5, SGGS, p-343) (On the earth and in water, it is He Himself. He Himself thus recites His names)
ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥ ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥(Guru Nanak in Japuji) (Countless fools, blinded by ignorance. Countless thieves and embezzlers. Countless impose their will by force. Countless cut-throats and ruthless killers. Countless sinners who keep on sinning. Countless liars, wandering lost in their lies. Countless wretches, eating filth as their ration. Countless slanderers, carrying the weight of their stupid mistakes on their heads. Nanak describes the state of the lowly. I cannot even once be a sacrifice to You. Whatever pleases You is the only good done, You, Eternal and Formless One.)
------------<>---------------
57.    But Guru Nanak gave a variety of concepts 
Gurbani says Naam means name i.e attributes (Gunn gaona, siffat salah, ustat, jass etc.) but u say naam means inner light and sound?
Gurbani at many places advises  “Sing the bani” whereas yogis say remain silent and keep focussing on trikutti?
Gurbani stresses on truthful living and truth is an important factor where even the God is named Satnam where as  truth is irrelevant for yogi.
Shabad in Gurbani means word or a stanza of Gurbani whereas for a yogi shabad could be just sound?
Ardas is an important feature of Sikhism whereas yogis don’t believe in it?
Keertan (i.e music with gurbani singing) and yogis don’t believe in it?
Concept of Sewa the service: yogis have no explanation on it.
Then the concept of name recitation while walking, sitting standing working (Behdean uthdeyan naam diaona)
Concept of Isnaan the amrit vela bath; no explanation
Concept of Amrit vela early morning hour naam japna.
Similarly there r many concepts which r unique to Sikhism and yogis have no explanation but the problem is every Sikh is not that awake.
------------<>---------------
59.    ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ ਹਮ  ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ  ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥ (M.4, SGGS, p-167)  O my true Guru u know my condition, the condition I was living in before. I was a rolling stone in the dirt, and no one cared for me at all. Later in the company of the Guru, the true Guru, I, the worm, have been raised up and exalted. Meeting him all my sorrows and troubles have vanished, blessed and  great is Guru Nanak  the guru of this servant.
------------<>---------------
61.    ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ keeta pasao eko kavao (Guru Nanak in Japuji) God created the vast expanse of the universe with one stroke order. (Incidentally the current and most acceptable scientific Big Bang theory on creation of universe agrees with Guru sahib’s bani. Darwin’s theory of Evolution is opposed to Guru sahib’s bani)
------------<>---------------
62.    ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਸੁਤਹ ਸਿਧ ਰੂਪੁ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥(Swaiyyes of Bhatts, SGGS, p-1403)  No one can tell Your story (explain or define U). You are pervading the three worlds (sky, earth and ether). You assume the form of spiritual perfection, O King of kings. You are forever true, the home of excellence, the originator: Waheguru, Waheguru, Waheguru,  Waahay Jee-o.  (BHATT BANI, recorded under the title Savaiyye, is the name popularly given to the compositions of the Bhatts as included in the Guru Granth Sahib (pp. 13891409). Bhatts were bards or panegyrists who recited poetry lauding the grandeur of a ruler or the gallantry of a warrior. Bhatt was also used as an epithet for a learned Brahman. In the Sikh tradition, Bhatts are poets with the personal experience and vision of the spirituality of the Gurus whom they celebrate in their verse.)
------------<>---------------
64.    Essentials of Spiritual Path: ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥ ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥38॥ (38th stanza of Guru Nanak’s Japuji) Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith. Let understanding be the anvil, and spiritual wisdom the tool (hammer). With the fear of God as the bellows, fan the flames of perseverance (tapa). In the crucible of love, mould the nectar of the Name, and thus mint the true coin of the Shabad (word of praises). Only those will do this activity upon whom He has cast His glance of grace. O Nanak, the merciful God, by His grace, uplifts and exalts them. (On path to God self-control, patience, intelligence, knowledge, fear of God, determination, love,  coupled with recitation of name of God are necessary but above all His grace is most important)   
------------<>---------------
67.    ਸਲੋਕੁ ॥ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥ ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥ (Closing stanza of Japuji of Guru Nanak) SALOK:  Air is the teacher, water is the father, and earth is the great mother of all. Day and night are the two nannies, in whose laps all the world is at play. The record of good and bad deeds is maintained by God. According to their own deeds (and actions) of the creatures, some are drawn closer, and some are driven farther away (from God). Those who did labour and have been reciting Naam, the name of the God, O Nanak, their faces shine in the court of the God. They themselves and many others are saved with them. (Central idea of Japuji that this universe is a drama and we creatures r actors only those lives r successful that keep God in mind) 
------------<>---------------
69.    ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ॥ ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ॥ ਮੁਖਿ ਝੂਠੁ ਬਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ॥ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ  ਬਿਚਾਰੰ॥ ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥ ਜੋ ਜਾਨਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭ  ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੈ ਕਰਮੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਸਚੌ ਧ੍ਹਿਾਵੈ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ॥1॥ M.1, SGGS, p-1353) You read the scriptures, say your prayers  just to argue; you worship stones and act like a crane; pretending to meditate. You speak lies in a well planned manner though u recite daily prayers three times a day. The mala is around your neck, and the sacred tilak (sacred mark) on your forehead. You wear two loin cloths, and cover ur head. If you know God and the nature of karma, you must know that all these rituals and beliefs are useless. Says Nanak, have faith in God and then meditate. Without the true Guru, no one finds the Way. (Again in Sadh Bhasha. In this shabad Guru sahib pulls up the brahmin that rituals r useless on the path to God and faith and true knowledge is important which we attain from Guru)
------------<>---------------
70.    ਪੁਸਤਕ-ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿਕ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ । ਬਾਦੰ-ਚਰਚਾ (ਵਾਦ)। ਸਿਲ-ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ । ਬਿਭੂਖਣ-(ਵਿਭੁ-ਣ) ਗਹਣੇ । ਸਾਰੰ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਤ੍ਰੈਪਾਲ-ਤਿੰਨ ਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ । ਤਿਹਾਲ-ਤ੍ਰਿਹ ਕਾਲ, ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ । ਲਿਲਾਟੰ-(ਲਲਾਟਜ਼) ਮੱਥੇ ਉਤੇ । ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੰਮ । ਨਿਸਚੈ-ਜ਼ਰੂਰ, ਯਕੀਨਨ । ਨਿਸਚੌ-ਸਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ । ਬਾਟ-(ਵਾਟ) ਰਸਤਾ । ਸੰਧਿਆ (—The morning, noon and evening prayers of a Brahmin)  ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ । ਗਲਿ-ਗਲ ਵਿਚ । ਕਪਾਟ-(ਕਪਾਲ) ਖੋਪਰੀ, ਸਿਰ ।
------------<>---------------
71.    ਨਹ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ॥ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ॥ (नह बिलम्ब धरमं बिलम्ब पापं॥ द्रिड़ंत नामं तजंत लोभं॥) (M.5, SGGS, p-1354)   Do not delay doing good deed; delay in committing sins. Implant the Naam, the name of God, within yourself, and give up greed. (This again from Salok Sahiskriti i.e Desi Sanskrit or Sadh Bhasha or Gatha. Today we have also given Gurbani in Devnagari script. Are there any readers who want it in Devnagari script?)
Teaching of Gurbani is that this world (or life) is a drama enacted by God. We r participating in it as actors. So take it as drama only i.e take it  lightly. If u will be too seriously involved and attached with it u will be unhappy. In fact the root cause of all our ills is that we get too much involved in it. Take ur relations, gains and failures lightly. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ; ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਕ ਖੇਲ ਹੈ; ਨਾਟਕ ਹੈ।ਅਸੀ ਸਭ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਇਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਭ ਨਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸਤੇ ਨਾਤੇ, ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਕਰ ਬਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦਰ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Only selected few will understand this status)
------------<>---------------
76.    ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ॥ ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੋਰਾ॥ (Bhagat Sadhna, SGGS, p-858) I  am zero, I am nothing and I have nothing of my own. Oh God! It is time to save my honour; Sadhana is Your humble servant. 
------------<>---------------
77.    ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ॥ ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ॥ (M.3, SGGS, p-853)  Oh God! This world is up in flames (in pain) — shower Your mercy, and save it!  Save it, and deliver it, by whatever method it takes.
------------<>---------------
78.    ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ  ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਲਿ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ (M. 3, SGGS, p-797) For the human race, now, this is the conclusion of the teachings of the four ages: that the name (naam) of the God is the greatest treasure. Celibacy, self-discipline and pilgrimages were the essence of Dharma in those past ages; but in this Dark Age of Kali Yuga, praises the name of God is the essence of religious conduct. (ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਅਸਨਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ । ਕੋਈ ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਜਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਓਤੇ ਲਾਟ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ;ਚੋ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਲੋਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵ ਜਸ ਭਾਵ ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨਾਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ।)
------------<>---------------
79.    ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ  (Hearing Gods name u attain Yoga techniques to know body secrets) (Punjabi)
In this lecture u will know how yoga technique r not useful to attain God. Nad -jot- daswa dwar is purely a bodily excercise. Guru says that one automatically attains these qualities also: of knowing body secrets.
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਲਿ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ॥
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: ਸਬਦ ਹਜਾਰੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੱਯੀਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀ ਭੁਲਣਾ ਜਿਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਗਾ ਕੇ ਪੜੋ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓ ਝੂਮਣ ਲਗ ਜਾਓ 
ਸਬਦੈ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ਤੂ ਅਉਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ॥ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਮਾਤੇ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥ ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਵੈ ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਚੈ ਆਪਿ ਖੁਆਈ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਾ ਹੋਈ॥ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਮਨਿ ਦੇਖਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ॥(ਮ.1, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਸਗਗ੍ਰਸ, ਅੰ-946) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਾਰਤਾ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਾਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਸੁਰਤ ਬੱਝਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲ ਦੀ ਧੱਕ ਧੱਕ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਨਕਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਡਾਇਜੈਸਟਿਵ ਤੇ ਐਕਸਕਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਸੋ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਦ-ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਫਜ ਸਬਦ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹਊਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ
ਓਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਊਮੇ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਾਮ-ਕ੍ਰੋਧ-ਲੋਭ-ਮੋਹ-ਹੰਕਾਰ (ਹਊਮੇ) ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੱਝਣ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋ ਇਹ ਡਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਬੱਝਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ“ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, (ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਜਸ ਗਾਉਣਾ, ਕੀਰਤੀ, ਉਸਤਤ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਭਾਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਰੋ ਸਬਦ (ਸਿਫਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿਅੱਰਥ ਹਨ
ਤੇ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਕਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ‘ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ, ..... ਸਤਿਨਾਮ’
ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਓਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ “ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀ ਨਾਦ-ਜੋਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ”
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਸਬਦ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਨੰਦਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇ ਜੋਗੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਬਦ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਵਾਹਿਗੂਰੂ’ ਸਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭਾਵ ਨਾਮ) ਨਾਲੋ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤਾਂ, ਉਸਤਤ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾੳਣੇ ਹਨ ਪੜਨੇ ਹਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਲਗ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀ ਤਿਆਗਣੀ। ਫਿਰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਲਿ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ॥
------------<>---------------
80.   
ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣਿ ਜਾਹਿ ਸੇਈ ਤਾ ਲਾਜੀਅਹਿ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਛਿਦ੍ਰ ਕਤ ਢਾਕੀਅਹਿ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰਈ ॥  ਹਰਿਹਾਂ ਸੁਨਤੇ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਈ॥(M.5, SGGS, p-1362) Those men who go out to enjoy other men’s women shall suffer in shame. Those who steal the wealth of others — how can their guilt be concealed? Those who chant the sacred praises of the God save and redeem all their generations. O friend Harihan! Those who listen and think the supreme God become pure and holy. 
------------<>---------------
81.    ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸਿ ਕਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ ॥ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਏਹੁ ਜੀਉ ਸਭੁ ਦਿਵਾ ॥ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜ ਸੁ ਕੰਤਿ ਵਿਛਾਈਐ ॥ ਹਰਿਹਾਂ  ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤ ਸਾਜਨੁ ਪਾਈਐ ॥ (M.5, SGGS, p-1361) In the company of the saints, I chant the God’s praises (Naam). I dedicate all my adornments to Him, and give  this soul to Him. With hopeful yearning for Him, I  make the bed for my Husband (God). Oh my friend Harihan!  I get my husband Lord only if it is inscribed in my destiny.
------------<>---------------
86.    4 Essentials of Sikhsim;  1. ਨਾਮ ਜਪਣਾ, Recitation of God’s praises, 2. ਕਿਰਤ- Dignity of labour , 3. ਸੰਤੋਖ -contentment, 4. ਭਾਉ(ਪ੍ਰੇਮ) - love & humility in life. “ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ॥ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ॥ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰਿ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ॥“ (M.1, SGGS, p-595) To reap a rich harvest of spiritual living, make:- your mind -farmer, good deeds -farm, modesty -water, your body- field, praises to God -seed, contentment- plow, and your humble dress- fence. Doing deeds of love, the seed shall sprout, and you shall see your home flourish.
------------<>---------------
89.    ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ॥ (Guru Nanak, SGGS, p-1412) If you wish to play this game of love with me, step onto my path with your head in hand. And when you put  your foot forward, don’t hesitate, give me your head.
------------<>---------------
93.    Gurbani on Death:- “ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ॥The dust becomes one with the dust”
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਪਵਨੈ ਮਹਿ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ॥ ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਲਿ ਜਾਇਆ॥ ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ॥ ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ॥1॥ ਕਉਨੁ ਮੂਆ ਰੇ ਕਉਨੁ ਮੂਆ॥  ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਇਹੁ ਤਉ ਚਲਤੁ ਭਇਆ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਅਗਲੀ ਕਿਛੁ ਖਬਰਿ ਨ  ਪਾਈ॥ ਰੋਵਨਹਾਰੁ ਭਿ ਊਠਿ ਸਿਧਾਈ॥ ਭਰਮ ਮੋਹ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਬੰਧ॥ ਸੁਪਨੁ ਭਇਆ ਭਖਲਾਏ ਅੰਧ॥2॥ ਇਹੁ  ਤਉ ਰਚਨੁ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰਿ॥ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮਿ ਅਪਾਰਿ॥ ਨਹ ਕੋ ਮੂਆ ਨ ਮਰਣੈ ਜੋਗੁ॥ ਨਹ ਬਿਨਸੈ  ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੋਗੁ॥3॥ ਜੋ ਇਹੁ ਜਾਣਹੁ ਸੋ ਇਹੁ ਨਾਹਿ॥ ਜਾਨਣਹਾਰੇ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਉ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ  ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ॥ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇਆ॥ (M.5. SGGS, p-885) RAAMKALEE,  MAHALLA FIFTH :  The wind merges into the wind. The light blends into the light. The dust becomes one with the dust. What support is there for the one who is lamenting?  1.    Who has died? O, who has died? O God-realized beings, meet together and consider this. What a wondrous thing has happened!  1.  Pause.  No one knows what happens after death. The one who is lamenting will also arise and depart. Mortal beings are bound by the bonds of doubt and attachment. When life becomes a dream, the blind man babbles and grieves in vain.   2.   The Creator God created this creation. It comes and goes, subject to the Will of the Infinite God. No one dies; no one is capable of dying. The soul does not perish; it is imperishable.  3.   That which is known, does not exist. I am a sacrifice to the one who knows this. Says Nanak, the Guru has dispelled my doubt. No one dies; no one comes or goes.  
------------<>---------------
94.    Dont be tense & ambitious about ur future. The creator God has already a plan for u as well. U r just to implement it. ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤਿ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੇਇ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਤਿਨਾ ਭਿ ਰੋਜੀ ਦੇਇ॥ ਓਥੈ ਹਟੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇਇ॥ ਸਉਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲਏ ਨ ਦੇਇ॥ ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾਰੁ ਜੀਅ ਖਾਣਾ ਏਹੁ ਕਰੇਇ॥ ਵਿਚਿ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਭਿ ਸਾਰ ਕਰੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੇਇ ॥(M.2, SGGS, p-955) (See translation below)
O Nanak, don’t be anxious; the Lord will take care of you. He created the creatures in water, and He gives them their nourishment. There are no stores open there, and no one farms there. No business is ever transacted there, and no one buys or sells. Animals eat other animals; this is what the God has given them as food. He created them in the oceans, and He provides for them as well. O Nanak, don’t be anxious; the God will take care of you. 
-------------<>---------------
102.    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੁ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰੁ ॥ (ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਗ 1412 ਗੁ.ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)
ਪਿਆਰਿਓ ਇਨੂੰ ਸਿਫਤੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਭਾਵ ਉਸਤਤ – ਸਿਫਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਫਤੀਂ
Amritsar siftin da ghar. (Guru Amardas, page 1412, SGGS) People more often than not pronunciate this world wrongly. The plural of siffat (praises) is siftin in old Punjabi. So please note..
------------<>---------------
130.    ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ॥ ਹਉ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰੁ॥  Guru is yet to free me from the  evils of kam, krodh, lobh, moh and ahankar. Also I am a thankless person. God has given me plenty yet I am not faithful to him. I am now 60 plus any time I will have to depart. I fear what face shall I present before Him. I spread hands. I wish sangat have mercy on me. Sangat's powers r more than that of Guru. Yours-B.S.Goraya
------------<>---------------
132.    ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸਣਹਾਰੁ॥  I am a sinner, You are the forgiver.  (M.1, SGGS, p-356)
------------<>---------------
135.    ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥   I fail  to say (or sing) the praises to the God; I am foolish, block-head and lowly. Please, forgive this humble Nanak, O my God; I am ignorant, but I have entered Your Sanctuary. (Suhi M.4, SGGS, p-736)  
------------<>---------------
139.    ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਗਿ॥ ਊਚੇ ਚੜਿ ਕੈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ॥81॥ Farid, I thought me alone in pain; but the whole world seems to be in trouble. Oh! when I climbed the hill and looked around, I saw this fire in each and every home.  81. (Here Farid sahib is talking about the pain of ego 'haumen' which is root of all human agonies.)
------------<>---------------
145.    Gurbani Nitnem (regular recitation) is compulsory for every Sikh or else he will be seized by tensions and worries of daily life. But baptization (Amrit Chhakna) is next stage. It is my personal view that every body should not be deemed as qualified for that. It is such a stage when u tend to enjoy Gurbani, when there is lesser attachement with property, money and family, when u start comprehending the drama of life, and u begin loving truth and when u become a fool in the eyes of others. Then is the stage to get ‘pahul’ to hand over ur head to Guru and then there should never be looking back. Now U no longer have any disrespect or prestige of yours. Iit is the Guru who owns u. U r property of the Guru, no owner would tolerate maltreatment or  disrespect to his slave. Beat a dog of the neighbour and the neighbour will come to your neck; Yes. So now Guru protects. U simply are to keep on praying , “O Guru please protect me from the egoistic feelings so that my actions are not haumen (sex, anger, greed, attachment & pride ) oriented. And then if He is pleased He blesses us to move according to His will. Then a Sikh becomes Khalsa: domain of the God Himself: Waheguru da Khalsa.  Let us pray: Oh Guru please help us and protect us from egoistic activities.

By nature a Gursikh is always simple minded, naïve, and childlike because his mind is engaged in the pursuit of higher thing i.e exploration of life process. He can’t be that witty or shrewd as worldly people are. Yet at times I come across some people in Sikh uniform who are clever and hasty. I feel such people are bringing bad name to Sikhi. My suggestion is don’t go for pahul if u r not mentally prepared.
 He doesn’t waste his intellect on wordly clever  stu
------------<>---------------
146.    ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰਹੱਸ ਖੋਜਣ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਆਮ ਦੁਨਿਆਈ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਚਲਾਕੀ ਨਜਰ ਅਉਦੀ ਹੈ। ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
------------<>---------------
147.    ਚੱਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਰੁ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ॥ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤਿ ਕਿਹ॥ ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ ਅਮਿਤੋਜਿ ਕਹਿਜੈ॥ ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣਿ ਸਾਹੁ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿਜੈ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਤ॥ ਤ੍ਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤਿ॥੧॥ (Jaap Sahib; the bani that best describes Amighty. Sahib Sri Guru Gobind Singh ji we salute you.)

He who is without mark or sign, He who is without caste or line. He who is without colour or form, and without any distinctive norm. He who is without limit and motion, All effulgence, non-descript Ocean. The Lord of millions of Indras and kings, the Master of all worlds and beings. Each twig of the foliage proclaims: "Not this Thou art. All Thy Names cannot be told. One doth impart Thy Action-Name with benign heart.1.

------------<>---------------
149.    ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋਊ ॥ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸਰ ਸੋਊ ॥ ਦੀਨ ਸਾਹ ਇਨ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨੋ ॥ ਦੁਨੀਪਤਿ ਉਨ ਕੌ ਅਨੁਮਾਨੋ ॥੯॥ The successors of both, Baba (Nanak) and Babur (Mughal Emperor) were created by God Himself. Recognise the former as the spiritual king and the later as temporal king.9. (Dasam Granth- Bachittar Natak)

------------<>---------------
150.    ਮਾਟੀ ਕੇ ਲਿੰਗ ਬਨਾਇ ਕੈ ਪੂਜਤ ਤਾ ਮੈ ਕਹੋ ਇਨ ਕਾ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਜੋ ਨਿਰਜੋਤਿ ਭਯੋ ਜਗ ਜਾਨਤ ਤਾਹਿ ਕੇ ਆਗੇ ਲੈ ਜੋਤਿ ਜਗਾਈ ॥ ਪਾਇ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਜਾਨਿ ਅਜਾਨ ਬਡੈ ਕਰਿ ਕੈ ਹਠਤਾਈ ॥ …. .. ਕਹੋ ਮਿਸ੍ਰ ਆਗੇ ਕਹਾ ਜ੍ਵਾਬ ਦੈਹੋ ॥ ਜਬੈ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਲ ਮੈ ਫਾਸਿ ਜੈ ਹੋ ॥ ਕਹੋ ਕੌਨ ਸੋ ਪਾਠ ਕੈਹੋ ਤਹਾ ਹੀ ॥ ਤਊ ਲਿੰਗ ਪੂਜਾ ਕਰੌਗੇ ਉਹਾ ਹੀ ॥੮੪॥… ਜਿਹ ਲਿੰਗਹਿ ਕੌ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਬਤਾਇਯੋ ॥ ਹੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਮੁਖ ਮਹਿ ਆਇਯੋ ॥੧੧੦॥ (Dasam Granth)
You make linga (penus) of soil and then worship, tell what u gain of it. The whole world knows it is lifeless and you light a lamp before it. You bow before it considering it God and are adamant to do it. When you are trapped in the net of death, tell o Brahmin what will you worship? What will be your reply? Will you worship penus there?
.. All your life time you have been worshipping the penus and in the end the penus has come to your mouth.”
http://www.facebook.com/notes/bsgoraya/dasam-granth/223341397691648
Page 2053, Line 11
ਕਹੋ ਮਿਸ੍ਰ ਅਬ ਰੁਦ੍ਰ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹ ਗਯੋ ॥ ਜਿਹ ਸੇਵਤ ਥੋ ਸਦਾ ਦਾਂਤਿ ਛੈ ਤਿਨ ਕਿਯੋ ॥ ਜਿਹ ਲਿੰਗਹਿ ਕੌ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਬਤਾਇਯੋ ॥ ਹੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਮੁਖ ਮਹਿ ਆਇਯੋ ॥੧੧੦॥
ਤਬੈ ਕੁਅਰਿ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਿਵ ਕੀ ਕਰ ਮੈ ਲਈ ॥ ਹਸਿ ਹਸਿ ਕਰਿ ਦਿਜ ਕੇ ਮੁਖ ਕਸਿ ਕਸਿ ਕੈ ਦਈ ॥ ਸਾਲਿਗ੍ਰਾਮ ਭੇ ਦਾਂਤਿ ਫੋਰਿ ਸਭ ਹੀ ਦੀਏ ॥ ਹੋ ਛੀਨਿ ਛਾਨਿ ਕਰਿ ਬਸਤ੍ਰ ਮਿਸ੍ਰ ਕੇ ਸਭ ਲੀਏ ॥੧੦੯॥ ਕਹੋ ਮਿਸ੍ਰ ਅਬ ਰੁਦ੍ਰ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹ ਗਯੋ ॥ ਜਿਹ ਸੇਵਤ ਥੋ ਸਦਾ ਦਾਂਤਿ ਛੈ ਤਿਨ ਕਿਯੋ ॥ ਜਿਹ ਲਿੰਗਹਿ ਕੌ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਬਤਾਇਯੋ ॥ ਹੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਮੁਖ ਮਹਿ ਆਇਯੋ ॥੧੧੦॥
Then the prince took idol of Shiva in his hand & amusingly pushed in mouth of Brahmin. Brahmins teeth were broken. Brahmins’s clothes were also torn and removed. “Tell oh Brahmin where is your Rudra? The one you have been worshipping has removed your teeth. All your life time you have been worshipping ‘linga’ the penus and in the end the linga has come to your mouth.” (What u worship, u get in the end) (Dasam G.)
ਕਹੋ ਮਿਸਰ ਆਗੇ ਕਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੈਹੋ॥ ਕਬੈ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਲ ਮੈ ਫਾਂਸ ਜੈ ਹੋ॥ ਕਹੋ ਕੌਨਸੋ ਪਾਠ ਕੈਹੋ ਤਹਾਂ ਹੀ॥ ਤਊ ਲਿੰਗ ਪੂਜਾ ਕਰੌਗੇ ਉਹਾਂ ਹੀ॥..ਜਿਹ ਲਿੰਗਹ ਕੌ ਜਪਤੇ ਕਾਲ ਬਤਾਇਯੋ ॥ ਹੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋ ਤੁਮਰੇ ਮੁਖ ਮਹਿ ਆਇਯੋ
------------<>---------------
152.    ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ ॥ ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਆਨਿ ਜਗਤ ਮੈ ਦਸਕੁ ਅਸੁਰ ਹਰਿ ਘਾਏ ॥ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਿਖਾਇ ਸਭਨ ਕਹ ਆਪਹਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਕਹਾਏ ॥੧॥ ਭੰਜਨ ਗੜ੍ਹਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਕਿਮ ਜਾਤ ਗਿਨਾਯੋ ॥ ਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੇ ਅਸਿ ਕੋ ਘਾਇ ਬਚਾਇ ਨ ਆਯੋ ॥੨॥ ਕੈਸੇ ਤੋਹਿ ਤਾਰਿ ਹੈ ਸੁਨਿ ਜੜ ਆਪ ਡੁਬਯੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ॥ ਛੁਟਿਹੋ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਗਹੋ ਸ਼ਰਨਿ ਜਗਤਾਗਰ ॥੩॥੧॥ (Ramkali Patshahi 10. See below for English translation)
Do not accept anyone else except God the Creator. He, the Unborn, Unconquerable and Immortal, was in the beginning, consider Him as Supreme. Pause.
So what then, if one (Lord Rama) killed ten demons. He displayed a lot of theatrical acts and claimed himself to be God. 1. How can God, the Destroyer, the Creator, the Almighty and Eternal, can be classed into some caste or group. Who could not save himself from the wound-causing sword of mighty death claim himself as God. 2.
O fool ! listen, how can he save you when he himself was drowned in the great ocean?
You can escape the trap of death only when you go in the refuge of God.3.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=223341397691648
 ( ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ॥੧੦॥ RAMKALI OF THE TENTH GURU)
ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ :-
''ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਧਨ ਹੈ, ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਪਹਿਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਏਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਏਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।'' (ਮੰਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅ: 1, ਸ: 100-101)
Mannu Simriti
They have some anti-human scriptures which the Vishawa Hindu Parishad is yet to reject; Mannu Simritiis one. We appeal them to first ensure social equality in Hindu society before they invite Sikhs to be part of it. More examples:-
''ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਆਪ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਧਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ।'' (ਮਨੂ ਅ: 6 ਸ਼: 38)
''ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਹੀ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।'' (ਮਨੂ ਅ: 9 ਸ਼: 347)
'' ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਯੋਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਨਾਲਾਯਕੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ( ਮਨੂ ਅ:77 ਸ਼: 22)
''ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਦਚਲਨ ਭੀ ਪੂਜਣ-ਯੋਗ ਹੈ, ਸ਼ੂਦ੍ਰ ਜਿਤੇਂਦ੍ਰੀ ਭੀ ਪੂਜਣ-ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਖੱਟਰ ਗਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਧੀ ਨੂੰ ਚੋਂਦਾ ਹੈ?'' (ਪਰਾਸਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅ: 6)
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਯਾਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰ ਕੇ ਭੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।'' (ਬ੍ਰਿਹਤ ਪਰਸਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅ: 2, ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਤ੍ਰਿ ਸੰਹਿਤਾ)
ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦ੍ਰ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੋ :
''ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੀਏ।'' (ਮਨੂ ਅ: 4 ਸ਼: 62)
Says Mannu Simrti:-
Never teach a Shudra. Don’t impart religious sermon to Shudra. Never donate remains of food of hom yajna to shudra.
The Shudra is born from the feet (of devta). If shudra happens to utter harsh words to higher castes the king should get shudra’s tongue is slashed.
''ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।'' (ਮਨੂ ਅ: 4 ਸ਼: 80)
''ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੂਦਰ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕਟਵਾ ਦੇਵੇ।'' (ਮਨੂ ਅ: 8 ਸ਼: 270)

''ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਿਵਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦਸ ਉਂਗਲ ਲੰਮਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤੱਤਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦੇਵੇ।'' (ਮਨੂ ਅ: 8 ਸ਼: 271-72)
''ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਅੰਗ ਨਾਲ ਦਿਵਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਓਹੀ ਓਹੀ ਅੰਗ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ।'' (ਮਨੂ ਅ: 8 ਸ਼: 79)
''ਸਾਮਰਥ ਹੋ ਕੇ ਭੀ ਸ਼ੂਦਰ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' (ਮਨੂ ਅ: 30 ਸ਼: 229)
''ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਲਹੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਊ।'' (ਲਘੂ ਅਤ੍ਰਿ ਸੰਹਿਤਾ ਅ:5)
''ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਜਪ ਹੋਮ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ।'' (ਅਤ੍ਰਿ ਸੰਹਿਤਾ)
ਏਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰ ਰਹਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਣ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਤਪੀਏ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?'' ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਹੇ ਰਾਮ ! ਮੈਂ ਸ਼ੰਬੂਕ ਨਾਮਕ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹਾਂ।'' ਇਤਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨੋਂ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹ ਕੇ ਸ਼ੰਬੂਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਔਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ''ਹੇ ਰਾਮ ! ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ, ਤੈਂ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ ਵਰ ਮੰਗ।''
ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਹੇ ਦੇਵਤਿਓ ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਏਹ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਠੇ।'' ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਆ, ''ਹੇ ਰਾਮ ! ਓਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਹੈ।'' (ਬਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ ਅ: 16)
''ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪੰਚ ਗਵਯ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਅ:54)
''ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਤ ਜਨਮ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਂ ਜਨਮ ਸੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਜਨਮ ਗਿਰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' (ਬ੍ਰਿਧ ਅਤ੍ਰਿ ਸੰਹਿਤਾ ਅ: 5)
''ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੂਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।'' (ਆਪਸਤੰਬ ਸਿਮਰਤੀ ਅ: 8)
''ਕਪਿਲਾ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੇਦ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵਿਚਾਰਣ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' (ਪਰਾਸਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅ: 2)
''ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿਕ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮੇਤ ਅਨ੍ਹੇਰ ਘੁੱਪ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' (ਵਸਿਸ਼ਟ ਸੰਹਿਤਾ ਅ: 18)
''ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਯੇ ਕਿਯੋਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨ ਹੈਨ।'' (ਆਪਸਤੰਬ ਸਿਮਰਤੀ ਅ: 9 ਸ਼: 34)
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ (8/22) ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ
''ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਥਾਂਈ ਲੰਘਣ ਪਿਛੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।''
ਜੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ
''ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ 313)
ਓਧਰ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆ ਨੰਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼):-
• ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ।
• ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਦ ਹਰਗਿਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੋ।
• ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Mannu Simriti
Because they haven’t stopped vilification of our Dasam Granth. 
Some mischievous elements are consistently desecrating Sikhism’s second sacred most book the Dasam Granth. We have come to know that these crooks are working for Hindu terrorist organization RSS. We have repeatedly requested them not to hurt the feelings of Sikhs but they haven’t stopped. We have therefore decided to pay them in same coin and launched this site to show the real face of Hinduism where the so called ‘Shudra’ is treated worse than a dog.
ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਅਜੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆਉਣ ਬਾਬਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਟੁਕੜਬੋਚ ਨਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇ ਇਹ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
------------<>---------------
154.    ਮੈ ਨ ਗਨੇਸਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਊਂ॥ ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੂੰ ਨ ਧਿਆਊ॥ ਕਾਨ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨ ਸੋ॥ ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ॥ ਮਹਾਲੋਹ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ॥ ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ॥ ਬਾਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰ॥435॥  I don’t consider Ganesh the first neither do I worship Krishan or Vishnu. I have been hearing about them but my attention is focused on the timeless God the destroyer the Greatest Weapon and I am servant to Him. O God! please consider me your own and protect my honour because I am in your refuge. (Sri Krishan Avtar- Sri Guru Gobind Singh ji). http://www.facebook.com/note.php?note_id=223341397691648
------------<>---------------
155.    ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ:-ਪਾਂਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀ ਆਨਿਯੋ॥ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈਂ ਮਤਿ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਯੋ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਿਯੋ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ ਮੈ ਨ ਕਹਿਯੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਿਯੋ॥੮੬੩॥(in Ram Avtar- Sri Guru Gobind Singh ji)
O God ! the day when I caught hold of your feet, I see none else. The religions of Ram or Rahim of the Puranas and the Quran describe You differently, but I do not accept any of their opinions.  The Vedas,  Simritis and Shastras describe several mysteries of yours, but I do not agree with any of them. O sword-wielder God! This all has been described by Thy grace, what power can I have to write all this?.863.
------------<>---------------
156.    This might disappoint a little our vegetarian Sikhs. But never mind Guru’s message is very clear on the issue. Should we eat meat or not is not a religious issue. Only stupids indulge into this kind of debate. ਇਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਾਸ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾਂ ਖਾਈਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋ ਪੁਛੋ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ’
ਰਾਜ ਸਾਜ ਹਮ ਪਰ ਜਬ ਆਯੋ ॥ ਜਥਾ ਸਕਤਿ ਤਬ ਧਰਮ ਚਲਾਯੋ ॥ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਬਨਿ ਖੇਲ ਸਿਕਾਰਾ ॥ ਮਾਰੇ ਰੀਛ ਰੋਝ ਝੰਖਾਰਾ ॥੧॥ਦੇਸ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨਿ ਭਈ ॥ ਸਹਰ ਪਾਂਵਟਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲਈ ॥ ਕਾਲਿੰਦ੍ਰੀ ਤਟਿ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖਿ ਤਮਾਸਾ ॥੨॥ ਤਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਨੇ ਚੁਨਿ ਮਾਰੇ ॥ ਰੋਝ ਰੀਛ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਬਿਦਾਰੇ ॥      When I obtained the position of responsibility, I performed the religious acts to the best of my ability. I went hunting various kinds of animals in the forest and killed bears, nilgais (blue bulls) and elks (deers).1.Then I left my home and went to place named Paonta.I enjoyed my stay on the banks of Kalindri (Yamuna) and saw amusement of various kind.2. There I killed may lions, nilgais and bears. (Bachittar Natak- Sri Guru Gobind Singh ji)
------------<>---------------
157.    ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓਨੁ ਨਾਉ॥ ਐਥੈ ਦੁਖ ਘਣੇਰਿਆ ਅਗੈ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ॥106॥ ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤਿ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੋ ਮੁਇਓਹਿ॥ ਜੇ ਤੈ ਰਬੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ ॥107॥ ….ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਫੁਲੜਾ ਫਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥ ਜੋ ਜਾਗੰਨਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤਿ ॥112॥
Farid, the faces of those who forget the Lord’s Name are dreadful. They suffer terrible pain here, and hereafter they find no place of rest or refuge. 106.  Farid, if you do not awaken in the early hours before dawn, you are dead while yet alive. Although you have forgotten God, God has not forgotten you.  107.  ..  The first watch of the night brings flowers, and the later watches of the night bring fruit. Those who remain awake and aware, receive the gifts from the Lord. 112.
------------<>---------------
158.    ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਣ ਏ ਸਬਰੁ ਕਾ ਨੀਹਣੋ॥ ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣੁ ਖਾਲਕੁ ਖਤਾ ਨ ਕਰੀ ॥115॥
ਸਬਰ ਅੰਦਰਿ ਸਾਬਰੀ ਤਨੁ ਏਵੈ ਜਾਲੇਨਿ॥  ਹੋਨਿ ਨਜੀਕਿ ਖੁਦਾਇ ਦੈ ਭੇਤੁ ਨ ਕਿਸੈ ਦੇਨਿ॥116॥
ਸਬਰੁ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜੁ ਕਰਹਿ॥
ਵਧਿ ਥੀਵਹਿ ਦਰੀਆਉ ਟੁਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ॥117॥
Within yourself, make patience the bow, make patience the bowstring, and make patience the arrow. The Creator will not let you miss the target. 115.  Those who are patient abide in patience; in this way, they burn their bodies. They are close to the God, but they do not reveal this secret to anyone. 116.   Let patience be your purpose in life; implant this within your being. In this way, you will grow into a great river; you will not break off into a tiny stream.117.
------------<>---------------
159.     
ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ॥126॥ ਨਿਵਣੁ
 ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤੁ ॥127॥
------------<>---------------
160.    ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨਿ॥ ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਵਤਿ ਆਸੂਣੀ ਬੰਨਿ॥ ਮਲਕਲ ਮਉਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨਿ॥ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਭਾਈਆਂ ਅਗੈ ਦਿਤਾ ਬੰਨਿ॥ ਵੇਖਹੁ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਚਹੁ ਜਣਿਆ ਦੈ ਕੰਨਿ ॥ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਦਰਗਹ ਆਏ ਕੰਮਿ ॥100॥
This body weighing 3.5 Mann is nourished by water and grain. The mortal comes into the world with high hopes. But when the Messenger of Death comes, it breaks down all the doors. It binds and gags the mortal right before the eyes of his beloved brothers. Lo and behold! Carried on the shoulders of four men, the man is departing. Farid, only good deeds done in the world will be of any use in the Court of the God. 100.
------------<>---------------
161.    ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ॥ ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ॥59॥ ਫਰੀਦਾ  ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਦਿ॥ ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ॥60॥ Farid, forget those deeds which are without merit. Or else u will have to repent and be ashamed in the court of God. 59.   Farid, work for your Master (God); dispel doubts of your heart. Darvesh, the humble devotees, should have the patience of trees. 60.
------------<>---------------
162.    ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ ਜਿਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ॥ ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਚਿਕੜਿ ਡੁਬੈ ਹਥੁ॥53॥ (Farida soi sarvar dhoodh lahu, jithoh labhin vath. Chhapparh dhoodhey kia hove chikkarh dubey hath.) Farid, go for some sea, where you can find the treasure. What do you gain searching the small pond? Just make your hands dirty in the mud. 53.
------------<>---------------
163.    ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ॥ ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ॥42॥ (Farida bar praye besna sain mujhe na deh. Jey tu eive rakhsi, jio sariro leh.) Farid begs, O God, do not make me sit at another’s door. If this is the way you are going to keep me, then go ahead and take the life out of my body.42.   (ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। FARID PREFERS DEATH TO SLAVERY OR DEPENDENCE.)
------------<>---------------
164.    ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ॥ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੋ ਤਨੁ ਜਾਣੁ ਮਸਾਨੁ॥36॥ (Birha birha akhiye, birha tu sultan. Farida jitt tan birha na upje so tann jan masaan.) People talk of the pain of separation; O pain, you are the supreme master. Farid, consider that body a cremation ground, where the pain of love does not originate¬. 36.
------------<>---------------
165.    ਫਰੀਦਾ ਖਾਕੁ ਨ ਨਿੰਦੀਐ ਖਾਕੂ ਜੇਡੁ ਨ ਕੋਇ॥ ਜੀਵਦਿਆ ਪੈਰਾ ਤਲੈ ਮੁਇਆ ਉਪਰਿ ਹੋਇ॥17॥ (Sheikh Farid, p-1378 SGGS) (Farida khak na nindie khaku jed na koi. Jeevdia paira tale moyean uppar hoi. )Farid!  never speak low of the dust; noting is as great as dust. When we are alive, it is under our feet, and when we are dead, it is above us. 17.
------------<>---------------
166.    ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਤਉ ਖਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂ ਰਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਉ॥ ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀਹਿ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲਦਿਆ॥8॥ ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ॥ ਅਗਹੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰਿ॥9॥ (Farida ja tau khattan vel, ta tu ratta duni seo. Marag savai nih, ja bharya ta ladya.8. Dekh Farida jo thiya, darhi hoi bhoor. Aghu nerha aya pichha riha door) Fareed, when there was time for you to earn goodness, you were in love with the world instead. Now, death has a strong foothold; when the vehicle is loaded, it is taken away.  8.  See, Fareed, what has happened: your beard has become grey. That which is coming is obvious, and the past is left far behind. 9.
------------<>---------------
167.
ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗੁ ॥ ਨਉਬਤਿ ਵਜੀ ਸੁਬਹ ਸਿਉ ਚਲਣ ਕਾ ਕਰਿ ਸਾਜੁ ॥79॥ (Sheikh Farid, p-1382 SGGS) (Farida pankh prahuni, duni suhava bag. Naubat vajji subah sio, challan ka kar saj.) O Farid! This bird is a guest in this beautiful world-garden. The morning siren played — get ready to leave! 79.  
------------<>---------------
168.    ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਿਲਾਫ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ  Final judgement on irrationality of Castes and Varnasharam principle (Guru says that all creations were made from those same very basic elements: both Brahmins and untouchables. Even the lowest can become worth worshipping if one is attuned to God)
ਜਲੁ ਤਰੰਗ ਅਗਨੀ  ਪਵਨੈ ਫੁਨਿ ਤ੍ਰੈ ਮਿਲਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ॥ ਐਸਾ ਬਲੁ ਛਲੁ ਤਿਨ ਕਉ ਦੀਆ ਹੁਕਮੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਇਆ॥6॥ ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਗ ਅੰਦਰਿ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਆ॥ ਜਾਤਿ ਵਰਨ ਤੇ ਭਏ ਅਤੀਤਾ ਮਮਤਾ ਲੋਭੁ ਚੁਕਾਇਆ॥7॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤੀਰਥ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਇਆ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ॥ (Guru Nanak, p-1345 SGGS) He created the water, the fire and the air, and then joined the three  to create the universe. He blessed these elements with such power, that they remain subject to His command.  .6. How rare are those humble beings in this world, whom the God tests and places in His treasury. They rise above castes and social stratification status and color, and rid themselves of possessiveness and greed.  .7. Attuned to the Name of the God, they themselves are like immaculate sacred shrines; they are rid of the pain and pollution of egotism. Nanak washes the feet of those who, as gurmukh, love the true God.
------------<>---------------
169.    ਕਰਤ ਰਹੇ ਕ੍ਰਤਗ੍ਹ ਕਰੁਣਾਮੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗ੍ਹਿਾਨ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ॥ (5th Nanak, p-1302 SGGS) (Karat rahe krtagya antarjami gian. Ath pahar nanak jas gavey mangan kau har dan.) God is making us thankful, the ocean of mercy, the all-knowing searcher of hearts.  Nanak begs for the gift of the God so that he (Nanak) remains singing  His praises twenty-four hours a day. 
------------<>---------------
170.    ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਈ॥ (M.2, SGGS, p-1239) The Gurbani is Naam (name; praises to God) itself; I therefore enshrine the Naam within my heart. ਗੁਰਮੁਖ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਹਿ ਉਤਾਰਨ ਮਾਂਨ ਕਉ॥ ਖੋਜਿ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਕਉ॥ (M.5, SGGS, p-1208) This Bani the poetry of the great men eradicates pride of the mind. Searching, Nanak found the home of peace and bliss in the Name of the God.
------------<>---------------
171.    ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ॥ ਹੋਰ ਨ ਦੀਸੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣੀ॥(M.1, SGGS, p-1022) Real praises are in this true Gurbani which u won’t find in Vedas and Puranas. (Mind it these Hindu shastras don’t contain naam i.e praises the keerti, ustatt or jass. Their subject matter is different: worldly affairs. Only Gurbani is praises to God and thus it is naam.)
------------<>---------------
172.    ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ॥ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ॥ (M.1, SGGS, p-1040) Without adoption of truth in life, no one can attain the habit of charity giving or self contentment. Without Guru, no one is liberated from the cycle of births and deaths. The basic technique (mool mantra) is recitation of praises the name which is essence of all medicines to get the perfect God.
------------<>---------------
173.    ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਭਿਖਿਆ ਦਰਿ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹੇ॥(M.1, SGGS, p-1021) Lowest of the low, Nanak at Your door begs for charity, O God! bless me with the naam i.e Your praises. (This is yet another example of Guru Nanak’s extreme humility. I don’t know any other prophet having shown such humbleness)
------------<>---------------
174.    ਜਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਪਾਏ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਸਚੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ॥ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ॥ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਏ॥ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ॥ (M.1, SGGS, p-791) One, who praises God, is honoured. He drives out egotism from within himself, and lives with truth. He chants praises through the true Bani of Guru and finds true peace. …(continued below)   After being separated for so long, he is united with the God, through the Guru. In this way, his dirty mind is cleansed and purified, and he remains focused on name the praises of the God.
------------<>---------------
175.    ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ॥ ਕਹੂੰ ਨ  ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਹਿ ਮੀਠੇ ਬੈਨ॥1॥ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ॥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜਹਿ ਸਭਿ  ਤਾ ਕਉ ਬਿਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲੈਨ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਭ੍ਰਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਰਿ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗੈਨ॥ ਇਹ  ਬਿਧਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਠਾਕੁਰ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ ਜੈਨ॥2॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਹਰਿ ਜਸੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਓ  ਜਿਸੁ ਕਿਰਪੈਨ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਜਨ ਰੈਨ॥Dhanasari (Rag) M.5th.   Worship, fasting, ceremonial marks on one’s forehead, cleansing baths, generous donations to charities and self-mortification — the Lord Master is not pleased with any of these rituals, no matter how sweetly one may speak.  1.   Chanting the praises (names) of God, the mind is soothed and pacified. Everyone searches for Him in different ways, but the search is so difficult, and He cannot be found.  1. Pause.  Yogis and Jains’ chanting, deep meditation and penance, wandering over the face of the earth, the performance of austerities — the Lord is not pleased by any of these means. 2.  The Praises of the God, the immortal Naam, the name of the Lord, is priceless; he alone obtains it, whom the God blesses with His mercy. Joining the saadh sangat, the company of the holy, Nanak lives in the love of God; his life-night passes in peace. 
------------<>---------------
176.    ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ॥ ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ॥1॥ ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ  ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥ ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ॥ (Bhagat Namdev, p-1292 SGGS) Alawanti eh bhram jo he mujh upar sabh kopila. Sud sud kar mar uthaeo kaha karu baap beethla.1. Muye huye jo mukkat dehugey mukkat na jane koyla. Eh pandia mo ko dhedh kahat teri paij pichhaondi hoyla.
The Brahmns have illusion that they r high. Thus evryone is furious with me. Calling me shudra shudra i.e low-caste and untouchable, they beat me and drove me out; what should I do now, O Beloved Father God? . 1.   If You liberate me after I am dead, who will care. These Pandias (Brahmins), call me low-born;  thus they tarnish Your honour. 
------------<>---------------
177.    ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮਤਰੀਨ ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਖੁਦਾਇਆ ॥ ਏਕੁ ਚੀਜੁ ਮੁਝੈ ਦੇਹਿ ਅਵਰ ਜਹਰ ਚੀਜ ਨ ਭਾਇਆ॥ ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤਿ ਖੁਦਾਇਆ॥ ਮਨ ਤੁਆਨਾ ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ॥ ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ॥ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਇਆ॥ (GURU NANAK’s humility again,  p-1291 SGGS) See transliteration and translation below.
Mann kameen, kamtreen, tu dariyao khudaya. Ek cheej mujhe de avar zehar cheej na bhaya.Purab kham kooje hikmat khudaya. Mann tuana tu kudrati aya. Sagg Nanak diban mastana nitt charhey sawaya. Ats dunia khunak naam khudaya.
I am meek and lowly; You are the ocean O my God. Please, bless me with the one thing because rest everything is poison and does not tempt me. You filled this fragile body with the water of life, O! Khuda by Your creative power. By Your omnipotence, I have become powerful. Nanak a dog in the court of the God, is getting thrilled more and more, all the time. The name of the God is cooling and soothing while the world is on fire.
------------<>---------------
179.    ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ ਭੁਖੈ ਸਾਦੈ ਗੰਢੁ॥ ਲਬੈ ਮਾਲੈ ਘੁਲਿ ਮਿਲਿ ਮਿਚਲਿ ਊਂਘੈ ਸਉੜਿ ਪਲੰਘੁ॥ ਭੰਉਕੈ ਕੋਪੁ ਖੁਆਰੁ ਹੋਇ ਫਕੜੁ ਪਿਟੇ ਅੰਧੁ॥ ਚੁਪੈ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਮੁਹਿ ਗੰਧੁ॥ (Guru Nanak, p-1288 SGGS) Roopey kamey dosti, bhukhey saadey gandh. Labbey, maley ghul mill michal onghey saurh palangh. Bhaunkey kop khuar hoei phakkarh pittey andh. Chupey change nanka vin nave muh gandh.
Beauty and sex are friends; hunger and taste tied together. Greed is bound up in its search for wealth, and sleep will not mind even a tiny space as a bed. Anger barks and brings ruin on itself, blindly pursuing useless conflicts. It is good to be silent, O Nanak; without the Name, one’s mouth stinks.
 ਰੂਪ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੱਬ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵੀਂ ਇਕ-ਮਿਕਤਾ ਹੈ (ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ) ਊਂਘ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸਉੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪਲੰਘ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, (ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ) ਅੰਨ੍ਹਾ (ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ) ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ (ਬਦ-ਕਲਾਮੀ ਦੀ) ਬੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦਾ) ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
------------<>---------------
180.    ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ॥ ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ॥ ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ॥ ਜਿਥੈ ਜੀਆਂ ਹੋਸੀ ਸਾਰ॥ ਨਕੀਂ ਵਢੀਂ ਲਾਇਤਬਾਰ॥ (Guru Nanak, p-1288 SGGS) Raje shih mukaddam kutte. Jaye jagayan baithey suttey. Chaakar nehda payan ghao. Ratt pitt kuteo chatt jah. Jithey jian hosi sar. Nakkin vaddin layatbar.
The kings have become like tigers, and their officials like hungry dogs. They go out and harass peaceful people. The officials in a way inflict wounds with their nails and these dogs lick up the blood that is spilled. But there, in the court of God, everybody will be taken to account. Those who have violated the people’s trust will be disgraced. 
------------<>---------------
181.    ਇਕਿ ਵਣ ਖੰਡਿ ਬੈਸਹਿ ਜਾਇ ਸਦੁ ਨ ਦੇਵਹੀ॥ ਇਕਿ ਪਾਲਾ ਕਕਰੁ ਭੰਨਿ ਸੀਤਲੁ ਜਲੁ ਹੇਂਵਹੀ॥ ਇਕਿ ਭਸਮ ਚੜਾਵਹਿ ਅੰਗਿ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵਹੀ॥ ਇਕਿ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ ਕੁਲੁ ਘਰੁ ਖੋਵਹੀ॥ ਇਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵਹੀ॥ ਇਕਿ ਅਗਨਿ ਜਲਾਵਹਿ ਅੰਗੁ ਆਪੁ ਵਿਗੋਵਹੀ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਵਹੀ ॥ ਸੋਹਨਿ ਖਸਮ ਦੁਆਰਿ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੀ॥ (3rd Nanak, p-1284) In this stanza Guru names  varieties of ritualistic sadhus undertaking penances: all useless without praises to God.
Some take renunciation from life and go to forests etc. and become silent. Some, in the dead of winter immerse themselves in freezing water. Some rub ashes on their bodies, and never wash off their dirt. Some look ugly with their un-combed and disheveled hair, bringing dishonor to their family and ancestry. Some wander naked day and night and never sleep. Some burn their limbs in fire, damaging and ruining themselves. Without the utterance of praises (Name) the body is reduced to ashes; what good is it to cry then? Those who serve the true Guru, are embellished and exalted in the court of God Master.
 ------------<>---------------
182.   
ਵੈਦੁ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ ਪਕੜਿ ਢੰਢੋਲੇ ਬਾਂਹ॥ ਭੋਲਾ ਵੈਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹਿ॥  (Guru Nanak, p-1279 SGGS) {Ved bulaya vedgin, pakarh dhandholay banh. Bhola ved na janei karak kaleje mahe.}  They called for a doctor and he feels the pulse in the arm. Innocent doctor knows not that pain is instead in heart. (Guru said these lines when as a child he was being examined by a doctor for his continuous sadness (for his love to God)
Bhola ved na jan ei karak kaleje mahe.
------------<>---------------
183.   
ਜਿਉ ਜਲ ਊਪਰਿ ਫੇਨੁ ਬੁਦਬੁਦਾ ਤੈਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰਾ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਤਿਸਹਿ ਸਮਾਣਾ ਚੂਕਿ ਗਇਆ ਪਾਸਾਰਾ॥ (3rd Nanak, p-1257 SGGS) Like foam bubble (of water itself) is formed on the surface of the water, so is this world. It shall eventually merge back into that from which it  was produced and all its expanse shall be gone. (Guru has revealed in Maru Raag how the matter (entire visible world) was created from non-matter (Nirankar) God.) 
------------<>---------------
184.    ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ॥ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ॥ ਜੁਗਤਿ ਧੋਤੀ ਸੁਰਤਿ ਚਉਕਾ ਤਿਲਕੁ ਕਰਣੀ ਹੋਇ॥ ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਤ ਕੋਈ ਕੋਇ॥ (Guru Nanak, p-1245 SGGS) (Here Guru stresses on the life of truth, contentment, spiritual wisdom,  meditation, bath, kindness, forgiveness, right technique of remembering in heart and love rather than observance of useless rituals)  rather than keeping fastes, pilgrimages, worshipping a variety of gods, holding rosary, wearing a particular religious dress, tilak the forehead mark, so called purification of kitchen
Those who have truth as their fast, contentment as their sacred shrine of pilgrimage, spiritual wisdom and meditation as their cleansing bath, kindness as their deity, and forgiveness as their chanting beads — they are the most excellent people. Those who take the Way as their loincloth, and intuitive awareness their ritualistically purified enclosure, with good deeds their ceremonial forehead mark, and love their food — O Nanak, they are very rare. 
------------<>---------------
185.    ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀਂ ਆਣੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੁ॥ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰ॥ ਉਤਮ ਮਧਿਮ ਜਾਤੀਂ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰੁ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤੁ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚਿ ਆਈ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀਂ ਕਰਮਿ ਧਿਆਈ॥ ਹੁਕਮੁ ਸਾਜਿ ਹੁਕਮੈ ਵਿਚਿ ਰਖੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗਹੁ ਹਉਮੈ ਤੁਟੈ ਤਾਂ ਕੋ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ॥  (2nd Nanak, p- 1243, SGGS) See below for transliteration and explanation in English.
 The Vedas stories talk about sin/ virtue, what to give/ take, hell/heaven high/low caste and thus throws world into superstition whereas said by Gurmukh and understood by Gurmukh by heart and activity, the amrit bani explores reality and spiritual wisdom and tells how God creates, administers and observes the universe through His will. Says Nanak if one’s ego is subsided then he might be approved.
186.    The Vedas bring forth stories and legends, and thoughts of vice and virtue. What is given, they receive, and what is received, they give. They are reincarnated in heaven and hell. High and low, social class and status — the world wanders lost in superstition. The Ambrosial Word of Gurbani proclaims the essence of reality. Spiritual wisdom and meditation are contained within it. The Gurmukhs chant it, and the Gurmukhs realize it. Intuitively aware, they meditate on it. By the Hukam of His Command, He formed the Universe, and in His Hukam, He keeps it. By His Hukam, He keeps it under His Gaze. O Nanak, if the mortal shatters his ego before he departs, as it is pre-ordained, then he is approved.  || 1 ||   FIRST MEHL:  The Vedas proclaim that vice and virtue are the seeds of heaven and hell. Whatever is planted, shall grow. The soul eats the fruits of its actions, and understands. Whoever praises spiritual wisdom as great, becomes truthful in the True Name. When Truth is planted, Truth grows.
------------<>---------------
187.    ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ॥ ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ॥ ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ॥ ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ॥ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥ ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ॥ ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥ Gian vihuna gaave geet. Bhukhey mulla gharey masseet. Makhattu hoi ke kann parhai. Faqqar karey hor jaat gavai. Gur peer sadai mangan jai. ta key mool na laggai pai. Ghaal khai kichh hathon dey. Nanak rah pachhanai sey. (Guru Nanak)
(Guru Nanak, p-1245, SGGS)Lo! He has no spiritual wisdom and singing melodious songs. On the other hand a hungry Mullah turns his home into a mosque. Then one idle unemployed pierces his ears to become a Yogi. Someone else takes a begging bowl and thus loses his social status. Then there is one who goes around begging yet claims himself a guru or peer, don’t ever touch his feet (such people r burden on society). But one who works for his livelihood and besides he shares with others what he has — O NANANK HE KNOWS THE PATH.  
------------<>---------------
188.    ਨਾਇ ਮੰਨਿਐ ਸੁਰਤਿ ਊਪਜੈ ਨਾਮੇ ਮਤਿ ਹੋਈ॥ (M.1, SGGS, p-1242) With faith in the supremacy of God one is able to concentrate his thought and one gets unusual intelligence. (Human intelligence is limitless but our negative tendencies inhibit the growth of our thought process. If one surrenders before the will of God his worries vanish and he gets supernatural powers.
Religion brought several miracles in Punjab. It was a religious revolution which brought down the tyrannical rule of Mughals in 1710. It was the force of religion which threw the English out. It was of course the religion that attributed to the killing of about 10 lac people in 1947. But Punjab was again on its feet. Punjab eliminated the hunger of India.
The atheist comrade then appears on the Punjab canvass. Punjabis begin to commit suicide by banning human reproduction. With every decade gone the ratio of Punjabis goes down by 3% in Punjab. SO ANTI-RELIGIOUSTS SINK THE SHIP THEY ARE FLOATING ON. My Laal salaam to atheists.
ਮਹਲਾ 1 ॥ ਨਾਨਕ ਚੁਲੀਆ ਸੁਚੀਆ ਜੇ ਭਰਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ॥ ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤੁ ਹੋਇ॥ ਬ੍ਰਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤੁ ਦਾਨੁ॥ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ॥ ਪਾਣੀ ਚਿਤੁ ਨ ਧੋਪਈ ਮੁਖਿ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਇ॥ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰਿ ਪਾਣੀ ਸਭੁ ਖਾਇ॥
------------<>---------------
189.    ਪਾਣੀ ਚਿਤੁ ਨ ਧੋਪਈ ਮੁਖਿ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਇ॥ (M.1, SGGS, p-1240) Water will surely quench thirst but it can’t cleanse mind.  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਲਹਿਦੀ ਹੈ। (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਬਦ ਓਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।)
------------<>---------------
190.    ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ‘ਨਾਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਠੁਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾ ਸਿਫਤ, ਜੱਸ, ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਕੀਰਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। The jogis have launched a biggest ever offensive against Sikhism. If the Gursikh understands meaning of word ‘Naam’ the name their invasion will become null and void. Naam means name, or praises to God.
------------<>---------------
191.    ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਈ॥ (M.2, SGGS, p-1239) The Gurbani is Naam (name; praises to God) itself; I therefore enshrine the Naam within my heart. ਗੁਰਮੁਖ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
------------<>---------------
192.    ਬਾਣੀ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਹਿ ਉਤਾਰਨ ਮਾਂਨ ਕਉ॥ ਖੋਜਿ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਕਉ॥ (M.5, SGGS, p-1208) This Bani the poetry of the great men eradicates pride of the mind. Searching, Nanak found the home of peace and bliss in the Name of the God. 
------------<>---------------
193.    ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ॥ ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ॥ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ  ਮੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ॥ ਜੇ ਤੂ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਹਮਾਰੀ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਸਲਾਮੁ ਕਰਹਿਗੇ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸਿਫਤਿ ਤੁਮਾਰੀ॥ ਤੀਰਥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਛੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਦਿਹਾੜੀ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸਮਾਲੀ॥ (M.1, SGGS, p-1172) GURU NANAK ON ADVENT OF ISLAM IN PUNJAB. See below for explanation:-
It is now turn of the Sheikhs’, the primal God is being called Allah. The temples and the priests are subject to taxes; this is what it has come to.  Now the talk every where is; ‘kujja’ ‘baang’ ‘namaj’ ‘musalla’ i.e the Muslim devotional pots, calls to prayer, prayers and prayer mats; the religious robes are blue now. It is a fashion of Muslim greetings and terms like ‘mian’ peoples language has changed.  (Because it is happening within Your will) What power do I have to challenge You? Because You, O my God, my master are the emperor of the earth; In the four directions, people bow in humble adoration to You; Your Praises are sung in each and every heart. Making pilgrimages to sacred shrines, reading the Simritees and giving donations in charity — these do bring only a meager profit. O Nanak, one gets honoured (in His court) if one recites name i.e praises to God even for a minute. 
------------<>---------------
194.    March 18 to 20,  I will participate in Hola Mohalla Anandpur sahib and will be conveying the message “More Children Save Punjab.”  Will sell my DVD, CD and Book on Sikh Shrines in Pakistan.
ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕੁਦਰਤੀ ਕਨੂੰਨ:- “ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ, ਕੋਠੀਆਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ”  A very interesting law of nature:- “Child doesn’t take birth in palaces.”
------------<>---------------
195.    ਨਾਮਦੇਵ॥ ਆਉ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵ॥ ਕਰਿ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ॥ ਰਹਾਉ॥ਜਿਨਿ ਆਕਾਸ ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਕੀਨੀ ਕਉਸੈ ਸਪਤ ਪਯਾਲਾ॥ ਚਮਰ ਪੋਸ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਿਧਿ ਬਨੇ ਗੁਪਾਲਾ॥1॥ ਛਪਨ ਕੋਟਿ ਕਾ ਪੇਹਨੁ ਤੇਰਾ ਸੋਲਹ ਸਹਸ ਇਜਾਰਾ॥ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੁਦਗਰੁ ਤੇਰਾ ਸਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ॥2॥ ਦੇਹੀ ਮਹਜਿਦਿ ਮਨੁ  ਮਉਲਾਨਾ ਸਹਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ॥ ਬੀਬੀ ਕਉਲਾ ਸਉ ਕਾਇਨੁ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ॥ (Bhagat Namdev, SGGS, p-1167) Here Bhagat defines body of formless God when Namdev was confronted by an Abdali faqir. See below..
 Namdev: Come O faqir wearing the Abdali robes of a Sufi saint, Come, O God with beautiful hair. Pause. In fact Your cap is the realm whole skies of the ether world; the entire nether worlds are Your sandals. Covered with skin, Your temple is bodies of whole animal kingdom; You are so beautiful! O God of the World. 1. Your gown is all the clouds of universe, your skirts the 16,000 world (alams). The entire plant kingdom is Your stick, and all the universe Your plate. 2. The human body is the mosque, and mind is the priest, who peacefully leads the prayer. You are married to matter (Maya) O formless God, and so You have taken form.
------------<>---------------
196.    ]
ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੈ ਧੰਧਾ॥ (Bhagat Namdev, SGGS, p-1164) The blind fool abandons his own wife to have an affair with another woman.
Yesterday the annual budget of Punjab Govt was presented. I have scrutinized important newspapers to know the sources of income but none has revealed. I wanted to know what income the Govt is going to generate from ‘nashas’ the intoxicants like liquor and opium. Earlier 30% of the total tax revenue of the state came from excise on liquor. Can some body help.
------------<>---------------
197.    ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨੁ ਚਲਾਇਆ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ॥4॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੁਇ ਦਰਵਾਜਾ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ॥5॥ ਭਗਵਤ ਭੀਰਿ ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ॥ ਦਾਸੁ ਕਮੀਰੁ  ਚੜਿਓ ਗੜ੍ ਊਪਰਿ ਰਾਜੁ ਲੀਓ ਅਬਿਨਾਸੀ॥ (Bhagat Kabeer, SGGS, p-1161) Here Kabir sahib reveals how he won the difficult fortress of spiritualism. Pl. see below:-
 I made love the fuse, attention the rocket and fired the bomb of knowledge. Slowly the fire of God is lit and with one shot the fort is taken. 4. Taking truth and contentment with me, I begin the battle and stormed both the gates. With the Guru’s grace and in the company of sangat the holy people I have captured the king of the fort.  5.  With the army of God’s devotees, and the power of meditation, I have snapped the noose of the fear of death. Slave Kabeer has climbed to the top of the fortress; I have obtained the eternal, imperishable kingdom. 
------------<>---------------
198.    ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗਢੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ॥ ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰੁ ਤੇਵਰ ਖਾਈ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ॥ ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰੁ ਨ ਪਹੁਚੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ॥1॥ ਕਾਮੁ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦਰਵਾਜਾ॥ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ॥2॥ ਸ੍ਵਾਦ  ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕੁਬੁਧਿ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ॥ ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਇਉ ਗਢੁ ਲੀਓ ਨ ਜਾਈ॥ (Bhagat Kabeer, SGGS, p-1161) Here Kabir sahib counts hurdles to the path of God. Pl. see below:-
How can the magnificent fort be conquered? It has double walls and triple moats. 1 .Pause.   It is defended by the five generals and other twenty-five strong men of, attachment, pride, jealousy and the awesomely powerful Maya. Me the poor mortal being does not have the strength to conquer it; what should I do now, O God?  . 1 .  Further more sexual desire is the window, pain and pleasure are the gate-keepers, virtue and sin are the gates. Anger is the great supreme commander, full of argument and strife, and the mind is the rebel king there.  2 .   Their armor is the pleasure of tastes and flavours, their helmets are worldly attachments; they take aim with their bows of corrupt intellect. The greed that fills their hearts is the arrow; with these things, their fortress is impregnable. 
------------<>---------------
200.    ਸਭੁ ਕੋਈ ਚਲਨ ਕਹਤ ਹੈ ਊਹਾਂ॥ ਨਾ ਜਾਨਉ ਬੈਕੁੰਠੁ ਹੈ ਕਹਾਂ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪ ਆਪ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ॥ ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠੁ ਬਖਾਨਾਂ॥1॥ ਜਬ ਲਗੁ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਨਾਹੀ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ॥2॥ ਖਾਈ ਕੋਟੁ ਨ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ॥ ਨਾ ਜਾਨਉ ਬੈਕੁੰਠ ਦੁਆਰਾ॥3॥ ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਅਬ ਕਹੀਐ ਕਾਹਿ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹਿ॥ (Bhagat Kabeer, SGGS, p-1161) Kabir sahib reveals where is heaven. Please see below…
Everyone speaks of going there, but  no one knows where heaven is. 1 .  Pause .   One who does not even know the mystery of his own self, speaks of heaven.   1 .   As long as the mortal hopes for heaven, he will not dwell at the God’s Feet.  . 2 .   Do not know what heaven’s gate is like. Heaven is not a fort with moats and ramparts and walls plastered with mud. 3 .   Says Kabeer, now what more can I say? The ‘Saadh Sangat’, the company of the holy men, is heaven itself. 
------------<>---------------
201.    ਜੋ ਪਾਥਰ ਕਉ ਕਹਤੇ ਦੇਵ॥ ਤਾ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ॥ (M.5, SGGS, p-1160)  Those who call a stone their god — their dedications bears no fruit.
ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ 5॥ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰੰਜੀਵੀ॥  ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ॥ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਕੁਟੰਬੁ ਹਮਾਰਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੀ॥1॥ ਹਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭਹਿ ਸੁਹੇਲੇ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗਿ ਮੇਲੇ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਊਚੇ॥ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪੂਛੇ॥ ਰਾਜੁ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਹੀ ਨਿਹਚਲੁ॥ ਮਾਲੁ ਹਮਾਰਾ ਅਖੂਟੁ ਅਬੇਚਲੁ॥2॥ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭ  ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ॥ ਬਾਜ ਹਮਾਰੀ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ॥ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਘਰਿ ਘਰਿ ਹੋਈ॥ ਭਗਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸਭਨੀ ਲੋਈ॥3॥ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਝ॥ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲਿ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਉ ਪਿਤਾ ਪਤੀਨੇ॥ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗਿ ਲੀਨੇ॥4॥9॥22॥ (M.5, SGGS, p-1141)
Bhairo Fifth Mahalla:  My Father is eternal, forever alive and so are my brothers. My friends are permanent and imperishable. My family abides in the home of the self within.  1.  I have found peace, and so all are at peace. The real Guru has united me with my Father.  1 .  Pause.   My mansions are the highest of all. My countries are infinite and uncountable. My kingdom is eternally stable. My wealth is inexhaustible and permanent.  2.    My glorious reputation resounds throughout the ages. My fame has spread in all places and interspaces. My praises echo in each and every house. My devotional worship is known to all people.  3.    My Father has revealed Himself within me. The Father and son have joined together in partnership. Says Nanak, when my Father is pleased, then the Father and son are joined together in love, and become one.  4. 9. 22.
ਅਰਥ:- ਹੇ ਭਾਈ! ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ (ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੀਤ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇੰਦ੍ਰੇ-ਇਹ) ਸਾਰੇ ਹੀ (ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ।1।ਰਹਾਉ।
ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ, ਤਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ) ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿ-ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, (ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ) ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ।1।
ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਟਿਕਾਣੇ ਸਾਰੀਆਂ (ਮਾਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ) ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਆਤਮਕ ਅਸਥਾਨ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ
ਜਮ-ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ-ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾਹ ਰਿਹਾ । ਤਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਾਹ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ।2।
ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈ¬ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਭਾ) ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀ ਇਹੀ ਸੋਭਾ ਹੈ (ਇਹ ਜੋ) ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੀ ਇਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, (ਇਹ ਜੋ) ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ, (ਇਹ ਜੋ) ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ (ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਭਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਰਤੀ ਮਾਣ-ਆਦਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ) ।3।
ਹੇ ਭਾਈ! (ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ) ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿਉ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। (Prof. Sahib Singh- Guru Granth Darpan)
------------<>---------------
202.    ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਈ॥ (M.2, SGGS, p-1239) The poetry of Guru i.e  Gurbani is Naam itself; I therefore enshrine Naam within my heart. (Remember the opponents of Sikhism r trying to create confusion about word ‘Naam’ and r dubiously interpreting it. Sikhs should remain cautious of it. Naam means praises, siffat salah, ustatt, jass, gun gaona etc.) (Here Gurmukh means Guru elsewhere Gurmukh- devoted Sikh)
ਗੁਰਮੁਖ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
------------<>---------------
203.    ਬਾਣੀ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਹਿ ਉਤਾਰਨ ਮਾਂਨ ਕਉ॥ ਖੋਜਿ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਕਉ॥ (M.5, SGGS, p-1208) This Bani the poetry of the great men eradicates pride of the mind. Searching, Nanak found the home of peace and bliss in the Name of the God. 

------------<>---------------
204.    ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਚਾ ਸਾਜੁ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਭਸ ਕਾ ਦਾਤਾ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤਾ॥ (m.5, SGGS, p-1142) My Real Guru is totally independent. Real Guru is adorned with truth. Real Guru is the giver of all. Real Guru is the primal creator God, the architect of destiny. 
------------<>---------------
205.    ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਹ ਸਚੁ ਕਬੂਲੁ॥ ਸਾਹਿਬੁ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ॥ ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲੁ ਰਾਸਿ॥ ਇਸਕ ਮੁਹਬਤਿ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸਿ॥ (M.1, SGGS, p-1090) Submit to the will of Commander, in His court, only truth is accepted. Beholding world do not go astray (from truth),  Chief shall check the account. One who keeps watch over his heart, is a dervish. Says Nanak, Creator will credit u for love and affection. 
ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਮ ਭੂਲਨਹਾਰੇ॥ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੇ॥ ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ॥ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲਾ॥
------------<>---------------
206.    ਨਿਹਕੰਟਕ ਰਾਜੁ ਭੁੰਚਿ ਤੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਈ॥ ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ॥ ਸਚਾ ਉਪਦੇਸੁ ਹਰਿ ਜਾਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ॥ ਐਥੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਅੰਤਿ ਹੋਇ ਸਖਾਈ॥ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਊਪਜੀ ਗੁਰਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ॥  (M.4, SGGS, p-1087)  ਨਿਹਕੰਟਕ  means without thorn, ਰਾਜੁ- rule,  ਭੁੰਚਿ –enjoy. For explanation please see below:-
O gurmukh! practising  truth you will enjoy painless kingdom. Sitting upon the throne of truth, the God administers justice; He unites us in the sangat (union) of the Saints. Through the true teachings, keeping God always in mind we become just like the God. If the God the giver of peace, abides in our mind, then in the end, He becomes our help and support. Love for the God builds up when the Guru imparts understanding. 
------------<>---------------
207.    ਅਵਲਿ ਸਿਫਤਿ ਦੂਜੀ ਸਾਬੂਰੀ॥ ਤੀਜੈ ਹਲੇਮੀ ਚਉਥੈ ਖੈਰੀ॥ ਪੰਜਵੈ ਪੰਜੇ ਇਕਤੁ ਮੁਕਾਮੈ ਏਹਿ ਪੰਜਿ ਵਖਤ ਤੇਰੇ ਅਪਰਪਰਾ॥ (M.1, SGGS,p-1084) Preferences of religious conduct:-  1st- Praise to God,  2nd -contentment; 3rd-humility, and 4th- giving to charities. 5th -to hold one’s desires of sex, anger, greed, attachment, pride in restraint.  ( Guru sahib was suggesting this to a Muslim and telling that these should be your five daily prayers. 
 (See comments also)
 ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੁਰਾ- ਨੰ. 1-ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ (ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ),  ਨੰ.2-ਸੰਤੋਖ,   ਨੰ.3-ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਂ,  ਨੰ.4- ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ (ਵੰਡ ਛਕਣਾ), ਨੰ.5- ਕਾਮਾਦਿਕ ਪੰਜਾਂ(ਬੁਰਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇਂ।
------------<>---------------
208.    ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ॥ (M.5, SGGS, p-1083) Exp. below please:-
We humble living beings, what ever quality of God see or realize we give Him accordingly a name; like when we experience his presence every where we say Omnipresent, when we can’t see him we say Nirankar or Formless, or we say Ajuni, Akalpurakh, Ekonkar, etc. But Oh God! Your most appropriate name is ‘Satnam’ because You are Ever-existing; you were, you are and you will be there.
With my tongue I chant the Names given to You. ‘Sat Naam’ is Your perfect, primal Name. Says Nanak, Your devotees have entered Your Sanctuary. Please bestow the Blessed Vision of Your Darshan; their minds are filled with love for You.
------------<>---------------
209.       ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ॥ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ॥ ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਹੋਰ ਨ ਹੋਈ ਹੇ॥ (M.3, SGGS, p-1045) The intellectuals say God created millions of species of living beings and (the beauty is) He Himself nourishes them all; no other power exists. 
------------<>---------------
211.    ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਪਛਾਣੀ॥ (M.3, SGGS, p-1044) True shabad is the Bani of the true guru which only a selected few can discover.
------------<>---------------
212.    ਦਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਹਿ ਨਿਰਧਨ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵੇਸਾਹਾ ਹੇ॥( M.3, SGGS, p-1056) He looks graceful who does  keertan of shabad at God’s door. A poor man’s real faith is in naam i.e singing Gurbani day and night 
------------<>---------------
213.    ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ॥ (M.3, SGGS, p-1057) Bani i.e shabad of the Guru itself is Amrit itself. Day & night attuned to naam.
------------<>---------------
214.    ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਵਡੀਆਏ॥ ਕਉਨੁ ਸੁ ਦੂਜਾ ਤਿਸੁ ਸਮਝਾਏ॥ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ  ਭਾਇਆ॥10॥ ਵਾਚਹਿ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ॥ ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਾਨਾਂ॥ ਅਜਗਰ ਕਪਟੁ  ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਖੁਲੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ॥11॥ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ਲਗਾਵਹਿ ਭਸਮੈ॥ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ  ਚੰਡਾਲੁ ਸੁ ਹਉਮੈ॥ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੇ ਜੋਗੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ ਨ ਪਾਇਆ॥12॥ ਤੀਰਥ ਵਰਤ  ਨੇਮ ਕਰਹਿ ਉਦਿਆਨਾ॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਕਥਹਿ ਗਿਆਨਾ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ  ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇਆ॥13॥ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਇਅੰਗਮ ਭਾਠੀ॥ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੂਰਕ ਮਨ ਹਾਠੀ॥  ਪਾਖੰਡ ਧਰਮੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਸਉ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਇਆ॥14॥ ਕੁਦਰਤਿ ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਮਨੁ  ਮਾਨਿਆ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਨਿਆ॥ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖੁ  ਲਖਾਇਆ॥15॥5॥22॥ (Maru M.1, SGGS, p-1043)
God is fond of such people who praise Him. Who else can teach him anything? The God and the Guru are pervading in one form. O Nanak, the God loves the Guru.  10.    Some read scriptures, the Vedas and the Puranas and other sit and listen, and read to others. Tell me, how can the heavy, rigid doors be opened?  Without the true Guru, the essence of reality is not realized.  11.  Some make bibhuti and smear their bodies with ashes; but deep within them lies the meanness of anger and egotism. Practicing hypocrisy, union with God (Yoga) is not obtained; without the true Guru, the unseen God is not found. 12.   Some make vows to visit sacred shrines of pilgrimage (Tirath Yatra), keep fasts and live in the forest. Some practice chastity, charity and self-discipline, and speak of spiritual wisdom. But without the God’s name (praises), how can anyone find peace? Without the true Guru, doubt is not dispelled. 13.   Inner cleansing techniques, channeling the energy to raise the Kundalini to the Tenth Gate, inhaling, exhaling and holding the breath by the force of the mind — by empty hypocritical practices, Dharmic love for the Lord is not produced. Only through the shabad of the Guru is the sublime, supreme essence obtained.  14.   Seeing the God’s beautiful creation, my mind remains satisfied. Through the Guru’s Shabad, I have realized that all is God. O Nanak, the Supreme Soul, is in all. The Guru, the true Guru, has inspired me to see the unseen Lord. 
------------<>---------------
215.    || 9 ||   One who is pleasing to the True Lord is blessed with glorious greatness. Who else can teach him anything? The Lord and the Guru are pervading in one form. O Nanak, the Lord loves the Guru.  || 10 ||   Some read scriptures, the Vedas and the Puraanas. Some sit and listen, and read to others. Tell me, how can the heavy, rigid doors be opened? Without the True Guru, the essence of reality is not realized.  || 11 ||   Some collect dust, and smear their bodies with ashes; but deep within them are the outcasts of anger and egotism. Practicing hypocrisy, Yoga is not obtained; without the True Guru, the unseen Lord is not found.  || 12 ||   Some make vows to visit sacred shrines of pilgrimage, keep fasts and live in the forest. Some practice chastity, charity and self-discipline, and speak of spiritual wisdom. But without the Lord’s Name, how can anyone find peace? Without the True Guru, doubt is not dispelled.  || 13 ||   Inner cleansing techniques, channeling the energy to raise the Kundalini to the Tenth Gate, inhaling, exhaling and holding the breath by the force of the mind — by empty hypocritical practices, Dharmic love for the Lord is not produced. Only through the Word of the Guru’s Shabad is the sublime, supreme essence obtained.  || 14 ||   Seeing the Lord’s creative power, my mind remains satisfied. Through the Guru’s Shabad, I have realized that all is God. O Nanak, the Lord, the Supreme Soul, is in all. The Guru, the True Guru, has inspired me to see the unseen Lord.  || 15 || 5 || 22 || 
------------<>---------------
216.    ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਵਡੀਆਏ ॥ ਕਉਨੁ ਸੁ ਦੂਜਾ ਤਿਸੁ ਸਮਝਾਏ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਭਾਇਆ ॥
One who is pleasing to the True Lord is blessed with glorious greatness. Who else can teach him anything? The Lord and the Guru are pervading in one form. O Nanak, the Lord loves the Guru. 
------------<>---------------
217.    ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ॥ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ॥ (M.1, SGGS, p-1040) Without adoption of truth in life, no one can attain the habit of charity giving or self contentment. Without Guru, no one is liberated from the cycle of births and deaths. The basic technique (mool mantra) is recitation of praises the name which is essence of all medicines to get the perfect God.
    Without the Truth, no one finds sincerity or contentment. Without the Guru, no one is liberated; coming and going in reincarnation continue. Chanting the Mool Mantra, and the Name of the Lord, the source of nectar, says Nanak, I have found the Perfect Lord. 
------------<>---------------
219.    ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰਿ ਪਰ ਧਨੁ ਲਿਆਵੈ॥ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨਿ ਲੁਟਾਵੈ॥(Bhagat Kabir, SGGS, p-656) Practising all kind of manipulations man earns the wealth of others. Returning home, he squanders it on his family. 
------------<>---------------
222.    ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ 1॥  ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ   ਧੁੰਧੂਕਾਰਾ॥  ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ॥  ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ  ॥ 1॥ ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ॥  ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ॥  ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ॥ 2॥ ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ॥  ਦੋਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀ ਖੈ ਕਾਲਾ॥  ਨਰਕੁ  ਸੁਰਗੁ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨ ਜਾਇਦਾ॥ 3॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ॥  ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ   ਏਕੋ ਸੋਈ॥  ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ॥ 4॥ ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ॥  ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ॥  ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ॥ 5॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ   ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ॥  ਨਾ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ॥  ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ॥ 6॥ ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ॥  ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਊ ਗੁੋਆਲਾ॥  ਤੰਤੁ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਡੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸੁ ਵਜਾਇਦਾ॥ 7॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ॥  ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ਆਖੀ॥  ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਇਦਾ॥ 8॥ ਨਿੰਦੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਜੀਉ ਨ ਜਿੰਦੋ॥  ਨਾ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਛਿੰਦੋ॥  ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਲ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ॥ 9॥ ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ॥  ਦੇਉ ਨ  ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤ੍ਰੀ॥  ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ॥ 10॥ ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ॥  ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ॥  ਰਈਅਤਿ ਰਾਉ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਦਾ॥ 11॥   ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸਕਤੀ॥  ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦੁ ਨਹੀ ਰਕਤੀ॥  ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ   ਭਾਇਦਾ॥ 12॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ॥  ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀ ਆਸਤ॥  ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ॥ 13॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ॥  ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ   ਰਹਾਇਆ॥  ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਦਾ॥ 14॥ ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ॥  ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮੁ ਸਬਾਇਆ॥  ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ॥ 15॥ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ॥  ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ॥  ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ॥
This is about an epic; hundreds of millions, nay even more than that number of years when there was complete darkness, there was no sun or moon, obviously no question of day and night, there was no water no air, there  were no births, no deaths, there were no continents neither oceans, seas, or rivers. There were no heavens neither nether regions. Neither there were gods and goddesses and no saints, obviously no one indulging into meditation. Neither Brahma, Vishnu or Shiv no god. Obviously there was no question of right or wrong because there was no matter. There was neither any slander nor praises. When there was no life there was no question of social stratification, no kings and no subjects, There was no semen nor blood. Obviously religious scriptures were not yet composed. There was neither energy nor any matter.
God sat in primal, profound comfort, the unfathomable when He Himself so willed, He created the world, with a single sentence of His command, without any supporting power, He sustained the universe. He formed the planets, solar systems and nether regions, and brought what was hidden to manifestation.  Hukam, His unique administration controls the whole creation all. No one knows His limits. This understanding comes from the real Guru  who is attuned to the truth and engaged into singing His praises. (not pure translation)
------------<>---------------
223.    ਅਪੁ ਤੇਜੁ ਵਾਇ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਆਕਾਸਾ॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਪੰਚ ਤਤੁ ਘਰਿ ਵਾਸਾ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਰਹਹਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਭ੍ਰਾਤਾ ਹੇ॥ (M.1, SGGS, p-1031) The living beings dwell in bodies composed of matter of  5 elements; water, fire, air, earth and sky but those who remain attached to Gurbani will be freed of this matter and illusion.  (Ancient Hindu & Greeks believed of these 5 elements. Now according Chemistry there r 117 elements)
------------<>---------------
224.    ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ॥ ਪਵਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਪਾਇਆ॥ ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਸੋ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਹਾਤਾ ਹੇ॥ (m.1, SGGS, p-1031) God created this world and composed this great drama. From matter itself he created the man. The body (he created) is a like a city which has nine gates but the tenth gate (through which God can be seen) remains hidden.
Creating the world, He has set His play into motion. He placed the soul in the body of air, water and fire. The body-village has nine gates; the Tenth Gate remains hidden. 
------------<>---------------
225.    ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ॥ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਮਰਹਿ ਮਰਿ ਜਾਹੀ॥ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ  ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਜਮ ਦਰਿ ਅੰਧੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ॥3॥ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਵਹਿ॥ ਕਿਰਤ ਕੇ  ਬਾਧੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਹਿ ॥ ਅੰਧੁਲੇ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰਾ ਹੇ॥ (M.1, SGGS, p-1029) The blind, self-willed manmukh does not understand. He comes and goes in births and deaths, dying, and dying again. The inscription of destiny cannot be erased. ….(continued below)
Spiritually blind thus suffer terribly at death’s door. 3.  They come and go, and can’t be at peace. Bound by their past actions, they commit sins. The blind ones have no understanding, no wisdom; they are trapped and ruined by greed and egotism.
------------<>---------------
226.    ਕੂੜੁ ਛੋਡਿ ਸਾਚੇ ਕਉ ਧਾਵਹੁ॥ ਜੋ ਇਛਹੁ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪਾਵਹੁ॥ ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੇ॥ (M.1, SGGS, p-1028) Give up falsehood and pursue the path of truth and you will get what ever you wish. But the fact is there are very few people who deal in the merchandise of truth and those who deal in it, obtain the big profit. 
------------<>---------------
231.    ਕੇਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੇ ਗੁਬਾਰੈ॥ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ॥ ਧੁੰਧੂਕਾਰਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਦਿ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ॥ (M.1, SGGS, p-1026)  For many ages, only darkness prevailed; the infinite, endless God was absorbed in the primal void. He sat alone and unaffected in absolute darkness; the world of conflict did not exist. (These lines r about the beginning of world, when there was -complete darkness- no matter- only vacuum- God in nirankar form).
------------<>---------------
233.    ਛੋਡਿਹੁ ਨਿੰਦਾ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਦਝਹਿ ਸਾਤਿ ਨ ਆਈ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਖਾਈ ਹੇ॥ (M.1, SGGS, p-1026) Give up the habit of maligning and jealousy of others. Reading and studying, one burns and does not get peace. Come to sat-sangat, the true congregation and praise the God through His names. He the supreme soul is our true friend. 
------------<>---------------
235.    SUBJECT MATTER OF VEDAS IS NOT SPIRITUALISM- Says Gurbani.
The subject of Vedas is as other than praises to God i.e Naam 
ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ॥ ਹੋਰ ਨ ਦੀਸੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣੀ॥(M.1, SGGS, p-1022) Real praises are in this true Gurbani which u won’t find in Vedas and Puranas. (Mind it these Hindu shastras don’t contain naam i.e praises the keerti, ustatt or jass. Their subject matter is different: worldly affairs. Only Gurbani is praises to God and thus it is naam.)
ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਨ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਲਾਂ ਹਨ । ਨਾਮ ਭਾਵ ਰਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ॥ ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ ਪੜਿ ਵੇਦਾ ਕਰੈ ਪੂਕਾਰ ॥ ਬਿਖਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
ਵੇਦੁ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥
ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰੈ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖ ਨ ਬੂਝਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇਆ ॥
ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਾਮਸੁ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥ ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਉ ਦੀਏ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਤਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝ ਬਪੁੜਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥6॥ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਹਿ ਕਰਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥
ਵੇਦ ਪੜਹਿ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚੀ ਜਿਸੁ ਬਾਣੀ ਭਜਿ ਛੂਟਹਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ਪੰਡਿਤ ਮੈਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਜੇ ਵੇਦ ਪੜੈ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥  ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੂਲੁ ਹੈ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ॥
ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਅਨਦਿਨੁ ਵਾਦ ਸਮਾਲੇ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਧਾ ਜਮਕਾਲੇ ॥
ਵੇਦ ਪੜੈ ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸਾ ॥ ਏਹ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਸਹਸਾ ॥
------------<>---------------
236.    ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ॥ ਹੋਰ ਨ ਦੀਸੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣੀ॥(M.1, SGGS, p-1022) Real praises are in this true Gurbani which u won’t find in Vedas and Puranas. (Mind it these Hindu shastras don’t contain naam i.e praises the keerti, ustatt or jass. Their subject matter is different: worldly affairs. Only Gurbani is praises to God and thus it is naam.)
 Now see how Singh Sahib Sant Singh Khalsa has interpreted this tukk:-“True is the Kirtan of His Praise, and True is the Word of His Bani. I can see no other in the Vedas and the Puraanas.” That is why I caution gursikhs about this translation.
------------<>---------------
237.    ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਭਿਖਿਆ ਦਰਿ ਜਾਚੈ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹੇ॥(M.1, SGGS, p-1021) Lowest of the low, Nanak at Your door begs for charity, O God! bless me with the naam i.e Your praises. (This is yet another example of Guru Nanak’s extreme humility. I don’t know any other prophet having shown such humbleness)
Nanak, the lowly, begs for charity at Your Door; please, bless him with the glorious greatness of Your Name. 
------------<>---------------
239.    ਬਿਰਖੈ ਹੇਠਿ ਸਭਿ ਜੰਤ ਇਕਠੇ॥ ਇਕਿ ਤਤੇ ਇਕਿ ਬੋਲਨਿ ਮਿਠੇ॥ ਅਸਤੁ ਉਦੋਤੁ ਭਇਆ ਉਠਿ ਚਲੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਅਉਧ ਵਿਹਾਣੀਆ॥ (M.5, SGGS, p-1019) Under the big tree, many birds have gathered. Some of them are hot-headed while others speak very sweetly. Come sunset or sunrise and they rise up and depart in accordance with expiry of respective age assigned to them. (Can I say people gathered at Facebook or on earth? Surely it applies to us all.)
------------<>---------------
241.    ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਹੁਤੁ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਚਿੰਤਾ॥ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਥੋਰੀ ਸੁ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮੰਤਾ॥ ਦੁਹੂ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ॥ (M.5, SGGS, p-1019) The family suffers worry which has money in abundance and the one which has shortage struggles for more but the householder who is liberated from both these conditions is happy alone and at peace. 
------------<>---------------
243.    Gursikh is never double-minded because he is in constant touch with Guru. He often consults Guru & often chats with him. Also he doesn’t repent, because he knows what so ever happened, happened within the will of God. ਦੁਬਿਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਫੜਕ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਹੋਇਆ ਓਹਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਕਿਥੇ ਆ?
------------<>---------------
244.    ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਇਨੇ- 1. ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੈ ਦਿਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤ, 2. ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3.ਜੋਗੀ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋਤਨਿਰੰਜਨ, ਓਅੰਕਾਰ… ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਾਦ –ਜੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
------------<>---------------
246.    ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ॥ ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ॥1॥ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ॥ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ॥ (M.1, SGGS, p-991) Since crazy Nanak has become mad in love with king the God. I damn care others than the Lord.  Some (therefore) call me a ghost; some say I am a demon. Some accept this poor Nanak is a mere mortal.  
------------<>---------------
247.    ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਾਰੰਗਤਿ ਦਾਨੁ ਪੜੀਵਦੈ॥
ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ-ਸਤਿ ਆਦਿਕ ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਸੱਚਾਈ ਆਦਿਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ । ਪਾਰੰਗਤਿ-ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ । ਦਾਨੁ-ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ । ਪੜੀਵਦੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ।
Virtues are the true sisters and brothers; through them, the gift of supreme status is obtained. Means in the house of Nanak quality matters and not the relationships (Bhai-Bhatijavaad)
------------<>---------------
249.    ਨਾਨਕਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ॥ Nanak has established the kingdom; He built the fort on the strongest foundations of truth. (Balwand of Satta-Balwand var, SGGS, p-966)
------------<>---------------
250.    ਤੈਡੀ ਬੰਦਸਿ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਡਿਠਾ ਤੂ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਾਣਾ॥ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੁ ਮਿਤ੍ਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲਿ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਾ॥  (M.5, SGGS, p-964) O Guru Nanak! I never saw ur discipline as a burden, u r so pleasing to my mind. I am sacrifice to friend the mediator who led me to recognize my husband God. (Here Guru Arjun Dev ji praises Guru Nanak)
ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ! ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ (ਸਗੋਂ) ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚੋਲੇ (ਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। (ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
252.    ਮਃ 5॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਤਿ ਦੇਇ॥ ਭਾਣੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਭਾਣੈ ਹੀ ਕਢਿ ਲੇਇ॥ ਭਾਣੈ ਜੋਨਿ ਭਵਾਈਐ ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਕਰੇਇ॥ ਭਾਣੈ  ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਭੋਗੀਐ ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ॥ ਭਾਣੈ ਮਿਟੀ ਸਾਜਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋਤਿ ਧਰੇਇ॥ ਭਾਣੈ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਦਾ ਭਾਣੈ ਮਨਹਿ ਕਰੇਇ॥ ਭਾਣੈ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਉਤਾਰੇ ਭਾਣੈ ਧਰਣਿ ਪਰੇਇ॥ ਭਾਣੈ ਹੀ ਜਿਸੁ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਹੇ॥ (M.5, SGGS, p-963)
Fifth Mahla:  O Nanak, keep in mind the naam, this is the teaching imparted by the real Guru. It is the God’s will people practice meditation, austerity and self-discipline; in the God’s will, they are liberated. It is the God’s will, they are made to undergo cycle of births and deaths, it is the God’s will some are blessed. Good and bad actions are performed according to the God’s will similarly consequent pain and pleasure is also in the God’s will. In the God’s will clay is moulded into form and soul infused into it. In the God’ will, people indulge into pleasures and some are denied to enjoy. In the God’s will some are reincarnated to the heaven and some hell and some fall to the ground. In His will some are committed to His meditation but O Nanak rare they are!  
------------<>---------------
254.    ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਵਸੇਹਾ॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਹਾ॥ (M.5, SGGS, p-961) Amrit Gurbani the immortal poetry of perfect and real Guru dwells only in such heart which is blessed by the mercy of God. Such a soul is at peace  for ever and its cycle of births and deaths will be concluded.  progeny
------------<>---------------
255.    ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਵਿਹੂਣੀ॥ ਪਿਰੁ ਛੈਲੁ ਛਬੀਲਾ ਛਡਿ ਗਵਾਇਓ ਦੁਰਮਤਿ ਕਰਮਿ ਵਿਹੂਣੀ॥ ਨਾ ਹਉ ਭੁਲੀ ਨਾ ਹਉ ਚੁਕੀ ਨਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ॥ ਜਿਤੁ ਹਉ ਲਾਈ ਤਿਤੁ ਹਉ ਲਗੀ ਤੂ ਸੁਣਿ ਸਚੁ ਸੰਦੇਸਾ॥ ਸਾਈ ਸੁੋਹਾਗਣਿ ਸਾਈ ਭਾਗਣਿ ਜੈ ਪਿਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ॥ ਪਿਰਿ ਅਉਗਣ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭਿ ਗਵਾਏ ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇ ਸਵਾਰੀ॥ ਕਰਮਹੀਣ ਧਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ ਕਦਿ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ॥ ਸਭਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਮਾਣਹਿ ਰਲੀਆ ਇਕ ਦੇਵਹੁ ਰਾਤਿ ਮੁਰਾਰੀ॥ (M.5, SGGS, p-959) I am in no way deficient (in beauty) yet I have been abandoned by my fascinating and handsome Husband; me the evil-minded with no fortune. I committed neither mistakes nor any offence. The truth is the way You have engaged me so I am busy. Only such woman is fortunate and happily married who has been blessed by You O God. God takes away all her faults and mistakes and decorates her and hugs her. But  this unfortunate soul-bride prays: O Nanak, when will my turn come? All the married brides are celebrating and enjoying; bless me a night, O Husband God.   
------------<>---------------
256.    ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ॥ (M.1, SGGS, p-954)
O Nanak, the whole world is misery.
ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸੁ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ (Tradition) Only such a person is happy who is engaged in naam the God’s praises. (This fact has been repeatedly revealed in Gurbani)
------------<>---------------
257.    ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣਿ ਜਾਇ॥ ਅਉਰੀ ਕਰਮ ਨ ਲੇਖੈ ਲਾਇ॥
 He alone is victorious, who believes in the Lord’s Name. No other action is of any account. 
------------<>---------------
259.    ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿਖ ਸਹੀ॥ ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਢਿ ਵਹੀ॥ ਤਲਬਾ ਪਉਸਨਿ ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰਹੀ॥ ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਹੋਸੀ ਆਇ ਤਈ॥ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਸੁਝਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਫਹੀ॥ ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ॥ (M.1, SGGS, p-953)
O mind, Nanak teaches the real lesson,  listen; Opening His ledger, God will call you to account. Those rebels who have unpaid accounts shall be called out. Azrael, the angel of death, shall be appointed to punish them. Trapped in the narrow path, they will find no way to escape coming and going in reincarnation. O Nanak, ultimately falsehood will vanish, and truth will prevail.
------------<>---------------
260.    Friends! u often need English translation of SGGS. The version easily available is by Sant Singh Khalsa, USA. I want to caution u to keep in mind that S. Sant ji’s translation doesn’t belong to Gurmat School of Thought. Rather he belongs to ‘Jogi-Sant Dera Ideological’. I found on several occasions he has deliberately twisted meaning of some vital terms which are incidentally defined right in Gurbani. So Alerts! pl.
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਉੁਲਥੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਲਥਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨਿਆਂ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚੋ ਨਹੀ ਸਗੋ ਜੋਗੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਨਾਂ ਦੇ ਉਲਥੇ ਵਿਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ: ਓਨਾਂ ਸਬਦਾ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਖੁੱਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਰਾਇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ।ਕੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਓਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ।ਕੀ ਕੋਈ ਓਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
------------<>---------------
261.    ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ॥ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ॥ (M.1, SGGS, p-935) Rare are those who study and research Gurbani; they r in fact Gurmukhs. This is the composition of Great Man which will settle the wandering mind.  ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ (ਐਸੀ) ਹੈ ਕਿ (ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ) ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਵੈ-ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Prof. Sahib Singh)
------------<>---------------
262.    Guru is the one who teaches u technique. The best Guru is the one who is easily accesible. My Tenth Guru who laid down his entire family upholding truth has finally ordained his Sikhs.
ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ,
ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ॥
ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ॥
So I have found the perfect Guru, in Guru Granth Sahib.As and when I need help I go to his domain and find the answer.
My 4th Lord had even laid down the principle 
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ॥ ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ॥ (M.4, SGGS, p-982)
------------<>---------------
263.    ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ॥ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ॥ (M.1, SGGS, p-932) Like the precious gold is dissolved by borax, sex and anger bring downfall of body.
Unfulfilled sexual desire and unresolved anger waste the body away, as gold is dissolved by borax. The gold is touched to the touchstone, and tested by fire; when its pure color shows through, it is pleasing to the eye of the assayer. The world is a beast, and arrogent Death is the butcher. The created beings of the Creator receive the karma of their actions. What else can be said? There is nothing at all to say. 
------------<>---------------
265.    ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ॥ ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ॥ ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ॥ (Ramkali Anand M.3, SGGS, p-920) Welcome, O beloved Sikhs of the true Guru let us sing  true Gurbani the one which is composed by Guru and is above all other poetry. Those who are blessing ed by the grace of God remember Gurbani by their hearts. This is the Amrit.   Drink it and remain in the God’s love forever and thus remember Him the sustainer of the world. Says Nanak, keep singing this true Bani forever. 
------------<>---------------
267.    ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਣੀਜੈ॥ ਅਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਪੀ ਜਪੁ ਜਾਪੁ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾ ਕਾ ਪਰਤਾਪੁ॥  Please  have mercy on me and hear my prayer,  please let Your servant have Your glimpse the Darshan. Nanak recites Japuji the hymn of God whose glory is the highest of all. (Ramkali M.5, SGGS, p-896) (Name of Japuji sahib appears here.)

------------<>---------------
269.    ਸਭਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ॥ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ॥ ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ॥ Through recitation of Gurbani mind gets attuned to the God of whole universe, u get Naad-jot (of jogis) revealed & knowledge of the Vedas (of Brahmins); everything, benefits of sacred pilgrimage (theerat isnan), fasting and austere self-discipline (of sadhus). With the company of Guru, God saves. (Ramkali M.1, SGGS, p-879) 
------------<>---------------
272.    ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ॥ ਜਿਨਿ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿਅੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ॥ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਏ॥ ਓਹੁ ਸਬਦਿ ਸਮਾਏ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਸੂਝਏ॥ ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਅਪਰੰਪਰਿ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਨਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ॥ ਓਹੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ॥  (Bilawal M. 1, SGGS, p-844) For interpretation see below:-
O bride of splendored eyes! Awake & chant Gurbani. Listen & place ur faith in the story that can’t be told. The unspoken story & the state of liberation: how rare is the Gurmukh who understands it. He merges in the shabad with ego eliminated and secret of world-phenomenon revealed to him. Remaining detached, while merged with Infinity, the true mind cherishes the virtues of God the one all-pervading and permeating; the one who is in the heart of Nanak. 
------------<>---------------
275.    ਤੁਧਨੋ ਨਿਵਣੁ ਮੰਨਣੁ ਤੇਰਾ ਨਾਉ॥ ਸਾਚੁ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਉ॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਹੋਵੈ ਅਰਦਾਸਿ॥ ਤਾ ਸੁਣਿ ਸਦਿ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸਿ॥  Real bowing before You- singing Your praises, real offering- truthful living, and then one obtains a place to sit in God’s court. Prayers of–charity & contentment then God hears it, and call him in to sit by Him. (M.1, SGGS, p-878) (ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਨਾ, ਸੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ)
------------<>---------------
277.    ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਪਸਰਿ ਰਹੀ॥ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਨਰਹਰੀ॥ .. ਜਹ ਭੀਤਰਿ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰਿ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ॥ … ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦੂਰਿ॥ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ॥ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥ (Talk spiritualism with any-yogi-dera Sikh and he would invariably comment, “Ah you talk God! have u first peeped inside ur ownself.” Interesting. Yogis said same to Guru sahib also. This shabad is addressed to such yogis. (full shabad below)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ 1॥ ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਪਸਰਿ ਰਹੀ॥ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਨਰਹਰੀ॥1॥ ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ਸੁਆਮੀ॥ ਅੰਧ ਕੂਪਿ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਗਾਡਿਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਉਤਰਉ ਪਾਰਿ ਸੁਆਮੀ॥1॥ਰਹਾਉ॥ ਜਹ ਭੀਤਰਿ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰਿ ਕਾਹੇ ਨਾਹੀ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ॥2॥ ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਆਪੇ ਦੂਰਿ॥ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ॥ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥3॥ ਅੰਤਰਿ ਸਹਸਾ ਬਾਹਰਿ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲਾਗਸਿ ਬਾਣੀ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਪਰਤਾਪਹਿਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ॥4 (M.1, SGGS, p-876)
Ramkali Mehla First:  Your light is prevailing everywhere. Wherever I look, there I see the God. 1 . Get rid of the desire to live, O my dear yogi. (A yogi is addressed as Swami) Your mind is entangled in the deep dark pit of Maya. How can U cross over, O Swami?  .1.  Pause. He dwells deep within, how can He not be outside as well? Our God always takes care of us, and keeps us in His thoughts.  2 .   He Himself is near at hand, and He is far away. He Himself is all-pervading, permeating everywhere. Meeting the true Guru, the darkness is dispelled. Wherever I look, there I see Him pervading.  3. There is doubt within me, and Maya is outside; it hits me in the eyes like an arrow. Prays Nanak, the slave of the God’s slaves: such a mortal suffers terribly.  4. 2.
( I (B.S.Goraya) feel that Gurbani in Ramkali Rag can be best understood by a person who has closely observed Yogi practices. A large part pertains to yogis.
 For English translation I consult Sant Singh’s transliteration but I am sorry to say that he has twisted interpretation despite having fully understood. I don’t know this person but I can say with certainty that he belongs to some yogi dera.”  I therefore caution Gursikhs to remain alert of this mans translation. He is out and out pro yogis.) 

ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ! ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤਿ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ (ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ । ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾ ਕਿ) ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ (ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਸੇਂ) ।1।
ਹੇ ਮਾਲਿਕ-ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰ । ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, (ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ।1।ਰਹਾਉ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਮਾਲਿਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ) ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ।2।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ (ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ) ਦੂਰ ਭੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਧਰ ਜਿਧਰ ਵੇਖਾਂ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਸ ਪਏ ।3।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਹੇ ਜੀਵ! ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੀ (ਦਿੱਸਦੀ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇਂਗਾ ।4।2।(ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
278.    RAAMKALEE,  FIRST MEHL:  Your Light is prevailing everywhere. Wherever I look, there I see the Lord. 1 .Please rid me of the desire to live, O my Lord and Master. My mind is entangled in the deep dark pit of Maya. How can I cross over, O Lord and Master?  .1.  Pause. He dwells deep within, inside the heart; how can He not be outside as well? Our Lord and Master always takes care of us, and keeps us in His thoughts.  2 .   He Himself is near at hand, and He is far away. He Himself is all-pervading, permeating everywhere. Meeting the True Guru, the darkness is dispelled. Wherever I look, there I see Him pervading.  3.    There is doubt within me, and Maya is outside; it hits me in the eyes like an arrow. Prays Nanak, the slave of the Lord’s slaves: such a mortal suffers terribly.  4. 2.  

------------<>---------------


------------<>---------------
282.   
ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਉ ਧਉਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ॥ ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ॥2॥ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ॥ ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ॥3॥ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ॥ ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ॥ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤਿ॥ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ॥ (Bhagat Namdev, SGGS, p-875) (see interpretation below)
O Pandit! I know (saw) your great god Shiva the one who rides on a white bull, who killed the merchant’s son when the merchant was offering him feast. 2.  O Pandit! Similarly I saw your Ram Chand as well who lost his wife in a fight with Ravana. 3.  The fact is the Hindu is blind and the Muslim has only one eye. Only the spiritual teacher is wiser than both of them. The Hindu worships (idols) at the temple, the Muslim at the mosque. Namdev serves such a God, who is not confined either to the temple or the mosque. 
------------<>---------------
283.    ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ॥ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪੁ॥ ਰਹਾਉ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਬੂਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੂਖੁ ਨਹੀ ਜਮ ਜਾਲਾ॥ ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥1॥ ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੀਤੁ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨੁ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥ ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਸੋਗੁ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਸ ਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ॥2॥ ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀ ਇਸੁ ਮਾਇਆ॥ ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ॥ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ॥ (M.5,SGGS, p-868)
THE SOUL itself is the form of God whose description and beauty is wonderful. 1. Pause. It is something not old neither young, neither in pain nor caught in death’s noose, It does not die neither goes away. In the beginning, and throughout the ages, It is permeating everywhere. 1.   It not hot neither cold, has no enemy neither friend. It is not happy neither sad. Everything belongs to It; It can do anything. 2. It has no father neither mother. He is beyond the beyond, and has always been so. It is not affected by virtue or vice. Deep within each and every heart, It is always awake and aware. 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਦੁਤੀ ਹਨ ।ਰਹਾਉ।(ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ) ਨਾਹ ਇਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਹ ਹੀ ਇਹ ਕਦੇ ਬਾਲਕ (ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਰ-ਅਧੀਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । (ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ) ਨਾਹ ਇਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵਿਆਪਕ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।1।
(ਹੇ ਭਾਈ! ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ) ਇਸ ਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਹ ਸਕਦੀ (ਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ) ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ । ਨਾਹ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) । ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ ਭੀ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ । (ਜਗਤ ਦੀ) ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ।2।
(ਹੇ ਭਾਈ! ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ) ਇਸ ਦਾ ਨਾਹ ਕੋਈ ਪਿਉ ਹੈ, ਨਾਹ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।3।(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ-ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
286.    ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਹਉ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਆਹਿ ਨ ਮੋਰਾ॥ ਅਉਸਰ ਲਜਾ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਧਨਾ ਜਨੁ ਤੋਰਾ॥ I am nothing, I have nothing, and nothing belongs to me. O God! Now, protect my honour; Sadhana is Your humble servant. ( Bhagat Sadna, SGGS, p-858) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ; (ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ) ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਧਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ (ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ) ।
------------<>---------------
288.    ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਅੰਧੁ ਗੁਬਾਰੁ॥ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ॥ Without the true Guru, there is only pitch darkness. Only idiots and fools worry about these omens and days. (M.3, SGGS, p-843
ਹੇ ਭਾਈ! ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ (ਜੋ ਕੁਝ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਥਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨਾਹ ਫਿਰੋ, ਸਗੋਂ) ਇਹ ਥਿੱਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਮਨਾਣੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੇਰ-ਤੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਪਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ) ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਥਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਮਨਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ (ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ) ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।10।2। (ਪ੍ਰੋਫ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
290.    ਮਨਮੁਖ ਮੁਏ ਅਪਣਾ ਜਨਮੁ ਖੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰਿ  ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ॥9॥ ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ਏਹਿ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਅੰਧੁ  ਗੁਬਾਰੁ ॥ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥ ਇਕਤੁ ਨਾਮਿ ਸਦਾ  ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥10॥2॥. The self-willed manmukhs waste away their lives, and die. Serving the True Guru, doubt is driven away. Deep within the home of the heart, one finds the Mansion of the True Lord’s Presence.  || 9 ||   Whatever the Perfect Lord does, that alone happens. Concern with these omens and days leads only to duality. Without the True Guru, there is only pitch darkness. Only idiots and fools worry about these omens and days. O Nanak, the Gurmukh obtains understanding and realization; he remains forever merged in the Name of the One Lord.  ||
------------<>---------------
292.    ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ॥ ਆਪੇ ਬਨਜੁ ਆਪਿ ਬਿਉਹਾਰਾ॥1॥ ਐਸੋ ਗਿਆਨੁ ਬਿਰਲੋ ਈ ਪਾਏ॥ ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਐ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸਟਾਏ ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਿਰਗੁਨ ਇਕ ਰੰਗਾ॥ ਆਪੇ ਜਲੁ ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ॥2॥ ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰੁ ਆਪਹਿ ਸੇਵਾ॥ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ॥3॥ ਆਪਹਿ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ॥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ॥4॥ The entire Universe is expanded form of the One God. He Himself is the trade, and the trader.  1. Only a rare person can understand this. …(continued below) Wherever I go, there I see Him. 1.  Pause.  Sometimes He is attribute-less but He manifests many forms. He Himself is the water and the waves that form on water. 2.  He Himself is the temple, and the server. He Himself is the worshipper, and the idol. 3.   He Himself is the Yoga and yogic the Way. Nanak’s God is forever independent. 4. (m.5, SGGS., p-803) 

------------<>---------------
294.    ਜਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਲਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸੋਭਾ ਪਾਏ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਸਚੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ॥ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ॥ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਏ॥ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਇਵ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ॥ (M.1, SGGS, p-791) One, who praises God, is honoured. He drives out egotism from within himself, and lives with truth. He chants praises through the true Bani of Guru and finds true peace. …(continued below)   After being separated for so long, he is united with the God, through the Guru. In this way, his dirty mind is cleansed and purified, and he remains focused on name the praises of the God.
------------<>---------------
297.    ਫਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟੁ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਣੁ ਸਭੋ ਦੁਸਮਨੁ ਹੇਤੁ॥  Hell with a life, where one eats only to fill his swollen belly. O Nanak, without the true name, all one’s friends turn to enemies. (M.1, SGGS, p-790) ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਜਸੀਲ (struggling) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਨਿਕਲਨਾ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
------------<>---------------
300.    ਸਲੋਕ ਮਃ 1 ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਡੀਆ ਕੁਟਣੀਆ ਦੀਬਾਣੁ ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਤਾਨੁ ਗਦਹੁ ਚੰਦਨਿ ਖਉਲੀਐ ਭੀ ਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣੁ ਨਾਨਕ ਕੂੜੈ ਕਤਿਐ ਕੂੜਾ ਤਣੀਐ ਤਾਣੁ ਕੂੜਾ ਕਪੜੁ ਕਛੀਐ ਕੂੜਾ ਪੈਨਣੁ ਮਾਣੁ1॥ Salok First Mahala:  Thieves, adulterers, prostitutes and pimps, make friendships with the unrighteous, and eat with the unrighteous. They do not know the value of the Lord’s Praises, and Satan is always with them. If a donkey is anointed with sandalwood paste, he still loves to roll in the dirt. O Nanak, by spinning falsehood, a fabric of falsehood is woven. False is the cloth and its measurement, and false is pride in such a garment. 
------------<>---------------
303.   
ਸਬਦੈ ਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਣਿ ਤੂ ਅਉਧੂ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ॥ ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਅਨਦਿਨੁ ਮਾਤੇ ਨਾਮੈ ਤੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ॥ ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਵੈ ਨਾਮੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਚੈ ਆਪਿ ਖੁਆਈ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਅਉਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਾ ਹੋਈ॥ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ਮਨਿ ਦੇਖਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ॥(ਮ.1, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟਿ, ਸਗਗ੍ਰਸ, ਅੰ-946) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਾਰਤਾ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਾਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਰਤ ਬੱਝਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲ ਦੀ ਧੱਕ ਧੱਕ, ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦਾ ਸਪਾਈਨ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ, ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੇ ਨਕਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਡਾਇਜੈਸਟਿਵ ਤੇ ਐਕਸਕਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਦ-ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਫਜ ਸਬਦ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹਊਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਓਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਊਮੇ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਾਮ-ਕ੍ਰੋਧ-ਲੋਭ-ਮੋਹ-ਹੰਕਾਰ (ਹਊਮੇ) ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੱਝਣ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋ ਇਹ ਡਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਬੱਝਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਾ ਜਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।“ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ॥ ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਰੋ। ਸਬਦ (ਸਿਫਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿਅੱਰਥ ਹਨ।
ਤੇ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਕਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ‘ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਓਅੰਕਾਰ, ਰਾਰੰਕਾਰ, ਸੋਹੰ, ਸਤਿਨਾਮ’।
ਚੌਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਓਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ “ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀ ਨਾਦ-ਜੋਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ”
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਸਬਦ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਨੰਦਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਦੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇ ਜੋਗੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਬਦ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਸੇ ਵਰਸੇ ਵਾਲੇ ਆਦਿ।
ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਵਾਹਿਗੂਰੂ’ ਸਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਭਾਵ ਨਾਮ) ਨਾਲੋ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤਾਂ, ਉਸਤਤ, ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾੳਣੇ ਹਨ ਪੜਨੇ ਹਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ।
ਚਹੁ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣਿ ਨਿਬੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੋ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ਜਤੁ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਓਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਕਲਿ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥
    This is the essence of the Shabad — listen, you hermits and Yogis. Without the Name, there is no Yoga. Those who are attuned to the Name, remain intoxicated night and day; through the Name, they find peace. Through the Name, everything is revealed; through the Name, understanding is obtained. Without the Name, people wear all sorts of religious robes; the True Lord Himself has confused them. The Name is obtained only from the True Guru, O hermit, and then, the Way of Yoga is found. Reflect upon this in your mind, and see; O Nanak, without the Name, there is no liberation.  || 72 ||  
------------<>---------------
305.    ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨਿ ਖੋਟੈ ਤਨਿ ਚੋਰ॥ ਇਕੁ ਭਾਉ ਲਥੀ ਨਾਤਿਆ ਦੁਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸੁ ਹੋਰ॥ ਬਾਹਰਿ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰਿ ਵਿਸੁ ਨਿਕੋਰ॥ Their minds and bodies still possessed by evil and they r going for pilgrimage- baths. Some of their filth might be washed off, but they accumulate twice as much. Wash a gourd, thousand times, poison inside remains as fresh. (M.1, SGGS, p-789)
------------<>---------------
307.    ਬਧਾ ਚਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣੁ ਨਾ ਉਪਕਾਰੁ॥ ਸੇਤੀ ਖੁਸੀ ਸਵਾਰੀਐ ਨਾਨਕ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰੁ॥  Working under pressure will produce neither merit nor goodness. That alone is a good deed, O Nanak, which is done by one’s own free will. (M.2, SGGS, p-787)
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੱਧਾ-ਰੁੱਧਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣੋ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
------------<>---------------
309.    ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ 3 ॥ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਥੈ ਸਚੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੋ ਰਾਮ ॥ ਹਉਮੈ ਸਭਿ  ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੇ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰੇ ਫਿਰਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣੁ ਨ  ਹੋਈ ॥ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ ॥ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸਚੁ ਵੇਖੈ  ਸਭੁ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਸਚੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ ॥1॥ ਸਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਇਆ  ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚਾ ਹੈ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਮਰੈ  ਨ ਕੋਈ ਗਰਭਿ ਨ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ਸਚਿ ਨਾਇ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਜਾਤਾ  ਸੇ ਸਚੇ ਹੋਏ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਨਾ ਵੀਛੁੜਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਨਿ  ॥2॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ  ਵਿਚਿ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥ ਸਭੁ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਚੋ ਬੋਲੈ ਜੋ ਸਚੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸਚੁ  ਪਸਰਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥ ਸਚੇ ਉਪਜੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ  ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ ॥3॥ ਸਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਵਾਰੇ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ॥ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ  ਸਾਚੋ ਆਪਿ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਸਚੁ ਜਾਣਹਿ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ  ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥4॥2॥3॥
 (ਟੀਕਾਕਾਰ- ਪ੍ਰੋਫ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ):- (ਅੰਗ 769) ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਭੀ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । (ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ) ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜੇਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।1।
ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੱਲ ਪਿਆਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । (ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ) ਸੁਰਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ-ਥਿਰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ (ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ ।2।
ਹੇ ਭਾਈ! (ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ) ਉਸ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰੌ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ) ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪੁਰਖ ਪਰਤੱਖ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿੱਸਿਆ । ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਕਿਤੇ ਭੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ।
ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।3।
ਹੇ ਭਾਈ! ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਉਸ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸੋਭਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਭਗਤ-ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੋਭਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ) ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਨ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਹੋਰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਦਾ) ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖ) ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।4।2।3।

Soohi Mahalla third:  Through the True Word of the Shabad, true happiness prevails, there where the True Lord is contemplated. Egotism and all sinful residues are eradicated, when one keeps the True Lord enshrined in the heart. One who keeps the True Lord enshrined in the heart, crosses over the terrible and dreadful world-ocean; he shall not have to cross over it again. True is the True Guru, and True is the Word of His Bani; through it, the True Lord is seen. One who sings the Glorious Praises of the True Lord merges in Truth; he beholds the True Lord everywhere. O Nanak, True is the Lord and Master, and True is His Name; through Truth, comes emancipation.  || 1 ||   The True Guru reveals the True Lord; the True Lord preserves our honor. The true food is love for the True Lord; through the True Name, peace is obtained. Through the True Name, the mortal finds peace; he shall never die, and never again enter the womb of reincarnation. His light blends with the Light, and he merges into the True Lord; he is illuminated and enlightened with the True Name. Those who know the Truth are True; night and day, they meditate on Truth. O Nanak, those whose hearts are filled with the True Name, never suffer the pains of separation.  || 2 ||   In that home, and in that heart, where the True Bani of the Lord’s True Praises are sung, the songs of joy resound. Through the immaculate virtues of the True Lord, the body and mind are rendered True, and God, the True Primal Being, dwells within. Such a person practices only Truth, and speaks only Truth; whatever the True Lord does, that alone comes to pass. Wherever I look, there I see the True Lord pervading; there is no other at all. From the True Lord, we emanate, and into the True Lord, we shall merge; death and birth come from duality. O Nanak, He Himself does everything; He Himself is the Cause.  || 3 ||   The true devotees look beautiful in the Darbaar of the Lord’s Court. They speak Truth, and only Truth. Deep within the nucleus of their heart, is the True Word of the Lord’s Bani. Through the Truth, they understand themselves. They understand themselves, and so know the True Lord, through their true intuition. True is the Shabad, and True is its Glory; peace comes only from Truth. Imbued with Truth, the devotees love the One Lord; they do not love any other. O Nanak, he alone obtains the True Lord, who has such pre-ordained destiny written upon his forehead.  || 4 || 2 || 3 ||  
------------<>---------------
310.    ..ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ॥ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਡਿ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ॥ ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰਿ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜੁ ਮਲੀਐ॥ ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ॥ If some have virtues, share among friends. Let us share our virtues and abandon our faults. Let us decorate ourselves and wear our virtues like silk clothes and enter the arena. Wherever we go, give good wishes, let us skim off this Amrit and drink it. (M.1, p-765)
------------<>---------------
311.    ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ॥ (Guru Nanak)
------------<>---------------
312.    ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ॥ ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਦੇਹਿ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥ ਸੋਈ ਦਸਿ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ  ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂੰ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ॥ Seeing a Guru’s Sikh, I salute and fall at his feet,  tell him pain of my soul and beg him to unite me with the Guru, my best friend. I seek his advice so that my mind doesn’t go astray. I become your slave if you show me path to God.(M.5, p-763)
SOOHEE,  FIFTH MEHL,  GUNVANTEE  ~  THE WORTHY AND VIRTUOUS BRIDE:  When I see a Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet. I tell to him the pain of my soul, and beg him to unite me with the Guru, my Best Friend. I ask that he impart to me such an understanding, that my mind will not go out wandering anywhere else. I dedicate this mind to you. Please, show me the Path to God. I have come so far, seeking the Protection of Your Sanctuary. Within my mind, I place my hopes in You; please, take my pain and suffering away! So walk on this Path, O sister soul-brides; do that work which the Guru tells you to do. Abandon the intellectual pursuits of the mind, and forget the love of duality. In this way, you shall obtain the Blessed Vision of the Lord’s Darshan; the hot winds shall not even touch you. By myself, I do not even know how to speak; I speak all that the Lord commands. I am blessed with the treasure of the Lord’s devotional worship; Guru Nanak has been kind and compassionate to me. I shall never again feel hunger or thirst; I am satisfied, satiated and fulfilled. When I see a Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet.  || 3 ||  
------------<>---------------
314.    ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ॥ ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ॥ Oh my love with my Guru!  O my mother why should I live without the Guru? My life-support is Gurbani, attached to Gurbani, I breathe. (M.4, SGGS, p-759) (Dear brothers!  Understand clearly that a real Sikh’s sole qualification is attachment to Gurbani.  Detach the Sikh from Bani and he is gone off the religion.)
------------<>---------------
315.    ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੰਨਿ॥ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰਿ ਪਵੰਨਿ ॥ It is not good to defame anyone, but the foolish, self-willed manmukhs still do it and the slanderers thus face insults and the most horrible hell waits them. (M.3, SGGS, p-755) 
------------<>---------------
317.    ਦੁਨੀਆ ਨ ਸਾਲਾਹਿ ਜੋ ਮਰਿ ਵੰਞਸੀ॥ ਲੋਕਾ ਨ ਸਾਲਾਹਿ ਜੋ ਮਰਿ ਖਾਕੁ ਥੀਈ॥1॥ ਵਾਹੁ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ॥ Do not praise the world; it shall vanish one day and neither praise the people; they shall all die and turn to ashes. 1. Wow! my Master, wow!   Gurmukhs, always praise the One who ever exists, the ultimate truth, the carefree One. (M.3, SGGS, p-755)
------------<>---------------
319.    ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ॥ ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ॥
 Oh God! Nanak has a prayer, if it pleases You, please bless me a living in Your name, so that I ever sing Your praises.(M.1, SGGS, p-751)

------------<>---------------
320.    ਚਿਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ॥ ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ॥ ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ॥ Those who wear white clothes, but have dirty and stone-hearted minds, they can’t utter God’s name (praises) with their mouths, secondly they are thieves. These beasts do not understand their own base. They are just animals!(M.1, SGGS, p-751)(Tukks related to the pseudo-saints who r running after money) 
------------<>---------------
321.    ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ  ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਕਰਾਇਹਿ॥ ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਹਿ॥ You alone make us to serve and  serving You we get freedom and comfortable lifestyle. The place is heaven, where one does kirtan (sing Your praises). You alone make us rise in faith.(M.5, SGGS, p-729)
------------<>---------------
322.   
ਪੰਚ-
ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ
ਸਿੱਖੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਾ (1.ਸਤ) ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਕਿ  ਉਸ ਵਿਚ (2) ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ (3) ਦਇਆ ਜਾਂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨੂੰ (4.ਧਰਮ) ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਏਗਾ (5.) ਧੀਰਜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਓਹਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਾਂ ਕਾਹਲਾਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰੰਤਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਹਊਮੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ
ਜਿਤੁ ਕਾਰਜਿ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ
ਜਿਤੁ ਕਾਰਜਿ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ3॥  ਭਨਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਰੁ ਏਕੋ ਸੋਇ
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸਚੁ ਇਹ ਅਪੁਨੈ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਵਾਰੇ1॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਭਾਰੇ
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੀਗਾਰੁ ਬਨਾਵਉ
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤੁ ਲਈ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਮਨਹੁ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਝ ਪਈ
ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ  ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਧਰਮੁ ਆਨਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਨਗਰੀ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵੈਗੋ
------------<>---------------
324.   
ਬੇਦ ਪੜੇ ਪੜਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹਾਰੇ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਫਿਰਹਿ ਬਿਲਲਾਤੇ ਤੇ ਭੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ॥2॥ ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ॥ ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਬਿਭੂਤਾ॥3॥ ਸਹਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਰਿ ਸੰਤੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ॥ ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ  ਧਿਆਇਆ॥ (ਮ.5, ਸਗਗਸ, ਅੰ-747)Reading and reciting the Vedas, Brahma grew weary, but couldn’t find even a tiny bit of God’s worth. The seekers and Siddhas wander around bewailing; they too are attracted by money.2. There were Das Avtar the Ten Incarnations of Vishnu (namely Matsya the fish, Kurma  the Tortoise, Varaha  the Boar, Narashima  giant lion-man, Vamana  the dwarf, Parasurama Brahmin with the axe, Sri Rama, Sri Krishna, Buddha,  Kalki ) and then Shiva, the renunciate. They too couldn’t find Your limits either, despite smearing their bodies with ashes.3. Peace, poise and bliss are found in the subtle essence of name the praise. The God’s saints sing the songs of joy. I have successfully had  Vision of Guru Nanak and now with my mind and body I now  recite the God’s names.
------------<>---------------
325.    ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰੁ ਗੁਰ ਕੇ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਜਨ ਕੇ॥ Guru, the True Guru, is my caste (social status) and honour because I have sold my head to the Guru (now my thinking belongs to Guru). This humble Nanak is called chela, the disciple of the Guru. O Guru! now protect the honour of Your servant.(M.4, SGGS, p-731) 
------------<>---------------
329.    ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਤਾਰੇ ਸੋਇ॥ No one is bad but I am not good. Prays Nanak, He alone saves us! (M.1, SGGS, p-726)
(Sikhism believes that this infinite universe is a kind of drama enacted by God and all creatures are actors having assigned different roles. Thus no creature is good or bad because of his role. So remain humble and hate none but love all because every one is God’s creation) 
------------<>---------------
330.   
ਹੇ ਕਰਤਾਰ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ  ਤੂੰ (ਸਭ ਤੋਂ) ਵੱਡਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ  ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ) ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ 1
ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਦਿਲ! ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ  ਹੇ ਦਿਲ! ਤੂੰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ (ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ) ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 1ਰਹਾਉ
ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਪਿਉ, (ਸਾਰੇ) ਭਰਾ, (ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕੋਈ ਭੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਜਦੋਂ) ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ (ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ), ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ (ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ) ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 2
(ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ) ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਦੀ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ  ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  (ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ 3
(ਹੇ ਕਰਤਾਰ!) ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ (ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਨਿਭਾਗਾ, ਨਿੰਦਕ, ਲਾ-ਪਰਵਾਹ, ਢੀਠ ਤੇ ਨਿਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪਰ ਤੇਰਾ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ) ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ 41

RAAG TILANG,  M.1,  First House One God …..
O Creator God! please listen, my prayer to You. You are true, great, merciful and immaculate.  1. O my mind  realize it that the world is a transitory place of mortality,  Azraa-eel, the messenger of death, has caught me by the hair.  1 .  Pause.   Spouse, children, parents and siblings — none of them will be there to help me when I fall. 2.  This has been my way; through out my life, I wandered around in greed, contemplating evil schemes and never did a good deed. 3 .  No one in the world has been as unfortunate, miserly, negligent, shameless and without the fear of God as I am. Prays Nanak, I am Your humble servant, the dust of the feet of Your slaves. 
ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ 1 ਘਰੁ 1. ੴ… ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ॥ ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ॥1॥ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ॥ ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤਹ ਦਿਲ ਹੇਚਿ ਨ ਦਾਨੀ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ॥ ਆਖਿਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ॥2॥ ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ॥ ਗਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ॥3॥ ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ॥ ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਦ ਜਨੁ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ॥
------------<>---------------
331.    ਹਰਿ ਜਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ॥ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ਅਪੁਨਾ ਗੁਨੁ ਨ ਗਵਾਵੈ॥ Even if someone slanders the God’s humble servant, he does not give up his good quality and sings God’s name the praises. (M.4, SGGS, p-719)
------------<>---------------
332.    ਸਮਝ ਨ ਪਰੀ ਬਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ ਜਸੁ ਹਰਿ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ॥ ਸੰਗਿ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਨਿਓ ਨਾਹਿਨ ਬਨੁ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ॥1॥ਰਤਨੁ ਰਾਮੁ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰਿ ਤਾ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ਨ ਪਾਇਓ॥ Engrossed in the pleasures of corruption, I had no understanding and forgotten the PRAISES TO GOD. The Master is right with me, but I didn’t knew it and  ran into the forest, looking for Him.1.   The jewel the God is within me, but I have no knowledge of Him. (M.5, SGGS, p-702)
------------<>---------------
333.   
ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ॥ We love gifts, but forget the Giver. (M.5, SGGS, p-676)
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਠ ਫ੍ਰੈਂਡ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਓਹਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ॥“
------------<>---------------
334.   
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸਟ ਮੀਤ ਅਰੁ ਭਾਈ॥ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤਹਿ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ॥ Mother, father, spouse, children, lovers, friends, siblings and other relatives, are the ones who were associates in previous lives; mind it none of them will be your companion and helpful in the end. (M.5, SGGS, p-700)
------------<>---------------
335.    ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਤਿਲਕ ਇਸਨਾਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਬਹੁ ਦੈਨ॥ ਕਹੂੰ ਨ  ਭੀਜੈ ਸੰਜਮ ਸੁਆਮੀ ਬੋਲਹਿ ਮੀਠੇ ਬੈਨ॥1॥ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ॥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਜਹਿ ਸਭਿ  ਤਾ ਕਉ ਬਿਖਮੁ ਨ ਜਾਈ ਲੈਨ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਭ੍ਰਮਨ ਬਸੁਧਾ ਕਰਿ ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੈ ਗੈਨ॥ ਇਹ  ਬਿਧਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨੋ ਠਾਕੁਰ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ ਜੈਨ॥2॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਹਰਿ ਜਸੁ ਤਿਨਿ ਪਾਇਓ  ਜਿਸੁ ਕਿਰਪੈਨ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਜਨ ਰੈਨ॥Dhanasari (Rag) M.5th.   Worship, fasting, ceremonial marks on one’s forehead, cleansing baths, generous donations to charities and self-mortification — the Lord Master is not pleased with any of these rituals, no matter how sweetly one may speak.  1.   Chanting the praises (names) of God, the mind is soothed and pacified. Everyone searches for Him in different ways, but the search is so difficult, and He cannot be found.  1. Pause.  Yogis and Jains’ chanting, deep meditation and penance, wandering over the face of the earth, the performance of austerities — the Lord is not pleased by any of these means. 2.  The Praises of the God, the immortal Naam, the name of the Lord, is priceless; he alone obtains it, whom the God blesses with His mercy. Joining the saadh sangat, the company of the holy, Nanak lives in the love of God; his life-night passes in peace. 
------------<>---------------
336.    ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸਮਨੁ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ ਕੇ ਬੈਰਾਈ॥ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਸਾਰੁ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ॥ Now no one is my enemy and I am no one’s enemy. God, who expanded His expanse, is within all; I learned this from the True Guru.(M.5, SGGS, p-671)
ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ (ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ), ਮੈਂ ਭੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ-ਖਿਲਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, (ਸਭਨਾਂ ਦੇ) ਅੰਦਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
337.   
ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ॥ ਸਾਲਕੁ ਮਿਤੁ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ॥ ਭਾਈ ਬੰਧੀ ਹੇਤੁ ਚੁਕਾਇਆ॥ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਣਿ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ॥ O Nanak, what has happened to the world?  I don’t find a real guide friend. For the sake of the worldly gains; people including even brothers and friends,are ready to forsake principles. (M.1, SGGS, p-1410)
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆ ਅਜਬ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ । ਭਰਾਵਾਂ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਗੰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
338.    ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਇਕੋ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਮਿਤਾ ਪੁਤਾ ਭਾਈਆ॥ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਹੁ ਸਭਿ ਗੁਰੁ ਆਖਿ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ॥ The Guru loves all his Sikhs equally; like friends, children and siblings. So chant the name of the Gurun chanting the name of the Guru, Guru, you shall be rejuvenated. (M.3, SGGS, p-648) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ‘ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ’ ਆਖੋ, ‘ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ’ ਆਖਿਆਂ ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
------------<>---------------
339.    ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਜਿਹ ਜਾਨੀ॥ Says Kabeer, those humble people are Khalsa the liberated who have learnt the secret of love of worship of God. (Sorath Kabeer sahib, SGGS, p-655) ਹੇ ਕਬੀਰ! ਆਖ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ-ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਉਹ (ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
340.    ਜਬ ਲਗੁ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ॥ ਭਾਲਿ ਰਹੇ ਹਮ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ॥ As long as we are in this world, O Nanak, we should listen, and speak of the God. I have searched, but I have found no way to remain here; so, remain dead while yet alive. (M.1, SGGS, p-661) 
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਦ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੀਊਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣਨੀ-ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਸੀ ਢੂੰਡ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ-ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ।
------------<>---------------
341.    ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 9॥ ਜੋ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ॥ ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾ ਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ॥ ਰਹਾਉ॥ ਨਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹ ਉਸਤਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨਾ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਉ ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ॥ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਰਾਸਾ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਨਿ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਵਾਸਾ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਨੀ॥ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ॥ (ਅੰਗ-633) (Qualities of a blessed person who is one with the Almighty)
------------<>---------------
343.    ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ॥ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ॥ ਇਸੁ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਟਿਕੈ ਵੇਕਾਰੀ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਏਹ ਗਲ ਸਾਰੀ॥ (M.5, SGGS, p- 628) Poverty is my club, humility my dagger. No evil-doer can withstand these weapons. My Guru has given me this understanding. (Remember poverty is a strength and richness the weakness. Rich people have never brought any revolution. Rich is always worried to defend his properties/richness)
ਸਾਡਾ ਗੁਰਜ- ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੰਡਾ- ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਇਸ ਗੁਰਜ ਤੇ ਖੰਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭੀ ਕੁਕਰਮੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
------------<>---------------
345.    ਮਨੁ ਬੈਰਾਗਿ ਰਤਉ ਬੈਰਾਗੀ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ॥ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ॥ O my mother! (While people take renunciation ਸਨਿਆਸ) Imbued with detachment my mind is detached, the shabad of Gurbani has pierced my mind.  God’s light (presence) shines within my self, I am continuously reciting Gurbani, and my mind is fixed on my true Master. (M.1, SGGS, p-634)
------------<>---------------
346.    ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ॥ Under the shelter of God (i.e after I started name recitation), all my fears have vanished and I am in comfort now. (M.5, SGGS, p-615) ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦ੍ਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।(ਸੋ ਸਜਣੋ ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓ।
------------<>---------------
347.    ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰਹੁ ਦੇਹੀ॥ ਊਡਿ ਜਾਇਗੋ ਧੂਮੁ ਬਾਦਰੋ ਇਕੁ ਭਾਜਹੁ ਰਾਮੁ ਸਨੇਹੀ॥ { ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਕਿਓ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਬਣਾ ਸੰਵਾਰ ਰਿਹੈ।ਧੂੰਅ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਙੂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਾ ਏ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਓਹ ਰਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ।   O man, why do you pamper your body? It shall disperse like a cloud of smoke; only God gives u real love, so love Him. (M.5, SGGS, p-609)}
------------<>---------------
349.    ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ॥ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ॥ Formless One, the core of matter, the light of all, He is there in me also and there is no difference between me and God. Nanak has had direct dialogue with God as the Guru the infinite transcendent God, the supreme God himself. (M.1, SGGS, p-599)
God is everywhere. He is with me also. But can I say I am God? No. Fifth Nanak has alerted Sikhs on such a approach.  Because if we go that way we will become self centred and egoistic and loose the path of humility which ultimately leads us to liberation. 
------------<>---------------
352.   
Now onwards my archaeology work will be available on Facebook itself.
I have decided to post reports of my arch. visits on FB itself at www.facebook.com/gorayabs. See photo albums.  Earlier I was posting them on www.kartarpur.com/Arch/intro.htm The reason for switch over is that I find uploading of photos on kartarpur site a bit cumbersome while facebook is convenient. I therefore invite you to join my page
------------<>---------------
353.    ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ The gurmukh always remembers name (qualities) of God in mind. Through the true gurbani (of Guru), he sings the praises of the God and blessed with His look of grace, he gets sublime happiness.  (M.3, SGGS, p-600)
------------<>---------------
355.    ਮਨੁ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਣੀ ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ॥ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ॥ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰਿ ਜੰਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ॥ (M.1, SGGS, p-595) Here Guru sahib teaches us essential principles of religious living;  1. Naam Japna- Recitation of God’s praises, 2. Kirrat karni- Dignity of labour , 3. Santokh -contentment, 4. Bhao karam- love & humility in life.
------------<>---------------
356.   
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥ ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ ॥ ਊਚਾ ਨਹੀ ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ ॥ ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ ॥ ((ਮ.1, ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ, ਅੰ-579)
 The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God i.e if it is for good cause. They alone are proclaimed as brave warriors in the world hereafter, who receive true honour in the court of the God. Honoured in the court of the God; (from here) they depart with honour, and they do not suffer pain in the world hereafter. They worship one God, and obtain the fruits of their rewards, their fear is dispelled. They have no pride; dwell within own mind. The knower Himself knows everything. The death of brave heroes is blessed, if it is approved by God.   
ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ (ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਭੀ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਆਦਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ (ਇਥੋਂ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ । ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ (ਹਰ ਥਾਂ) ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ (ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ) ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
(ਹੇ ਭਾਈ!) ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ।
ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ (ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ) ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ (ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।3।(ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
358.     ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥ ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ  ॥ ਸੋਵੰਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਲਾ ਜਪਹੁ ਤੁਸੀ ਸਹੇਲੀਹੋ ॥ ਜਮ ਦੁਆਰਿ ਨ ਹੋਹੁ ਖੜੀਆ ਸਿਖ ਸੁਣਹੁ ਮਹੇਲੀਹੋ ॥  ਹੰਸ ਹੰਸਾ ਬਗ ਬਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਜਾਲਾ ॥ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥ (ਮ.1, ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ, ਅੰ-567) (In these lines Guru Nanak personifies  Akal Purakh)

 (ਹੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ! ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਰਚੀ ਹੈ । ਤੂੰ ਉਹ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਦੰਦ ਨੱਕ ਕੇਸ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀਵਨ-ਜੋਤਿ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਸੋ) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਬਾਂਕੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਹਨ; ਇਹ ਭੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇ ਹੀ ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ) । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸੁੱਧ ਅਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸੁਡੌਲ ਹੈ, ਮਾਨੋ, ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਹੇ ਸਹੇਲੀਹੋ! (ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ! ਤੁਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇ ਨਾਮ) ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪੋ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਪੋ) ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਤੇ ਸੁਡੌਲ ਹੈ, ਮਾਨੋ, ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।(ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
Your eyes are beautiful, and teeth delightful. Your nose is graceful, and hair so long. Your body is precious, cast in gold. His body is cast in gold, and He wears vaijyanti mala; therefore friends meditate on that beautiful God. You shall not have to stand at death’s door, O sisters, if you listen to these teachings. From a crane, you shall be transformed into a swan, and the filth of your mind shall be removed. His eyes are beautiful, and teeth delightful.  
------------<>---------------
359.    ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ॥ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਹਿ ਲਾਗਾ ਦੂਖਿ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ॥  ਸੂਖੁ ਮਨ ਮਹਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਾਮਿ ਤੈ ਫੁਰਮਾਇਆ॥ ਨਦਰਿ ਤੁਧੁ ਅਰਦਾਸਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ॥  ਤਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ॥ (ਮ.1, ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ, ਅੰ-566)
When You made me speak, I spoke. Then immortal Name of the God becomes pleasing to my mind. The name of the God becomes to get sweeter to my mind; it has eradicated pains. Peace came to dwell in my mind, when You gave the order. O creator God! It is You who can grant Your grace, I can only pray. When I spoke, I spoke as You made me speak. 
------------<>---------------
360.    ਕਾਇਆ ਕੂੜਿ ਵਿਗਾੜਿ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥ ਨਾਤਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਸਚੁ ਕਮਾਈਐ ॥ ਜਬ ਸਾਚ ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸਾਚਾ  ਤਾਮਿ ਸਾਚਾ ਪਾਈਐ ॥ ਲਿਖੇ ਬਾਝਹੁ ਸੁਰਤਿ ਨਾਹੀ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਗਵਾਈਐ ॥ ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ  ਸੁਰਤਿ ਸਬਦੁ ਲਿਖਾਈਐ ॥ ਕਾਇਆ ਕੂੜਿ ਵਿਗਾੜਿ ਕਾਹੇ ਨਾਈਐ ॥ (M.1, SGGS, p-566)
Why bother to wash the body which is polluted by falsehood? One’s taking  bath is only approved, if one practices truth. When there is truth deep within, then one becomes true, and obtains the True God. Without pre-ordained destiny, awareness is not attained; talking and babbling, one’s life is wasted away. Wherever you go and sit, say all right, and write the word of the concentration of thought on shabad. Why bother to wash the body which is polluted by falsehood?
ਸਰੀਰ ਨੂੰ (ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨ੍ਹਾਤਾ ਹੋਇਆ (ਪਵਿਤ੍ਰ) ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ) ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤਿ (ਕੂੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ) ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਨਿਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ (ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਭੀ (ਭਾਵ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ) ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮੈਲਾ ਕਰ ਕੇ (ਤੀਰਥ-) ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੀਹ ਲਾਭ? ।1। (ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
361.    ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟਿ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ॥ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰਿ ਗਰਭਾਸਿ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ॥  I am just a fool;  millions of sinners have been liberated. Those who have heard, and seen Guru Nanak, do not descend into the womb to take birth again.(M.5, SGGS, p-612)

s`cw jIvn-ijhvw scI sic rqI qnu mnu scw hoie] ibnu swcy horu swlwhxw jwsih  jnmu sBu Koie] scu KyqI scu bIjxw swcw vwpwrw] Anidnu lwhw scu nwmu Dnu Bgiq Bry  BMfwrw] scu Kwxw scu pYnxw scu tyk hir nwau] ijs no bKsy iqsu imlY mhlI pwey Qwau] … AMqru scw mnu scw scI isPiq snwie] scY Qwin scu swlwhxw siqgur bilhwrY  jwau] scu vylw mUrqu scu ijqu scy nwil ipAwru] scu vyKxw scu bolxw scw sBu Awkwru] (m.3, sRIgugRMsw AMg-656)
------------<>---------------
362.    ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ
 ਵਡਭਾਗ ਹਮਾਰਾ॥1॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ॥ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਤਾ ਪਾਵਹਿ  ਸਚਾ ਨਾਉ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਸਚਿ ਰਤੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ॥ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਹਿ  ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ॥2॥ ਸਚੁ ਖੇਤੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ  ਭੰਡਾਰਾ॥3॥ ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕ ਹਰਿ ਨਾਉ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ॥  4॥ ਆਵਹਿ ਸਚੇ ਜਾਵਹਿ ਸਚੇ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਮੂਲਿ ਨ ਪਾਹਿ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ  ਸਮਾਹਿ॥5॥ ਅੰਤਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ॥ ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੈ  ਜਾਉ॥6॥ ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ॥ ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭੁ ਆਕਾਰੁ7॥ ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ॥8॥
------------<>---------------
363.    True is the tongue which is imbued with truth i.e which speaks truth, and true is the mind and body. By praising any other than the True God, one’s whole life is wasted.  2 .  Let the farming be truthful, truth the seed, and the trade truthful. Night and day, earn the profit of the true Name; you shall have treasures overflowing with the wealth of devotional worship.  3.   Let Truth be your food, and let truth be your clothes; let your true support be the Name of the God. One who is so blessed receives it, and obtains a seat in the God’s court.  ..  Deep within they are true, and their minds are true; they sing the glorious praises of the true God. In the true place, they praise the True One; I am a sacrifice to the true Guru. 6 .   True is the time, and true is the moment, when one falls in love with the True God. Then, he sees truth, and speaks the truth; he realizes the true God throughout the entire creation.  (M.3, SGGS, p-565)
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ 5 ॥ ਧਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਦਰਸਨੁ ਕਰਣਾ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ ॥1॥ ਜੀਅ  ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ॥ ਮਨੁ ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਚਿਤੇਰੇ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ ਸੀਤਲ ਪੁਰਖ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਜਾਣੀ ॥2॥ ਸਚੁ ਹੁਕਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੀ ॥ ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ  ਅਬਿਨਾਸੀ ॥3॥ ਤੁਮ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਭਰਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ॥ (ਸਗੁਗ੍ਰੰਸ-ਅੰਗ 562) (ਇਸ ਸਬਦ ਨੂੰ ਜਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ)
ਹੇ ਭਾਈ! ਉਹ ਸਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।1।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਮੰਤ੍ਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ! ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚੰਗੀ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ।2।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ (ਸਦਾ) ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈਂ) । (ਹੇ ਭਾਈ!) ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ।3।
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ।(ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
364.    ਮਃ 1 ॥ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਂਹੀ ॥ ਨਾਰਦਿ ਕਹਿਆ ਸਿ ਪੂਜ ਕਰਾਂਹੀ ॥ ਅੰਧੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥ ਪਾਥਰੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥ ਓਹਿ ਜਾ ਆਪਿ ਡੁਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਰਣਹਾਰੁ ॥ M.1st:  Hindus are missing primarly and going the wrong way. Narad asked them and they worship (idols). (Narad-founder of idol worship)The ignorant fools pick up stones: blind and mute and worship them. The stones themselves sink, how will they carry you across?
ਹਿੰਦੂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੁੰਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਘੁਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ, ਨਾਹ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਹ ਮੂੰਹੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਨ ।
(ਹੇ ਭਾਈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਉ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ (ਪਾਣੀ ਵਿਚ) ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ) ਤੁਸੀ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਉ? (SGGS p-556) ( ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
365.    ਸਲੋਕ ਮਃ3॥ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਣਸੁ ਭਰਿਆ ਆਇ॥ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਮਤਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ ਬਰਲੁ ਪਵੈ ਵਿਚਿ ਆਇ॥ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨ ਪਛਾਣਈ ਖਸਮਹੁ ਧਕੇ ਖਾਇ॥ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਖਸਮੁ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ॥ ਝੂਠਾ ਮਦੁ ਮੂਲਿ ਨ ਪੀਚਈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸਚੁ ਮਦੁ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਆਇ॥ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਹੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ॥ (SGGS, p-554: See Eng. & Pbi. comments below)
ਜੋ ਮਨੁੱਖ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ (ਏਥੇ ਜਗਤ ਵਿਚ) ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਏਥੇ ਆ ਕੇ (ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ) ਲਿੱਬੜਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਤਿਆਂ ਅਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਤਿਆਂ ਖਸਮ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਚੰਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ‘ਨਾਮ’-ਰੂਪ ਨਸ਼ਾ (ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ (ਨਾਮ ਦੇ) ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ (ਭਾਵ, ਇੱਜ਼ਤ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।1। (ਪ੍ਰੋਫ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
 
------------<>---------------
366.    ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਜਿਆ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਾ ਤਿੰਨ ਪਹਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਲਾਹਾ ਰਾਮ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨ ਲੋਭੁ ਬਿਆਪੈ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਾਤਿਆ ॥ ਏਕੁ ਜਾਨਹਿ ਏਕੁ ਮਾਨਹਿ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ਮਾਤਿਆ ॥ (M.5, SGGS, p-543: English and Punjabi translation below) O dear God, (I know) those who have adopted truth, are the real rich. O dear God, they possess the magnificent treasure of singing songs of God’s praise.  Sexual desire, anger and greed do not disturb those who are attuned to God. They know the One, and they believe in the One; they are intoxicated with the God’s love.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ (ਸਦਾ) ਸਦਾ-ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ (ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ) ਬਹੁਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ (ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ (ਦੀ) ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਹ ਕਾਮ, ਨਾਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਹ ਲੋਭ, ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ (ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ) ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
367.    ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ॥ ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘੜੀ ਸੋ ਮੁਹਤੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਰਾਮ॥
O my dear soul! Do not hesitate for an moment in remembering God, who knows whether or not you shall take another breath? That time, that moment, that instant, that second is sucessful , O my soul, when the Lord comes into my mind. (M.4m SGGS, p-540)
 
ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਰਤਾ ਭਰ ਭੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕੀਹ ਪਤਾ ਹੈ! ਮਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾਹ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ! ਉਹ ਵੇਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । (ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
369.    ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਹਰਿ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ॥ O my dear soul; all their efforts are in vainm, the God is far away from the manmukhs (self-willed). (On the other hand) Addresses humble Nanak to his dear soul;  the gurmukhs who remembered God do see Him present every where. (M. 4, SGGS, p-541) ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ! ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿੰਦੇ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ।(ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
370.    ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ॥ ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ॥ ਜੇ ਓਹੁ ਦੇਉ ਤ ਓਹੁ ਭੀ ਦੇਵਾ॥ ਕਹਿ ਨਾਮਦੇਉ ਹਮ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ॥ One stone is lovingly worshipped, while another stone is walked upon. If one is a god, then the other must also be a god. Says Namdev, but I serve the Lord ( I don’t go for these stones).{Bhagat Namdev, SGGS, p-525)
(ਕਿਆ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ) ਇਕ ਪੱਥਰ (ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ) ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਭੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ) ਨਾਮਦੇਉ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ), ਅਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।4।1।
------------<>---------------
371.    ਇਕ ਸਵਾਲ:- ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਵੋ ਜਾਂ ਕਹੋ: ਬਾਰ ਬਾਰ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਬਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੋ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। A QUIZ:- Gurbani repeatedly advises us to say/sing glories of God (Sifat Salah). Right in Guru Granth Sahib a particular shabad/bani has been identified for simran i.e recitation repeatedly. Can u tell which is that Bani?
------------<>---------------
372.    ਪਉੜੀ ॥ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੁਧੈ ਹੀ ਗੋਚਰੇ ॥ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜਗਿ ਜਿ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਧੁਰੇ ॥ ਬਿਸਮੁ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇਖਿ  ਕੁਦਰਤਿ ਤੇਰੀਆ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਕਰਿ ਗਤਿ ਹੋਇ ਮੇਰੀਆ ॥ ਤੇਰੈ ਹਥਿ ਨਿਧਾਨੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਦੇਹਿ ॥  ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਇ ਲੇਹਿ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ (ਮ.5, ਅੰਗ 521, ਸਗਗਸ)
(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
(ਤੇਰੇ) ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਮੈਂ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਹਰ) ਕਰ, ਮੇਰੀ ਭੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, (ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ (ਆਪਣੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ (ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿ-ਨਾਮ (ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ) ਉਹੀ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ।(ਗੁ.ਗ੍ਰੰਥ ਸ. ਦਰਪਣ- ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
PAUREE:  The works which You have done, O Lord, could only have been performed by You. That alone happens in the world, which You, O Master, have done. I am wonderstruck beholding the wonder of Your Almighty Creative Power. I seek Your Sanctuary — I am Your slave; if it is Your Will, I shall be emancipated. The treasure is in Your Hands; according to Your Will, You bestow it. One, upon whom You have bestowed Your Mercy, is blessed with the Lord’s Name. You are unapproachable, unfathomable and infinite; Your limits cannot be found. One, unto whom You have been compassionate, meditates on the Naam, the Name of the Lord. (Trans. by Sant Singh)
------------<>---------------
373.    ਫਾਰਸੀ ਲਫਜ਼ ‘ਖਾਲਸਾ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ’ ‘ਚ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੜੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਵਲੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਤੋ ਭਾਵ ਸਿਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀ…. ਅਜ਼ਾਦ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ॥ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭਿ ਮਿਲਿਹਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
374.   
ਫਾਰਸੀ ਲਫਜ਼ ‘ਖਾਲਸਾ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ’ ‘ਚ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੜੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਵਲੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਤੋ ਭਾਵ ਸਿਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀ…. ਅਜ਼ਾਦ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਇ॥ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭਿ ਮਿਲਿਹਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ ਹੋਇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
375.    ਸਲੋਕੁ ਮਃ 5 ॥ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪਿ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥ ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੇਖਣਾ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ  ਗੁਰ ਨਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਏਹ ਵਥੁ ਦੇਇ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
Whose mind focussed on Guru, tongue reciting the name given by Guru, seeing and experiencing Guru right near and the ears hearing name. Such (a soul) attuned to the true Guru is honoured in the court of God. Says Nanak such pious people are rare who are blessed with this thing. (M.5, SGGS, p-517)
  Deep within yourself, worship the Guru in adoration, and with your tongue, chant the Guru’s Name. Let your eyes behold the True Guru, and let your ears hear the Guru’s Name. Attuned to the True Guru, you shall receive a place of honor in the Court of the Lord. Says Nanak, this treasure is bestowed on those who are blessed with His Mercy. In the midst of the world, they are known as the most pious — they are rare indeed. 
------------<>---------------
376.   
ਅਬ ਤਬ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਗਉ ਹਰਿ ਪਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਜੈ ਪਿਆਰਿ॥ ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਮਾਗੈ ਹਰਿ ਜਸੁ ਦੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ॥
 I shall never ask anything else of the God; please, bless me with the love of Your immaculate name. Nanak, the song-bird, begs for the amrit water; O God, shower Your mercy upon him, and bless him so that he sings Your Praises. (Here again it is shown that Naam means praises ‘harjas’) {M.5, SGGS, p-504)
 (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ । (ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ-) ਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭੂ! ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ । ਨਾਨਕ ਪਪੀਹਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਜਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਹੇ ਹਰੀ! ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਦੇਹ ।8।2।(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ,ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
 ------------<>---------------
377.    ਤੈਡੈ ਸਿਮਰਣਿ ਹਭੁ ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ ਬਿਖਮੁ ਨ ਡਿਠਮੁ ਕੋਈ॥ ਜਿਸੁ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ॥Because of keeping you always in mind, I got everything; nothing seems inaccessible now. O Nanak, no one can dishonour him whose honour the true Master has preserved. (M.5, SGGS, p-520)
 (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ (ਦੀ ਬਰਕਤਿ) ਨਾਲ ਮੈਂ (ਮਾਨੋ) ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, (ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ । ਹੇ ਨਾਨਕ! ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੇ, (ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। (ਗੁ.ਗ੍ਰੰ. ਦਰਪਣ- ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
------------<>---------------
379.   

ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜੁ ਨ ਖੁੰਭੈ ਮੰਝਿ ਮੁਹਬਤਿ ਤੇਰੀ ॥ ਤਉ ਸਹ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀਅੜਾ ਸੀਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ॥ Because I love You, now crossing the river my foot does not get stuck. O my dear master, my heart is attached to Your feet; O God you alone are Nanak’s raft and boat.(M.5, SGGS, p-520) 
(ਸੰਸਾਰ-) ਨਦੀ ਵਿਚ ਤਰਦੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ (ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ) ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ । ਹੇ ਪਤੀ (ਪ੍ਰਭੂ)! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਹਰੀ! (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨ ਲਈ, ਤੂੰ ਹੀ) ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੁਲ੍ਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਹੈਂ ।1। ਪਦਅਰਥ:- ਖੋਜੁ-ਪੈਰ । ਖੁੰਭੈ-ਖੁੱਭਦਾ । ਮੰਝਿ-ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ । ਹੀਅੜਾ-ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ । ਸੀਤਮੁ-ਮੈਂ ਸਿਊਂ ਲਿਆ ਹੈ । ਤੁਲਹਾ-ਤੁਲ੍ਹਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਗੱਠਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। (Guru Granth Darpan by Sahib Singh)
------------<>---------------
380.    ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਵੰਞੈ ਮਿਤ੍ਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ ॥ ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਜਗੁ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ॥  The sight of them expels my evil-mindedness; they are my only true friends. I have searched the whole world; O humble Nanak, rare are such persons! (M.5, SGGS, p-520) ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਓਹ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਢੂੰਡ ਕੇ ਥਕ ਹਾਰੀ ਆਂ ਓਏ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਕਿਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ।
------------<>---------------
381.    ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
ਅਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਓਨੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਈਰਖਾਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਵਰਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਗੇ 18ਵੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਓਦੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਓਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਤਹਾਸ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਓਦੋਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਐ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਉਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਕਿਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਓਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਇਤਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਕਿ ਕਿਵੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਫਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਹੈ।“ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਧਾ ॥ ਬਚਨੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਹਿਓ ਮੈ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਬਿਨਾਸੀ ਰਵਿ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ ॥ ਗਿਰਿ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੋ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ ॥(ਮ.5, ਸਗਗਸ, ਪ-1204)”
ਸੋ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ।ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਗੇ। ਜਪੁਜੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਸਿ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ (263)
ਜਿਨ ਕਾ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਾਰਜ ਹਰਿ ਆਪਿ ਸਵਾਰਿ ॥ ਤਿਨ ਚੂਕੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਲੋਕਨ ਕੀ ਹਰਿ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥2॥(1135)
ਦਾਸਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟਿਆ ਸਾਚੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥ ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਓਨੁ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥(ਮ.5, ਸਗਗਸ, ਪ-49)
ਹਉ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਕਰਉ ਤੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਆਪਾ ॥ ਸਭ ਹੀ ਮਧਿ ਸਭਹਿ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ॥2॥ ਪਿਤਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ॥ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੁ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ ॥3॥ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥(ਮ.5,ਸਗਗਸ, ਪ-51)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥(ਮ.4, ਸਗਗਸ, ਪ-286)
ਬਸ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ‘ਚ ਜਾਏ ਓਹ ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਸਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।
------------<>---------------
382.    ਜੀ ਹਾਂ! ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਨ Yea! All the Guru sahiban were kesdhari
ਕਲ ਭੋਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹੀ ਸਨ” ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰ ਕੇਸ ਰਹਿਤ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਅਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਤਹਾਸਿਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਹੋ। ਯਾਦ ਰਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁੱਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਲ ਕਟਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਅਲਬਰੂਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕ ਕੇਸ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਜਮੂਨ ਇਤਹਾਸਿਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪੜਨ ਲਈ ਦੇਖੋ:- http://punjabmonitor.com/XVII/Kesdhari%20Nanak.htm
ਖੁੱਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਕਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਬਤ ਆਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ।
ਇਕ ਸੁਆਲ: ਕੀ ਕੋਈ ਮੋਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਝਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Yea! All the Guru sahiban were kesdhari
Yesterday a cleanshaven school teacher announced announced before everybody that Guru Nanak was cleanshaven. I regretfully told him that in case he was cleanshaven that doesn’t mean that he should twist history. He quoted a janamsakhi were Guru Nanak sahib is shown as cleanshaven. It may be noted that all such janamsakhis are written after 1700 AD i.e 200 years after Guru Nanak. Remember to know Guru Nanak the first thing we are requiered to read is Guru Nanak’s own opinion or evidence on a thing. Fortunately we have many refrences on hair in Gurbani. A question: Can a man with hair cut dust the shoes of another person with his hair?
For details on this please read the article at : http://punjabmonitor.com/XVII/Kesdhari%20Nanak.htm
ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ॥ ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ॥ (ਮ.1, ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ, 567)
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨਾ ਦਰਸੁ ਦੀਜੈ ਜਸੁ ਗਾਵਉ ਨਿਸਿ ਅਰੁ ਭੋਰ॥ ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਦਾਸ ਪਗ ਝਾਰਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੋਰ॥ (ਮ.5, ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ, 500)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਸਦ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕੇਸ ਸੰਗਿ ਝਾਰੇ ॥ (ਮ.5, ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ, 381) ਸ੍ਰਗੁਗ੍ਰੰਸ
ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ ॥ (ਮ.5, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 745)
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥ (ਮ.5, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 749)
ਟਹਲ ਕਰਉ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰਉ ਬਾਲ ॥ ਮਸਤਕੁ ਅਪਨਾ ਭੇਟ ਦੇਉ ਗੁਨ ਸੁਨਉ ਰਸਾਲ ॥ (ਮ.5, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 810)
ਜਬ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਤੇ ਪਕਰੈ ਤਹ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵਨ ॥1 (ਕਬੀਰ, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1104)
ਜਉ ਜਮੁ ਆਇ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੈ ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਹਿਗਾ ॥ (ਜੈਦੇਉ, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1106)
ਨੈਨਹੁ ਸੰਗਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥ (ਮ.5, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1217)
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਗੁਰਿ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰਹ ਹਮ ਬਾਲ ॥ (ਮ.4, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1335)
ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ ਮਤੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ (ਫਰੀਦ, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1379)
ਫਰੀਦਾ ਸਿਰੁ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ (ਫਰੀਦ, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1380)
ਨਾਪਾਕ ਪਾਕੁ ਕਰਿ ਹਦੂਰਿ ਹਦੀਸਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ॥(ਮ.1, ਸ੍ਰੀਗੁਗ੍ਰੰਸ, 1084)
------------<>---------------
383.    ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ॥ (Mo.4, SGGS, p-494) Poor Nanak recites the superior Bani, remember God’s Naam is contained in Gurbani. (This again is a crucial tukk which says that Gurbani itself is naam. This tukk demolishes the fortress of falsehood of deredaars that Naam is different from Gurbani. U can note Sant Singh (deredaar’s) fraud interpretation of tukk below)
Servant Nanak chants the Glorious Words of the Guru’s Bani; through them, one is absorbed into the Naam, the Name of the Lord.(English translation by Singh Sahib Sant Singh)
 ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ (ਨਿੱਤ) ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਪਣ- ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)
 s the Glorious Words of the Guru’s Bani; through them, one is absorbed into the Naam, the Name of the Lord. 
------------<>---------------
384.    ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਕਪਟੁ ਵਸੈ ਬਾਹਰਹੁ ਸੰਤ ਕਹਾਹਿ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮੂਲਿ ਨ ਚੁਕਈ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ॥  Those hypocrites who claim that they are saints but secretly cheating people, their lust is never fulfilled, in the end they depart repenting.  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਸੰਤ ਅਖਵਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ; ਆਖ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਦੋਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹਨ। (M.3, SGGS, p-491)
------------<>---------------
385.    ਫਿਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ॥ (M.1, Asa di var, SGGS, p-473). The rude one is called a fool; he is beaten with shoes in punishment.   (ਪ੍ਰੇਮ-ਹੀਣ) ਰੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)
------------<>---------------
386.    ਭਉ ਭਗਤਿ  ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ॥2
ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ॥
ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥ O Nanak, humility is sweet and the essence of all virtues and goodness.(Guru Nanak in Asa di var, p.470, SGGS)  (It should be noted that Guru sahib repeatedly claims himself as the lowest of the low in Gurbani. ‘Nanak neech’ etc.)  ਹੇ ਨਾਨਕ! ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਗੁਣ ਹਨ, ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ।(GGS Darpan)
------------<>---------------
387.    ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ॥ ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ॥  One understands the truth of this (life and world) when he begins to love the God (ultimate truth). Hearing the praises (to God)  the human mind is enthralled and then, he attains the gate of salvation. (The tukk tells us that truthful life imbued with naam gets salvation) (m.1, Asa di var, SGGS, p-468)
(ਮਾਇਆ ਛਲ ਵਲੋਂ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹਟ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ) ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, (ਤਦੋਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।(GGS Darpan-Prof.Sahib Singh)
------------<>---------------
388.    ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥ Getting Knowledge is tough like steel, it cannot be found by mere gossips. When the God bestows His grace, then alone it is received; other tricks and orders are useless. (This is again the concept of ‘gurprasad’ clarified) (Asa di war, Mo.1, SGGS, p-465)
ਗਿਆਨ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ) ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਉਂ ਕਰੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ (ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ) । (ਹਾਂ) ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, (ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ) ਹੋਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਹੁਕਮ (ਵਰਤਣਾ) ਵਿਅਰਥ ਹੈ। (GGS Darpan-Prof.Sahib Singh)
------------<>---------------
389.    ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ,  ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ 463, ivAwiKAw qy ArQ dyKx leI )
God Himself created Himself and created His qualities (naam means name the excellence, characteristics,) And second, He fashioned the entire nature (creations) and was delighted to be seated within the creation. When You were pleased you created the vast universe and bestowed datan(foods etc) to Your creations. You gave birth to all and you take it away again with a command and you are delighted to be seated within the creation. 
(This is a crucial shabad and concerns the creation of universe. According to Gurmat in the beginning the God was in His pure Nirankar form i.e no creations were there, no attributes, no qualities. There was complete darkness in universe or you can say complete vacuum. It is also called zero state. It is from this the God assumed naam the name or qualities and created the universe and there upon animal and plant kingdom. For details please see Maru Sohle in Guru Granth sahib. If some one will understand this shabad the concept of Naam will become clear to him.)

------------<>---------------
391.    ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ॥ ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ॥ Dadda (d):  Don’t blame others (for ur misfortunes); instead blame your own misdeeds. (I understand now) Whatever I sowed, so I have reaped. I do not blame anyone else. (Guru Nanak in Patti likhi, SGGS, p-433) 
Dadda:  Why do you make such ostentatious shows, O mortal? Whatever exists, shall all pass away. So serve Him, who is contained and pervading among everyone, and you shall obtain peace.  || 1
------------<>---------------
393.    ਏ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣਹਿ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰਿ॥ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ॥1॥ ..ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਐ ਸਬਦਿ ਬੁਝੀਐ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇ॥ਏ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣਹਿ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖੁ ਹਦੂਰਿ ॥ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥1॥ ..ਸਬਦਿ ਸੁਣੀਐ ਸਬਦਿ ਬੁਝੀਐ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥ (M.3, SGGS, p-429)
  O my mind, don’t think that Nirankar is far away; see Him right near u. Always listening, and observing us, His presence can be felt through Gurbani path.  ….   Listen and understand Gurbani and lovingly remained focused on the True One. Ur ego will vanish through gurbani & u get peace of mind at the house of True God. 
------------<>---------------
394.    Read oldest Janamsakhi (about 1600 AD) of Guru Nanak sahib (as images : Gurmukhi) scanned from the one compiled by Bhai Veer Singh ji. Pages 220. ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ ਜੋ ਅੰਦਾਜਨ 1600 ਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ 220 ਪੰਨੇ  ਤਸਵੀਰਾਂ। http://www.facebook.com/gorayabs#!/album.php?aid=26238&id=139326919443721
U can also read it as a compact pdf file at: www.kartarpur.com/janamsakhi.html
------------<>---------------
395.   
ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ॥ ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਨਗਰੁ ਵੁਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥ .. ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਵਾਰਿ॥ ਫਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਿ॥ ਨਾਮੁ ਖੇਤੀ ਬੀਜਹੁ ਭਾਈ ਮੀਤ॥ ਸਉਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤ॥ .. ਜੇਜੀਆ ਡੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਜਗਾਤਿ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ॥ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਦਿ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ॥ ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘਰਿ ਆਵਹੁ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਿਖ ਵਣਜਾਰੇ॥ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ ਸਾਚੁ ਸਮ੍ਹਾਰੇ॥ ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ॥ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ॥(ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ)
     ਆਸਾ ਮਹਲਾ 5 ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 2      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ॥ ਪੰਚ ਵਸਾਏ  ਪੰਚ ਗਵਾਏ ॥1॥ ਇਨ੍‍ ਬਿਧਿ ਨਗਰੁ ਵੁਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ॥1॥  ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਵਾਰਿ ॥ ਫਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥2॥ ਨਾਮੁ ਖੇਤੀ ਬੀਜਹੁ  ਭਾਈ ਮੀਤ ॥ ਸਉਦਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤ ॥3॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਭਿ ਹਾਟ ॥ ਸਾਹ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ  ਥਾਟ ॥4॥ ਜੇਜੀਆ ਡੰਨੁ ਕੋ ਲਏ ਨ ਗਾਤਿ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਧੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ॥5॥ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਲਦਿ  ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੁ ॥ ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ॥6॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਿਖ ਵਣਜਾਰੇ ॥ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮੁ ਲੇਖਾ  ਸਾਚੁ ਸਮ੍ਹਾਰੇ ॥7॥ ਸੋ ਵਸੈ ਇਤੁ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ॥ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ॥8॥1॥
Rag Asa,  M.5,  ASHTAPADEES,  2nd House,   One Omnipresent GOD attainable through the Grace of Guru 
When the five virtues (sach, santokh, daya, dharma, dhiraj)  were reconciled, and the five passions (kam, krodh, lobh , moh , ahankar) were estranged, I enshrined the five within myself, and cast out the other five. 1  In this way, the village of my body became inhabited, O my Siblings of Destiny. Vice departed, and the Guru’s spiritual wisdom was implanted within me. 1.  Pause.   The fence of true Dharmic religion has been built around it. The spiritual wisdom and reflective meditation of the Guru has become its strong gate.  2.   So plant the seed of the Naam, the Name of the God, O friends. Deal only in the constant service of the Guru. 3. With intuitive peace and happiness, all the shops are filled. The banker and the dealers dwell in the same place.  4.  There is no tax on non-believers, nor any fines or taxes at death. The true Guru has set the Seal of the Primal Lord upon these goods.  5   So load the merchandise of the Naam, and set sail with your cargo. Earn your profit, as Gurmukh, and you shall return to your own home.  6. The True Guru is the banker, and His Sikhs are the traders. Their merchandise is the Naam, and meditation on the God is their account.  7  One who serves the True Guru dwells in this house. O Nanak, the Divine City is eternal. 8 .1.  
------------<>---------------
396.   
‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪੁਜੀ, ਜਾਪ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਕੀ ਤਹਿਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੱਦਾ ਤਰੀਕੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੱਖ ਹੈ।ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਤਹਾਸ, …. http://www.facebook.com/album.php?aid=26179&id=139326919443721&saved#!/album.php?aid=26179&id=139326919443721
------------<>---------------
397.    ਅਨਹਦ ਧੁਨਿ ਵਾਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ॥ (M.4, SGGS, p-442) On singing Gurbani, unstruck & other sounds are revealed to me. (There are several shabads which tell us that naad, jot, daswa dwar, kundalini etc. automatically stand revealed to us when we do path i.e Japuji, Rehras and Sohilla and others. Nad-jot of the yogis is a bye product for Sikhs and we don’t run for them. ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ॥(Japuji)   
The unstruck melody resounds, and the instruments ever vibrate, singing the Bani of the True Guru. O Nanak, God the Great Giver has given me a gift; He has blended my light into the Light.
------------<>---------------
398.   
Pure Waheguru Waheguru recitation is not ideal Sikh practice
Of late more people are being made to do that. This practice takes Sikhs towards Yogamat and ultimately they go to seek the naad, jot, kundalini etc. Guru says don’t run after these, these automatically become apparent when u do naam japp. Naam means praises. Gurbani is naam. Guru’s order is on singing/recitation of Japuji, Rehras and Sohila.
1. A Sikh should wake up early in the morning (much before the dawn), take bath and, concentrating his thoughts on One Immortal Being, repeat the name Satnam Waheguru
a. Morning: Japuji, Jaap sahib and the Sawayyas (Gursikhs go for more baanis also like Shabad Hazare, Anand Sahib et al.) followed by Ardas
b. Evening (Sunset)- Sodar Rehras followed by Ardas
(c) Before going to bed (night) - The Sohila. The morning and evening recitations should be concluded with the Ardas (formal supplication litany).
The nitnem banis are separately given in Guru Granth sahib: Japuji, Rehras and Sohilla. Incidentally the shabads of these banis are repeated in the respective raags also. (This is very important aspect. Some people even question where has Guru sahiban ordered the nitnem? So here is the answer. SGGS was compiled by Guru Arjun Dev sahib.
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਜਾਇ ਅੰਦਰ ਦਰਯਾਇ ਨ੍ਹਵੰਦੇ॥ (6-3-1)
 ਸਹਜ ਸਮਾਧ ਅਗਾਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ॥ (6-3-2)
 ਮਥੇ ਟਿਕੇ ਲਾਲ ਲਾਇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਲ ਜਾਇ ਬਹੰਦੇ॥ (6-3-3)
 ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵ ਸੁਨੰਦੇ॥ (6-3-4)
 ਭਾਇ ਭਗਤ ਭੈ ਵਰਤਮਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ॥ (6-3-5)
 ਸੰਝੈ ਸੋਦਰ ਗਾਵਣਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ॥ (6-3-6)
 ਰਾਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਆਰਤੀ ਪਰਸਾਦ ਵੰਡੰਦੇ॥ (6-3-7)
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖਫਲ ਪਿਰਮ ਚਖੰਦੇ॥3॥ (6-3-8)
ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤੀਂ ਉਠ ਬਹੰਦੇ॥ (12-2-1)
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਸਰ ਨ੍ਹਾਵੰਦੇ॥ (12-2-2)
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਇਕ ਮਨ ਹੋਇ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ॥ (12-2-3)
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਚਲ ਜਾਇ ਜੁੜੰਦੇ॥ (12-2-4)
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀਨਿਤ ਗਾਇ ਸੁਣੰਦੇ॥ (12-2-5)
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੈਲ ਮਿਲੰਦੇ॥ (12-2-6)
 ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ॥ (12-2-7)
 ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫਲੰਦੇ॥2॥ (12-2-8)
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਿ ਜਾਗ ਜਗਾਇਆ॥ (20-5-1)
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ॥ (20-5-2)
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਤੁ ਸਮ੍ਹਾਲਿ ਜਪੁ ਜਪਾਇਆ॥ (20-5-3)
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹੋਇ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ॥ (20-5-4)
 ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਲਾਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ਸੁਹਾਇਆ॥ (20-5-5)
 ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ॥5॥ (20-5-6)
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਦਾਤਾਰੁ ਹੈ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਅਮੋਲੁ ਦਿਵਾਇਆ॥ (26-4-1)
 ਮੂਹੁ ਅਖੀ ਨਕੁ ਕੰਨੁ ਕਰਿ ਹਥ ਪੈਰ ਦੇ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ॥ (26-4-2)
 ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਿ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਾਇਆ॥ (26-4-3)
 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਨਾਵਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪੁ ਗੁਰਮੰਤੁ ਜਪਾਇਆ॥ (26-4-4)
 ਰਾਤਿ ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਉਦਾਸੁ ਰਹਾਇਆ॥ (26-4-5)
 ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੁ ਨਿਵਿ ਚਲਣੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ਨ ਆਪੁ ਗਣਾਇਆ॥ (26-4-6)
 ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਪਿਛੈ ਲਾਇਆ॥4॥ (26-4-7)------------<>---------------
399.    ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਉ ਦੀਏ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ॥ ਤਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ  ਬਪੁੜਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੀ॥ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਹਿ ਕਰਿ ਅਵਤਾਰੀ॥ ਤਿਨ ਭੀ  ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ॥ (M.5, SGGS, p-423)
You blessed authorship of Vedas to Brahma, to read and research upon. The poor couldn’t understand His command, and is reincarnated into heaven and hell.   In various ages, the kings, are sung of as His incarnations (avatars). Even they have not found His limits; what can I speak of and contemplate?  (This is very important tukk about the reality of Hindu avatars. It has now been historically proved that Brahmins would at times declare that such and such king is the avatar of Vishnu. Special temples were built where the image of king would be worshipped by Brahmin himself who would exhort the people to worship the king. There are many history books on this. But interested readers can see ‘Ved Kaleen Raj Vivistha by Shyam Lal Pandey, published Information Deptt. Govt of U.P)
------------<>---------------
400.    ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ 1, ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 2,  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ (ਅੰਗ 411, ਜੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਦ ਹੈ ਜੀ।ਸਬਦ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਮਤ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪੁਜੀ, ਰਹਿਰਾਸ, ਸੋਹਿਲਾ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਆਸਣ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਨਾਦ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਡੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।)
ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ ਸਰਵਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਰਸੁ ਸਤੁ  ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥1॥ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥ ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਉਰੇ ॥1॥  ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੁ ਬ੍ਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥ ਗਗਨਿ ਨਿਵਾਸਿ ਸਮਾਧਿ  ਲਗਾਵੈ ॥ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥2॥ ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਣਿ ਤਤੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥ ਸੁਭਰ ਸਰਵਰਿ ਮੈਲੁ ਨ  ਧੋਵੈ ॥ ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥3॥ ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਸੇਵਾ  ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥ ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥4॥ ਅੰਤਰਿ  ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ  ਮਿਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥5॥ ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ  ਰਜਾਇ ॥ ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥6॥ ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਿਧਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ॥7॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ  ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਫੁਨਿ ਹੋਇ ॥ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥


ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ 1 … ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ ਸਰਵਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਰਸੁ ਸਤੁ  ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥1॥ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥ ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਉਰੇ ॥1॥  ਰਹਾਉ ॥ ਸਚੁ ਬ੍ਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥ (M.1,SGGS, p-411)( ਜੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਸਬਦ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਮਤ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।)
ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥ ਗਗਨਿ ਨਿਵਾਸਿ ਸਮਾਧਿ  ਲਗਾਵੈ ॥ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥2॥ ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਣਿ ਤਤੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥ ਸੁਭਰ ਸਰਵਰਿ ਮੈਲੁ ਨ  ਧੋਵੈ ॥ ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥3॥  ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਸੇਵਾ  ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥ ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥4॥ ਅੰਤਰਿ  ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ  ਮਿਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥5॥ ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ  ਰਜਾਇ ॥ ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥6॥ ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ  ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਿਧਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ॥7॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਫੁਨਿ ਹੋਇ ॥ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥
------------<>---------------
401.    ਆਸਾ ਮਹਲਾ 5 ॥ ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥ ਜਹ  ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥1॥ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਇ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ  ਪਹਿ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਤਿਸੁ ਨਾਨਕ ਪਰਸਣਿ ਆਵੈ ॥
Rag Asa M. 5:  He Himself protects His servants, causes them to sing His praises. Wherever His servants works God ensures to be present there. 1.  The God makes His presence felt to the servant. Whatever the servant demands the Master, immediately fulfils it. 1. Pause.   I am a sacrifice to that servant, who is pleasing to his God. Hearing of his (servant’s) glory, the mind is rejuvenated; Nanak comes to touch his feet. (In this shabad the concept of Gurprasad is elaborated) (SGGS, p-403)
------------<>---------------
402.   
ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ (ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪੁਜੀ, ਜਾਪ, ਸਵੱਈਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ –ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ) ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਕਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰੂ ਰਹੇ‘ਜੀਵਨ ਇਕ ਡਰਾਮਾ’ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀਪਬਲਿਕਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀ ਬਾਣੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
------------<>---------------
403.    ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਭਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ॥ Guru Nanak’s concept of God is different from the ones given in the Vedas, the Koran and all others. He is clearly visible (immanent and manifest). (M.5, SGGS, p-397)

------------<>---------------
404.    ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਿਟਿਆ ਤਨ ਕਾ ਦੂਖ॥ ਮਨ ਸਗਲ ਕਉ ਹੋਆ ਸੂਖੁ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਨਾਉ॥ ਬਲਿ ਬਲਿ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਜਾਉ॥ First, the pains of the body vanished; then, the mind becomes totally peaceful. In His mercy, the Guru bestows Naam the name. I am a sacrifice, a sacrifice to that True Guru.(The biggest benefit of path or Japuji japp is worries vanish and u get peace of mind.) (M.5, SGGS, p-395)

------------<>---------------
405.    ਆਸਾ ਮਹਲਾ 1॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੈ ਮਹਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਖਿੰਥਾ ਖਿਮਾ ਹਢਾਵਉ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨਉ ਸਹਜ ਜੋਗ ਨਿਧਿ ਪਾਵਉ ॥1॥ ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਉ ਜੁਗਹ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਜੋਗੰ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸਉ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ॥ ਸਿੰਙੀ ਸਬਦੁ  ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਸੋਹੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਪੂਰੈ ਨਾਦੰ॥2॥ ਪਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ਗਿਆਨ ਮਤਿ ਡੰਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬਿਭੂਤੰ॥ ਹਰਿ  ਕੀਰਤਿ ਰਹਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥੁ ਅਤੀਤੰ॥3॥ (see last tukk also)
 ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਹਮਾਰੀ ਸੰਮਿਆ ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ॥4॥
FIRST MEHL:  Let the Word of the Guru’s Shabad be the ear-rings in your mind, and wear the patched coat of tolerance. Whatever the Lord does, look upon that as good; thus you shall obtain the treasure of Sehj Yoga. || 1 ||   O father, the soul which is united in union as a Yogi, remains united in the supreme essence throughout the ages. One who has obtained the Ambrosial Naam, the Name of the Immaculate Lord — his body enjoys the pleasure of spiritual wisdom.  || 1 ||  Pause  ||   In the Lord’s City, he sits in his Yogic posture, and he forsakes his desires and conflicts. The sound of the horn ever rings out its beautiful melody, and day and night, he is filled with the sound current of the Naad.  || 2 ||   My cup is reflective meditation, and spiritual wisdom is my walking stick; to dwell in the Lord’s Presence is the ashes I apply to my body. The Praise of the Lord is my occupation; and to live as Gurmukh is my pure religion.  || 3 ||   My arm-rest is to see the Lord’s Light in all, although their forms and colors are so numerous. Says Nanak, listen, O Bharthari Yogi: love only the Supreme Lord God.  || 4 || 3 || 37 || 
Here Guru sahib advises the yogis and emphasizes on the following 1. Shabad or Naam the praises (yogis go only for bodily postures devoid of shabad recitation) 2. Submission to God’s will (yogis have no belief as such) 3. Technique revealed by Guru, 4. Understanding/Knowledge, (For yogi no wisdom is necessary just body postures)  5. No conflicting debates,  rather research, 6 and above all (repeated) Praises to God. Guru sahib advises that u jogis will get un-interrupted naad and jot u r longing for. Gursikhs should remember there are yogi deras that indulge into yogic practices. Guru sahib says these are futile. (M.1, SGGS, p-359)
------------<>---------------
406.    ਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤੁ ਬੀਨਾ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ  ਮੰਦਾ ॥ ਬੰਦੀ ਅੰਦਰਿ ਸਿਫਤਿ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਉ ਕਹੀਐ ਬੰਦਾ ॥ Neither a (worldly) learned Pundit is wise, nor a (declared) stupid, bad. But whom God makes His slave to praise Him, only such a person is approved by Him as a man. (M.1,SGGS, p-359)  ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੂਰਖ ਓਥੇ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਜਿੰਨੂ ਓਹ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ,ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਏ ਓਹ ਰਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ ਹੈ।
 By himself, no one is literate, learned or wise; no one is ignorant or evil. When, as a slave, one praises the Lord, only then is he known as a human being. 
------------<>---------------
407.    ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ॥ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਲਹੀਐ॥  Who should we call good or bad, tell me?  We see God Himself everywhere, this truth stands revealed to the Gurmukh. (According to Gurmat all good, bad, thieves, rogues, murderers etc. are His own creations or you can say He Himself. God has enacted a drama. It is for this reason we are prohibited from ninda i.e slander/ malice) (M.1, SGGS, p-353)
I speak the Unspoken Speech of the Lord, contemplating the Guru’s Teachings. I join the Sangat, the Guru’s Congregation, and I find God’s limits. 
------------<>---------------
408.    ਭਉ ਫੇਰੀ ਹੋਵੈ ਮਨ ਚੀਤਿ ॥ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਨੀਤਾ  ਨੀਤਿ ॥ ਲੇਟਣਿ ਲੇਟਿ ਜਾਣੈ ਤਨੁ ਸੁਆਹੁ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਚਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪਾਉ ॥ ਸਿਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ  ਭਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਣਣਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵੇਰਾ ਵੇਰ ॥ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਨਾਚਹੁ ਰਖਿ ਰਖਿ ਪੈਰ॥ Whether sitting or standing, let the fear of God within your heart and mind be your dance. To ‘roll around in the dust’ is to know that the body has to become ashes one day. So dance in this way, and your feet move with the beat.  Keep the company of such students who have love for the teachings. As Gurmukh, listen to the true name. O Nanak, chant it, over and over again. So dance in this love, and put the feet with beat of drum.(These are the lines of shabad which was probably addressed to dancing devotees of Krishna in Bengal. Guru sahib says to keep it up but the dancer should keep in mind the love, fear of God and ultimate truth and continuously keep reciting the name of God) (M.1, SGGS, p-350)
------------<>---------------
409.   
ਆਸਾ ਮਹਲਾ 5॥ ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕਉਨੁ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਭਇਓ ਰੀ॥ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧੁ ਨ  ਵਿਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸੁ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਮਿ ਕਉਨ ਛੁਟਿਓ  ਰੀ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ਸਗਲੋ ਭਵਨੁ ਲੁਟਿਓ ਰੀ ॥1॥ ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ  ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ॥ ਐਸੋ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਹਿਓ ਰੀ॥  2॥ ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ ਭਈ ਨ ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਰਨੁ ਬਨਿਓ ਰੀ॥ ਮਹਾ ਮੰਤ੍ਰੁ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਅਚਰਜ ਨਾਮੁ ਸੁਨਿਓ ਰੀ ॥3॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰਿ ਅਵਲੋਕਨ ਅਪੁਨੈ ਚਰਣਿ ਲਗਾਈ॥ ਪ੍ਰੇਮ  ਭਗਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥4॥12॥51॥
ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ॥ All pervading ‘forest-fire’ has burnt down all grass, everything,  rare a very rare plant survived. (Here forest-fire is the lust of money (or haumen also). Entire humanity is attracted towards it, if a person survives this onslaught, for him this proverb is used) (M.5, SGGS, p-384)
------------<>---------------
410.    ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ  ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖੁ ਮਨਿ ਵੁਠਾ॥ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਠਾ॥ My mind in pleasure with the love of God and this earth looks beautiful as if it is adorned with jewels of greenery. My true teacher, Guru Nanak is pleased, all my works are successfully accomplished. (M.5, SGGS, p-322)
------------<>---------------
411.    ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ॥ ਤਕਹਿ ਨਾਰਿ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕਿ ਅੰਦਰਿ ਠਾਣੀ॥  ਸੰਨੀ ਦੇਨਿ ਵਿਖੰਮ ਥਾਇ ਮਿਠਾ ਮਦੁ ਮਾਣੀ॥ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛੁਤਾਣੀ॥ ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ॥ With noose they go out at night to strangle others, but God knows everything. Stealingly, they spy on other’s women. They break into guarded places, & revel in sweet wine. Living life to their individual karma they will repent in the end. Azraeel, the angel of death, will crush them like sesame seeds in the oil-mill. (M.5, SGGS, p315)
------------<>---------------
412.    ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਭੇਦੁ ਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪਾਵਉ॥ Sing the praises of God repeatedly. The Guru will reveal before you the mystery of the Lord. (Bhagat Kabeer, SGGS, p-344) (Remember Gurbani is the praises to God as such it is naam the name. Therefore it is to be recited every now and then, again and again. There are thousands of stanzas in Gurbani that declare that ‘praises’ is naam)
------------<>---------------
413.    ਜੇ ਦਰਿ ਮਾਂਗਤੁ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ  ਸੁਣੇ॥ ਭਾਵੈ ਧੀਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇਇ  ॥1॥ ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛਹੁ ਜਾਤੀ ਆਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਹੇ॥  God hears cry of the beggar at the door of His palace. He may welcome or push me away, but I would beg O God! give me Your praises (for singing).  1.  Recognize the God’s light in every one, consider not caste (social status); Remember in the court of God there are no castes. (M.1, SGGS, p-349)

------------<>---------------
414.    ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵੀਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਦੇਖੋ ਜੀ-      ‘B.S.Goraya’         To read daily ‘Gurbani & Gurmat Thought’ and my other activity please visit my page:-      www,facebook,com/gorayabs
------------<>---------------
415.    ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੇ  ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਜਿਨਾ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪਰਧਾਨ ॥ ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ  ਲਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਦਰਗਹ ਪਾਈ ਮਾਨੁ ॥ ਸਉਦੇ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਉਚਰਹਿ ਉਠਦੇ ਭੀ  ਵਾਹੁ ਕਰੇਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿ ਨਿਤ ਉਠਿ ਸੰਮਾਲੇਨਿ ॥1॥Those who are gurmukhs their styles of sleeping or being awake are even approved.These real men; their reputation grows, those who don’t forget God, not for a single breath or taking a morsel of food. By His grace only we happen to meet the true guru and then keeping God in mind day and night only. Oh God! give me the company of such people so that  I am also honored in the court of the God. While going to bed they chant, “You are great” (Waaho or waheguru) and while getting up also they chant, “Wahguru!”. O Nanak, their faces shine up those, who rise up early each day, and remember the God. 
------------<>---------------
416.    ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ   ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥ ਸਚੁ ਸਚਾ ਰਸੁ ਜਿਨੀ ਚਖਿਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥ ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ ਜਿਉ  ਗੂੰਗੈ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਿਆ ਮਨਿ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥   I say true praises, the absolute truth, of the True-One. I praise the true God and sincerely say truth of His attributes.  His greatness cannot be measured. Those who have tasted the true essence of the God, remain satisfied and quenched. They know this taste but can’t explain what it  is like, like a mute who tastes the sweet candy can’t explain taste. (i.e to know the taste u have to eat it; it can’t be explained in words) Our perfect guru served the  God and we get greetings of happiness.(M.4, SGGS, p-310)   
------------<>---------------
417.    ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਤ  ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਛਡਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ  ਤਿਨਿ ਸਭ ਆਣਿ ਨਿਵਾਈ ॥ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥ ਹਰਿ  ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
Gursikhs love glorification of the true guru. The God protects the honor of the true guru, which is increasing day by day. Supreme God is always in the mind of guru, the true guru; the supreme God saves him. Guru the true guru was  blessed power in the court of God; all thus come to bow before Him. Those who have gazed lovingly upon my true guru — all their sins are washed away. Their faces are radiant in the court of the God, and they obtain great glory. Humble Nanak begs for the dust of the feet of those colleagues who are sikhs, O my great guru. (4th Nanak praises 3rd Nanak and his Sikhs, SGGS, p-310) 
------------<>---------------
418.   
ਸਾ ਧਰਤੀ  ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ  ਜਾਇ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ  ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪਿ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨੁ  ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥
That land, where my true guru comes and sits, becomes a greenery. Those beings who go and see my true Guru are rejuvenated. Blessed and great are the father and  the mother, who gave birth to the Guru. Blessed is the Guru, who worships name; he saves himself, and emancipates those who see him. O Guru, be kind, and unite me with the God, your servant Nanak washes your feet. (This shabad is in the praise of 3rd Nanak,  by 4th Nanak, SGGS, p-310)
------------<>---------------
419.    ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਘਰੀ ਵਸਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ  ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ  ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸੰਸਾਰਿ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥
O gursikhs, chant the name, night and day and you will flourish in your dwellings with the grace of True-Guru, the Creator. O gursikhs, know that the bani (poetry) composed by the true guru, is absolutely truth. The Creator Himself blesses the guru to chant it i.e the bani is sent by God himself. The reputation of gursikhs spreads with His grace; He makes the whole world applaud and acclaim the guru. Servant Nanak is the slave of the God; the God Himself protects the reputation of His slave. (M.4, SGGS, p-308)  

------------<>---------------
420.    ਪਉੜੀ ॥ ਤੂ ਵੇਪਰਵਾਹੁ  ਅਥਾਹੁ ਹੈ ਅਤੁਲੁ ਕਿਉ ਤੁਲੀਐ ॥ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ  ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੈ ਹੋਰਿ ਕਚੁ ਪਿਚੁ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜਿ ਪੜੀਐ ॥ ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਹੈ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਨੋ ਝਖਿ ਮਰਦੇ ਕੜੀਐ ॥  PAUREE:  You are carefree, unfathomable and immeasurable; how can You be weighed? Those who have met the true guru and who meditate on you are very fortunate. The true Guru’s bani is the embodiment of truth; let us cultivate ourselves through gurbani.  There are some people who imitate the true guru and also compose the raw and rough verses, but the false are destroyed by their falsehood. These hypocrites are sucking in the poison of money and then they painfully waste away their lives. (M.3, SGGS, p-304) 

------------<>---------------
422.    ਪਉੜੀ॥ ਦੁਆਦਸੀ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨੁ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਮਾਨੁ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ  ਕਰਹੁ ਸਾਧਸੰਗਿ॥ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ॥ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕਉ ਸੰਤੋਖੈ॥ ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ  ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਖੈ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਏਹ ਨਿਹਚਉ ਪਾਈਐ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮਤ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਈਐ॥  12॥ ਸਲੋਕੁ॥ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਮਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ॥ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ  ਨਾਮ ॥13॥
PAUREE (next step) (These pious line r from Thitti Gauri i.e poetry based on lunar month days)  12th  day of the lunar cycle:-  Dedicate yourself to giving charity, chanting the Naam and bath. Get rid of  your pride and worship the Lord with devotion. In the company of saadh sangat, drink in the amrit of God’s name i.e gurbani. The mind is satisfied by lovingly singing the kirtan of God’s praises. The sweet words of His bani soothe everyone’s heart. The soul, the subtle essence of the five elements, cherishes the nectar of the naam. This faith is obtained from the perfect guru. O Nanak, dwelling upon the God, you shall not enter the womb of births again.  12.   SHALOK:  Engrossed in the three qualities of maya (satt gun, rajj gun and tamm gun) one’s efforts do not succeed. When God (saver of us sinners) dwells in the mind, O Nanak, then one is saved by the Name of the God. 13. ( Here again Guru sahib emphasizes on naam, daan, isnan, gurbani path and kirtan. He advises us that this path alone is the way to happiness and salvation)

------------<>---------------
423.    ਹਉ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਅਰਪੀ  ਸਭਿ ਦੇਸਾ॥ ਹਉ ਸਿਰੁ ਅਰਪੀ ਤਿਸੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਇ ਸਦੇਸਾ॥ ਅਰਪਿਆ ਤ ਸੀਸੁ ਸੁਥਾਨਿ ਗੁਰ ਪਹਿ  ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ॥ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਸਗਲਾ ਦੂਖੁ ਮਿਟਿਆ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ॥ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਰਲੀਆ  ਕਰੈ ਕਾਮਣਿ ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਆ ਲੋੜਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ॥
 I offer my mind, my whole body, all my lands. I offer my head to that beloved friend, who brings me message of God. I have offered my head to the Guru, the most exalted; He has shown me that God is with me. In an instant, all my pain is gone and all my desires fulfilled. Day and night, the soul-bride makes merry; all her anxieties are erased. Prays Nanak, I have met the Husband Lord of my longing. 
------------<>---------------
424.    Bhai Santokh Singh in Sooraj Prakash, says,  ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਇਓ ਗਇਓ, ਜਪੁਜੀ ਕੰਠ ਨ ਕੀਨ। ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਿਹ, ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਚੀਨ। Lo! you u claim u r  Sikh of Guru but hasn’t so far learnt Japuji by heart. Of what use is seed without grain in it, is the kind of Sikh you are. (We r making tall claims of our being Sikh on Facebook but lack the basics of Sikhism. I think no educated person can talk on behalf of Sikhs if he is not regular on the very basic the Japuji. Japuji sahib has been referred to as the perfect Naam the name of God. Do u know two Guru sahiban joined to compile Japuji?) 
------------<>---------------
425.   
ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੈ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਫਿਰੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ  ਹਾਰੀ ॥6॥ ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਿ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਅਤਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤੁ  ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥7॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਗ੍ਰਿਹੀ ਅੰਤਰਿ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ  ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥8॥3॥ (For explanation pl. see below)
 The disguisers make various shows. Mind full of desires the showmen roam about egotistically. These people haven’t understood themselves and in the end lose the game of life. 6.   Putting on religious robes, they act clever, but in fact they themselves stand cheated by love of maya (money and property) and double mindedness. Without serving the guru, they suffer in terrible pain.   7.    Those who are attuned to the Naam (praises of God), remain detached forever. Even as householders, they are attuned to the God. O Nanak, those who serve the true guru are fortunate. 8.3 (M.1, SGGS, p-230)
------------<>---------------
426.   
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਏ॥ ਦੂਜਾ ਭਰਮੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਏ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ॥ The fire of desire (ever demanding) is quenched by the shabad (word of God’s name  or naam i.e satnam waheguru, or a unit of gurbani or naam). Double-mindedness  is automatically eliminated. Through guru’s teachings, naam rests in the heart. Man begins to sing praises of God through gurbani. (M.1, SGGS, p-222)

------------<>---------------
427.   
ਜਦੋ ਖੁੱਦ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ।।।         ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਮੁਖਬਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ  ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਐ। ਪਰ ਵਸਾਖੀ 1699 ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਸੂਸ ਅਬਦੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਾਗ ਉਠੀ।ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਉਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਓਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ।ਉਸ ਲਿਖਿਆ (ਹੇਠਾਂ ਪੜੋ):-
“….ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਆਬ-ਇ-ਹਯਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਪਾਪ-ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾਂ ਕਰੋ ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਉਜੜ ਪੁੱਜੜ ਜਾਏਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਏਸੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ 22-12-1704 ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਦੋ ਖੁੱਦ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ।।।         ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ  ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਮੁਖਬਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ  ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਐ। ਪਰ ਵਸਾਖੀ 1699 ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਸੂਸ ਅਬਦੁਲ ਤੁਰਾਨੀ ਨੇ ਜਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਾਗ ਉਠੀ।ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਉਸ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਓਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਭੇਜੀ।ਉਸ ਲਿਖਿਆ :- ਪੜੋ www.facebook.com/gorayabs
------------<>---------------
428.    ਮਨੁ  ਕੁੰਚਰੁ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ॥ ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੈ॥ ਰਾਜ ਦੁਆਰੈ ਸੋਭ ਸੁ ਮਾਨੈ॥ ਚਤੁਰਾਈ  ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਜਾਇ॥ ਬਿਨੁ ਮਾਰੇ ਕਿਉ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ॥ Mind is like an elephant grazing in forest of body. Guru is like a stick. When the stamp of true shabad (gurbani) is there on elephant it gets entry &  honour in court of king (God).  U can’t get Him through intelligence without killing him? (dead elephant is costly). (M.5, SGGS,  p-221)
------------<>---------------
429.    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ 9॥ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਸੰਗਤਿ  ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾ ਤੇ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਗਉ ॥ਰਹਾਉ॥ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨਿ ਜਗਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ॥
One God, omnipresent, attainable through the grace of guru.  Rag Gaurhi, Ninth Mohalla:  O holy saints! forsake the pride of your mind. Sexual desire, anger and the company of evil people — always run away from them. 1. Pause.  One who is equipoise at pain and pleasure, honor and dishonor, joy and sorrow, knows the secret of this life and world.  1.   Renounces both praise and condemnation  and seeks salvation. Says humble Nanak, this is a difficult game; only a few Gurmukhs understand it! (M.9, SGGS, p-219)  

------------<>---------------
432.    ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਚਿ  ਸਮਾਣਾ॥
Whatever happens, is all according to your (God’) will. One who understands Hukam the administration of God (i.e working of the various system of universe , various tools of God like kaam, krodh, lobh, etc. Maya etc.) he begins to love truth and thus leads to truthful living. (it is the truthful state when God is realized) (M.5, SGGS, p-193)

------------<>---------------
433.    ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ॥  Where there is infinite joy, and no sorrow, such a house has been blessed to Guru Nanak by almighty God. (M.5, SGGS, p-186)
------------<>---------------
434.    ਗਉੜੀ ਮਃ 5॥ ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ॥ ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ॥1॥ ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ॥ ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ  ਕਰਉ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ॥2॥ ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ  ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ॥3॥ ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ॥ ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ  ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ॥4॥ ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ॥1॥ ਰਹਾਉ  ਦੂਜਾ॥
(QUESTIONS) What form of Yours should I worship? What Yoga should I practice to discipline my body?  1.    Which of Your features shall I sing of You? What is that speech, by which I may please the God? .1. Pause .  What kind of ritual shall I perform for You?  How can I cross over the terrifying ocean of life?  .2.  What is that penance, by which I may become a penitent?  What is that Name, by which the filth of egotism may be washed away? .3. (ANSWER)  Worship of His qualities, concentration on spiritual wisdom, service to all and that too when He is pleased and he blesses the company of the True Guru. .4. Only those can realize the qualities of God or know Him who is accepted by the Giver of peace. .1. Second Pause .(Here Guru sahib tells the Sikh way to God i.e by 1.recitation of His naam (gun; praises) 2.vichar/khoj (wisdom) and 3.sewa (service) and 4. Gurprasad i.e where He pleases then only)  (M.5, SGGS, p-187)
------------<>---------------
435.    ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ॥ ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ॥1॥ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ॥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ॥2॥ ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ॥ ਤੋਟਿ  ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ॥3॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ॥ ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ॥ (WHAT IS THIS KHAJANA? SEE EXPLANATION AT : www.facebook.com/gorayabs )
 Treasure of my father and grandfather; ah ha! when I opened and saw it up I was thrilled. 1. It is really inexhaustible and immeasurable, overflowing with priceless jewels and rubies. 2. Together we eat and spend, but these resources do not diminish; they continue to increase. 3. Says Nanak, one who has such destiny written on his forehead, becomes a partner in these treasures. {The question arise what is that treasure? Answer: Gurbani bestowed by Guru Nanak (dada) and Guru Angad (Peo)} (M.3, SGGS, p-186)
------------<>---------------
436.    Arnold Joseph Toynbee a civilizations specialist historian was once asked which is the most beautiful nation on earth, “It is the Sikhs with nature give body form” Replied Toynbee but in the same breath he said, “The Sikhs are the most ugly of nations when they trim their hair and beard.”
ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਇਤਹਾਸਕਾਰ ਅਰਨੌਲਡ ਟੋਇਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਘੋਖਿਆ ਹੈ ਦਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ ‘ਸਿੱਖ’ ਉਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋ ਬਦਸੂਰਤ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਟੋਇਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਕੇਸ ਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।”
http://www.facebook.com/gorayabs#!/photo.php?pid=216281&fbid=142862772423469&id=139326919443721
World famous historian Arnold Toynbee was once asked as to who were the most beautiful people on earth. Toynbee said, “Obviously the people with natural form.” He explained the Sikhs are such a people in world and in the same breath he said
------------<>---------------
437.    ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ  ਲਾਇਆ॥ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ॥ ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ॥ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ  ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ॥ ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰਜਿ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ॥ ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ॥  I was a petty singer, when the God took me into His service. He  ordered me to sing His praises day and night. God summoned me, to His ‘Truth Mansion’ i.e His court. He dressed me in the robes of His true praises and glory.  The amrit of truth  i.e His naam the name has become my food. Those who follow the guru’s teachings, who eat this food and are satisfied, find peace. His dhadhi the  minstrel spreads His glory, singing word the Shabad i.e praise. O Nanak just by, praising I have obtained Him the perfect. (In this shabad Guru sahib admits that he I got the God by singing His praises and that he is a blessed soul, blessed by God Himself. We know in rest of the places Guru exhibits his humility saying he is nothing.) (M.1, SGGS, p-150) ------------<>---------------
438.    ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਬਤ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁ ਸਬਦ
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ 5॥ … ਤੇਰੈ ਹੁਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ॥ ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ॥ ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਰਿ ਹਰਿ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ॥2॥ ……. ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ॥ ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦਾ॥ ਉਜੜੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜੀਉ॥6॥ …. ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ ਕੈ॥ ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ॥10॥ ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਆਇਆ॥ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦਿੜਾਇਆ॥ ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾੜਿ ਜੀਉ॥11॥… ਹੁਣਿ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ॥ ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਞਾਣਦਾ॥ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ॥ 13॥ ਝਿੰਮਿ ਝਿੰਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸਦਾ॥ ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ॥ ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਹਿ ਥਾਇ ਜੀਉ॥14॥ ….. ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ॥ ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ॥ ਨਿਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡਿ ਜੀਉ॥18॥ ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ॥ ਘਰਿ ਜਾਸਨਿ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ॥….
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 5॥ ਵਿਚਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਖਲੋਆ॥ ਵਾਲੁ ਨ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ॥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ॥ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸੇ॥1॥ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰੁ ਨੀਕਾ॥ ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਗੁ ਗਾਵੈ॥ ਮਨ ਚਿੰਦਿਅੜੇ ਫਲ ਪਾਵੈ॥ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਨਾਇ ਆਏ॥ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ॥2॥ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਵੈ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ॥ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਈ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ॥3॥ ਇਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ॥ ਜਿਸੁ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ॥ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ॥ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ॥
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 5 ਘਰੁ 3 ਦੁਪਦੇ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥  ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰਿ ਨਾਤੇ॥ ਸਭਿ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ॥ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨਾ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ॥1॥ ਸਭਿ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੇ॥ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤਿ ਸਭਿ ਥੋਕ ਉਬਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੇ॥ ਰਹਾਉ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਲੁ ਲਾਥੀ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਭਇਓ ਸਾਥੀ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ॥2॥1॥65॥
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਹਉ॥ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਜਿਸੁ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰ੍ਹਉ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ ਡਰ੍ਹਉ॥ ਭਨਿ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਪਰਸੁ ਕਰ੍ਹਉ॥ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਤਿ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਹਉ॥7॥11
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ॥ ਤਿਨਿ ਲਹਣਾ ਥਾਪਿ ਜੋਤਿ ਜਗਿ ਧਾਰੀ॥ ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ॥ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕਉ ਦੀਆ॥ ਤਿਨਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਸੋਢੀ ਥਿਰੁ ਥਪ੍ਹਉ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਅਪ੍ਹਉ॥ ਅਪ੍ਹਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਫਲੁ ਲਹੀਅੰ॥ ਬੰਦਹਿ ਜੋ ਚਰਣ ਸਰਣਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਹੀਅੰ॥ ਪਰਤਖਿ ਦੇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪਿ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ॥
ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲੁ ਅਟਲੁ ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ ਸਭ ਨਾਵੈ॥ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਅਹਿ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖਿ ਗਾਵੈ॥ ਅਜੈ ਚਵਰੁ ਸਿਰਿ ਢੁਲੈ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਲੀਅਉ॥ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰਿ ਛਤ੍ਰੁ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸਰਿ ਦੀਅਉ॥ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਗਯਉ॥ ਹਰਿਬੰਸ ਜਗਤਿ ਜਸੁ ਸੰਚਰ੍ਹਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ॥1॥ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਯਉ ਆਪਿ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਭਾਯਉ॥ ਹਰਿ ਸਿੰਘਾਸਣੁ ਦੀਅਉ ਸਿਰੀ ਗੁਰੁ ਤਹ ਬੈਠਾਯਉ॥ ਰਹਸੁ ਕੀਅਉ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹਿ ਜਸੁ ਜਯ ਜਯ ਜੰਪਹਿ॥ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗਿ ਪਾਪ ਤਿਨ੍‍ ਭੀਤਰਿ ਕੰਪਹਿ॥ ਕਾਟੇ ਸੁ ਪਾਪ ਤਿਨ੍‍ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ ਜਿਨ੍‍ ਪਾਇਯਉ॥ ਛਤ੍ਰੁ ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਅਉ॥
ਸੋਰਠਿ ਮਃ 5॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ॥ ਹਰਿ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ॥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ॥1॥ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤੈ ਊਣੀ ਬਾਤ ਨ ਕਾਈ॥ ਰਹਾਉ॥ ਕਰਤੈ ਪੁਰਖਿ ਤਾਲੁ ਦਿਵਾਇਆ॥ ਪਿਛੈ ਲਗਿ ਚਲੀ ਮਾਇਆ॥ ਤੋਟਿ ਨ ਕਤਹੂ ਆਵੈ॥ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਭਾਵੈ॥2॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਦਇਆਲਾ॥ ਸਭਿ ਜੀਅ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਗੁਸਾਈ॥ ਜਿਨਿ ਪੂਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ॥3॥ ਤੂ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ॥ ਇਹੁ ਪੁੰਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਤੇਰਾ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ॥ ਸਰਬ ਫਲਾ ਪੁੰਨੁ ਪਾਇਆ॥4॥14॥64
॥ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ ਹਰਿ ਕੰਮੁ ਕਰਾਵਣਿ ਆਇਆ ਰਾਮ॥ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲੁ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਰਾਮ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜੁ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਸੁ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ॥ ਅਪਨਾ ਬਿਰਦੁ ਰਖਿਆ ਪਰਮੇਸਰਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ॥1॥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਰਿਧਿ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ॥ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤਿ ਸਵਾਈ ਰਾਮ॥ ਦਾਤਿ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਾਇਆ॥ ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਸਗਲੇ ਉਠਿ ਨਾਠੇ ਦੂਖੁ ਨ ਨੇੜੈ ਆਇਆ॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਬਿਨਸੀ ਭੂਖ ਸਬਾਈ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਅਚਰਜੁ ਜਿਸੁ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ॥2॥ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ ਮਾਣਸੁ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਰਾਮ॥ ਭਗਤ ਸੋਹਨਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਦਾ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ॥ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨਦ ਉਪਜੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਬਨੀ॥ ਜਿਨਿ ਉਦਮੁ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਨੀ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਅਧਾਰਾ॥3॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ ਉਸਤਤਿ ਕਉਨੁ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ॥ ਸੰਤਾ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਦੀਜੈ ਰਾਮ॥ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਇਕ ਖਿਨੋ॥ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰੁ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਅਨਦਿਨੋ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੀਜੈ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਜੀਜੈ॥4॥7॥10॥
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਹਰਿ ਜਪੇ ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਾਮ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵਹਿ ਰਾਮ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ॥ ਸਹਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਮੀਠੀ ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ॥ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗੁ ਮੂਰਤੁ ਪਲੁ ਸਾਚਾ ਅਬਿਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿ ਆਈ॥1॥
------------<>---------------
439.   
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਸ’ ਨੂੰ ‘ਸ਼’ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ      ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਸ਼’ ਦੀ ਧੁਨ ਹੁੰਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਸ਼’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ, ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ, ਸਰੀਰ-ਸ਼ਰੀਰ,  ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ (ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ)-     www.punjabmonitor.com/XXIV/Nishan sahib.htm
------------<>---------------
441.    ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ॥ Those who have accepted the guru’s teachings, and who have found the path, remain absorbed in the praises of the God. What can we teach those who have the Guru Nanak as their guru? (M.2, SGGS, p-150)
------------<>---------------
443.    ਨਾਨਕ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣਾ ਦੁਖ ਛਡਿ ਮੰਗੀਅਹਿ ਸੁਖ॥ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੁਇ ਦਰਿ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ॥ ਜਿਥੈ ਬੋਲਣਿ ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ॥ O Nanak, it is absurd to ask to be spared from pain by begging for comfort. Pleasure and pain are two garments bestowed by God Himself. Better remain silent where you are bound to lose by speaking. (M.1. SGGS, p-149)
------------<>---------------
444.    ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀ ਜਿਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਉਟ ਦੁੱਕੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਕ ਗਏ ਓਦੋ ਕਈ ਗੰਢੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏਨਤੀਜਾ,.. ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਧੁਰ ਡਲਹੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਵੀ ਨਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿੱਖਰ ਨੇ ਉਭਰੇਗਾ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਟਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨ
------------<>---------------
445.    ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ॥  ਤਿਨਾ ਦਰੀਆਵਾ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਚਾ ਨਾਉ॥ ਓਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਪਸਾਉ॥ ਕੰਚਨ  ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਉ॥ ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬਹੁੜਿ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ॥ ਸਤੀ ਪਹਰੀ ਸਤੁ  ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸਿ॥ ਓਥੈ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਘਟੈ ਰਾਸਿ॥ ਓਥੈ ਖੋਟੇ ਸਟੀਅਹਿ ਖਰੇ ਕੀਚਹਿ  ਸਾਬਾਸਿ॥ ਬੋਲਣੁ ਫਾਦਲੁ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਖਸਮੈ ਪਾਸਿ॥( ਮਃ2, ਸ.ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.ਸ. ਅੰ-143)
 In the fourth watch of the early morning hours, a longing arises in their minds. The love visiting rivers (for bath: Guru Nanak would love Ravi river and remain there for hours) true name is in their minds and on their lips. The amrit is distributed there, and those with good karma receive this gift. Their bodies become golden, and take on the color of spirituality. If the Jeweller (God) casts His glance of grace, they are not put to fire again. Throughout  rest of day (7garhis), it is good to attuned to the truth, and sit with the spiritually wise. There, vice and virtue are distinguished, and the capital of falsehood is decreased. There, the counterfeit are cast aside, and the genuine are cheered. Speech is vain and useless, O Nanak, gifts of pain and pleasure are in the hand of God. (M.2 SGGS, p-146)
------------<>---------------
446.    ਮਃ1॥ ਕੈਹਾ ਕੰਚਨੁ ਤੁਟੈ ਸਾਰੁ॥ ਅਗਨੀ ਗੰਢੁ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰੁ॥ ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਤੁਟੈ ਭਤਾਰੁ॥ ਪੁਤੀਂ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰਿ॥ ਰਾਜਾ ਮੰਗੈ ਦਿਤੈ ਗੰਢੁ ਪਾਇ॥ ਭੁਖਿਆ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਜਾ ਖਾਇ॥ ਕਾਲਾ ਗੰਢੁ ਨਦੀਆ ਮੀਹ ਝੋਲ॥ ਗੰਢੁ ਪਰੀਤੀ  ਮਿਠੇ ਬੋਲ॥ ਬੇਦਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ॥ ਮੁਇਆ ਗੰਢੁ ਨੇਕੀ ਸਤੁ ਹੋਇ॥ ਏਤੁ ਗੰਢਿ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰੁ॥ ਮੂਰਖ  ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ ਮਾਰ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ॥ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰਿ॥ (ਸ.ਗੁ.ਗ੍ਰੰ.ਸ. ਅੰ-143)
This is again an important shabad where Guru sahib has clarified giving examples how we can achieve union with God. Examples are like a metal-smith can join the broken pieces of  bronze or gold or iron. If a bond between husband and  wife is broken, the children may weld it again. The bond between king and the subject is established when we pay tax. Hungry man’s bond with life is established when he eats and during the famines, a good rain establishes the bond. Love and sweet words establish bond with people. To establish bond with wisdom one needs the Truth. The dead man’s bond with the living is through the good deeds he did. This is how the world is linked. To make a bond of the fool with the environment he has to be slapped in the face. NANAK SAYS AFTER LONG DELIBERATIONS I HAVE COME TO THE CONCLUSION THAT BOND WITH THE GOD IS ESTABLISHED THROUGH BY SAYING HIS PRAISES. (M.1, SGGS, P-143)
(Of late some deras are creating confusion in Sikh mind. They do yogic exercises and claim it is a religious affair. Remember! for a Sikh the only way to salvation is praises to God, siffat salah, jass gaona, ustatt, gun gaona and that is what Gurbani is. Gurbani is nothing but praises to God and man’s oon (doomed to failure-ness.) So a Sikh’s religion is recitation of Gurbani and prayers to God nothing more nothing less.)

------------<>---------------
447.    ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ॥ ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ॥ While living continuously in insults; everything you eat is dirty. (M.1, SGGS, p-142)
------------<>---------------
448.    ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ॥ ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ॥ ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ ਪੰਜਵੀ  ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ॥ ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਸਦਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ॥  There r five times of day  for  5 prayers which have 5 different names. Let the 1st be truthfulness, 2nd - honest living, 3rd - charity in name of God, 4th - fair intention, and 5th - praise of the God. Repeat the prayer of pious-deeds, and then only you deserve to be called a Muslim. O Nanak, the liars obtain falsehood, and only falsehood.  (M.5, SGGS, p-141)
------------<>---------------
449.    ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵੀਚਾਰਾ॥ ਤੂੰ ਗਣਤੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਲਖ  ਅਪਾਰਾ॥ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ॥ ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ  ਵੀਚਾਰਾ॥They do calculations to ascertain your age, work out auspicious time and hour but the fact is no one can reach you O my infinite true God.  The literate has rightly been said as fool because he is possessed by greed, arrogance and pride. On the contrary we should study naam to understand the administration of God through guru the teacher’s guidance. (M.1, SGGS p-140)
Through all the months and the seasons, the minutes and the hours, I dwell upon You, O Lord. No one has attained You by clever calculations, O True, Unseen and Infinite Lord. So read the Name, and realize the Name, and contemplate the Guru’s Teachings.
------------<>---------------
450.    ਦੇਂਦੇ ਥਾਵਹੁ ਦਿਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖਿ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ॥ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ਤਾ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ॥ They prefer the gift, instead of the Giver; such is the way of the self-willed manmukhs. What can anyone say about their intelligence, their understanding or their cleverness?  (M.2, SGGS p-138)
The deeds which one commits, while sitting in one’s own home, are known far and wide, in the four directions. One who lives righteously is known as righteous; one who commits sins is known as a sinner. You Yourself enact the entire play, O Creator. Why should we speak of any other? As long as Your Light is within the body, You speak through that Light. Without Your Light, who can do anything? Show me any such cleverness! O Nanak, the Lord alone is Perfect and All-knowing; He is revealed to the Gurmukh.  ||

------------<>---------------
451.    ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ॥  ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ॥ Walk on the path of truth and the whole world sings your praises. Being  kind to all living beings—is more meritorious than bathing at the 68 sacred shrines of pilgrimage and the giving of charity. The person upon whom God bestows His mercy and blesses ‘truthful living’, is a wise person.  (M.5, SGGS p-136)
------------<>---------------
452.    ਮਾਝ ਮਹਲਾ 5॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਤਾ॥  ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਬਕਤਾ॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਗਿਰਹੀ ਕਉਣੁ ਉਦਾਸੀ ਕਉਣੁ ਸੁ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ॥1॥  ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਾਧਾ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਛੂਟਾ॥ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ॥ ਕਉਣ ਕਰਮ ਕਉਣ ਨਿਹਕਰਮਾ  ਕਉਣੁ ਸੁ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਜੀਉ॥2॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਸੁਖੀਆ ਕਉਣੁ ਸੁ ਦੁਖੀਆ॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਸਨਮੁਖੁ ਕਉਣੁ ਵੇਮੁਖੀਆ॥ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਿਛੁਰੈ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਉ॥3॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ  ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ॥ ਕਉਣੁ ਉਪਦੇਸੁ ਜਿਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਕਿਨਿ  ਬਿਧਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ॥4॥
IN THIS SHABAD MANY QUESTIONS RAISED AND REPLIED (Pl. note entire shabad is not given for brevity reasons)
QUESTIONS- WHO IS:  liberated,  united,  a spiritual teacher, a preacher,  a house-holder, a renounciator(udasi). Who can estimate the Lord’s Value?  How is one bound, and how is one freed of his bonds? How can one escape from the cycle of coming and going in reincarnation? Who is subject to karma, and who is beyond karma? Who chants the Name, and inspires others to chant it?  Who is happy, and who is sad? Who, as sunmukh, and who, as vaymukh? How can one meet the god? How is one separated from Him? Who can reveal the way to me?  What is that Word, by which the wandering mind can be brought to rest? What are those teachings, by which we may endure pain and pleasure alike? What is that lifestyle, by which we may continuously remember god? How may we sing the Kirtan of His Praises?  ANSWERS:-- The gurmukh is liberated through the  the gurmukhy style. The gurmukh is the teacher and the preacher. Blessed is the gurmukh who is a renounciator  while being a householder. The gurmukh knows the god value.  Egotism is bondage; gurmukh, is emancipated. The gurmukh escapes the cycle of coming and going in reincarnation. The gurmukh performs actions of good karma, and the gurmukh is beyond karma. Whatever the gurmukh does, is done in good faith.  The gurmukh is happy, while the self-willed manmukh is sad. The gurmukh turns toward the guru, and the self-willed manmukh turns away from the guru. The gurmukh is united with the god, while the manmukh is separated from Him. The gurmukh reveals the way.  THE GURU  gIVES  THE WORD, by which the wandering mind is restrained. Through the guru’s Teachings, we can endure pain and pleasure alike. To live as gurmukh is the lifestyle by which we remember god.  THE GURMUKH SINGHS THE PRAISES AS THE KIRTAN. The god Himself created the entire creation. He Himself acts, and causes others to act. He Himself multiplies. From oneness, He has brought forth the countless multitudes. O Nanak, they shall merge into the One once again.  (M.5, SGGS p-131)
------------<>---------------
453.    ਮਾਝ ਮਹਲਾ 5॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਮੁਕਤਾ ਕਉਣੁ ਸੁ ਜੁਗਤਾ॥  .. ਕਉਣੁ …. ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਾਧਾ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਛੂਟਾ॥ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤੂਟਾ॥ …. ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨਿ ਬਿਧਿ ਬਿਛੁਰੈ ….॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ … ਕਉਣੁ ਉਪਦੇਸੁ ਜਿਤੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਸਹਤਾ॥ ਕਉਣੁ ਸੁ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਕਿਨਿ  ਬਿਧਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ॥4॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੁਗਤਾ॥ … ਧੰਨੁ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਏ ਜੀਉ॥…. ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਖਰੁ ਜਿਤੁ ਧਾਵਤੁ ਰਹਤਾ॥ …ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਲ ਜਿਤੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਏ ਜੀਉ॥8॥ ਸਗਲੀ ਬਣਤ  ਬਣਾਈ ਆਪੇ॥ … ਇਕਸੁ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਜੀਉ॥
------------<>---------------
454.    ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਖਰਚਿਉ ਖਾਉ॥ ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ ਪਿਛੈ ਲਗੀਆ ਫਿਰਨਿ ਨਿਜ  ਘਰਿ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਇ॥ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ॥  Just an opposite impact of introduction with the true guru:  ‘nau nidhis’ the 9 treasures are at my disposal, I use and consume, Siddhis—the 18 powers instead follow me, dwell in own home, within own self, anhad nad the unstruck melody constantly vibrates within,—I am lovingly absorbed in the God. But, O Nanak, devotion abides within the minds who have such pre-ordained destined. M.3 SGGS p-91) 
------------<>---------------
455.    ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰਿ  ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ॥ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ  ਕਥਾ ਸਰੇਸਟ ਊਤਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ॥ ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ ਸੂਰਜ  ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ॥ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ॥ (ਮ.3,ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ.ਅੰ.87)
O saints of the God, O siblings of destiny, listen, and hear the God’s teachings, through the true Guru. Those who have good destiny pre-ordained and inscribed on their foreheads, grasp it and keep it enshrined in the heart. Through the Guru’s teachings, they intuitively taste the sublime, exquisite and ambrosial sermon of the God. The light shines like the sun which dispels the darkness of ignorance. As gurmukh, they behold with their eyes the unseen, imperceptible, unknowable, immaculate God.
------------<>---------------
457.    ਗਲੀਂ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ॥   ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ॥ ਨਾਲਿ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖਿ ਰਲੀਆਹ॥ ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣੀਆ ਰਹਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਹ॥(ਮਃ1, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰ.85)
Good at gossip, but our behavior is bad. Our inside black, but outwardly, we appear white. We imitate those who  are always engaged in service, the ones attuned to the love of their Husband God  experiencing the pleasure of His love, the ones who remain powerless, even while they have power;  humble and meek. O Nanak, our lives become meaningful if we associate with them. (M.1 SGGS p85)
------------<>---------------
458.    ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਕਾ॥ ਹਰਿ  ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਫਲੁ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ॥ ਹਰਿ  ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਅਪੁਛਿਆ ਦਾਨੁ  ਦੇਵਕਾ॥ Supreme bhagti is saying  and singing praises to God because His Justice righteous, everyone gets the food, He ignores the back-biters and because He gives His gifts without being asked.  (M.3 SGGS p 84)
------------<>---------------
459.    ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜੁ  ਨਾਉ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ॥ ਆਪਹੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਪੈ ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਏ॥ My caste hollow, my personal glory hollow because I know God gives the same shelter to all beings. You may call yourself dignified but O Nanak, this will only be known when you are approved in God’s account. (M.1 SGGS p83)
ਨਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤੁੱਕ ਤੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਜੋ ਤੁਕ ਤੁਸਾਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵੀ ਲਗੇਗੀ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਤਪ ਦੇ (ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਲ ਦਿੱਲ ਯਾਰ ਵਲ) ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਾਦ ਜੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਖੋ ਡੇਰੇਦਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅੱਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਦਾਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਣ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ, “ਸੰਤਨ ਕੀ ਟਹਲ….”  ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ “ਰਾਮ ਗੁਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ  ਹਰਿ ਗਾਈਐ॥” ਫਿਰ ਅੱਗਲੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ। ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੀ।“ ਹਰਿ ਕਾ ਜਸੁ ..” ਦੀ ਗਲ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਜੀਓ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਕਣਾ ਨਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ।
SURBIR DHEERAJ MAT POORA ii SAHJ SAMADHI DHUN GAHAR GAMBHIRA iiSADAA MUKAT TAA KE PURAN KAAM ii JAA KE RIDE VASAI HARI NAAM.....ii'''Gurbani' page 890 of SRI GURU GARANTH SAHIB JI.''Concept of NAAM''
------------<>---------------
460.    ਸਚੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸੇ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ॥ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ॥ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਵਰਤਦਾ  ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ॥ ਮਨਮੁਖ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਕੂੜਿ ਮੁਠੇ ਕੂੜਿਆਰ॥ Those who praise True-One are true; true name their support. In love with True God they act truthfully. No one can erase True King’s order. The self-willed manmukhs don’t obtain mansion of God’s presence. The false are plundered by falsehood. (M.3, SGGS p34)
------------<>---------------
461.    ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ  ਪਾਈਐ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ॥ Do sewa in ur life-time  and you get a place of honour in the court of the God. Says Nanak, swing your arms in joy! (M.1, SGGS p-26) (Sewa is selfless service and according to Sikhism one has to adopt it in his profession.)
------------<>---------------
462.    ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ॥ ਹਉ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁਸਟੁ ਚੋਰੁ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ॥ ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ॥  Me a thankless person, me a parasite.  Oh my God can I show my face to you? I am a sneak and a thief. Nanak describes the state of this lowly person. O Kartar (creator) I live as a wild hunter! (MY EXPLANATION- Guru Nanak is the most humble prophet of the world. Friends! let us search more such tukks.)
------------<>---------------
463.    ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ  ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਰਿ  ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹਿ  ਪਾਣੀ॥ ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਭਿਸਤੁ ਦੋਜਕੁ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ॥1॥ ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ॥ Make good deeds the soil, and let Shabad be the seed; irrigate it continually with the water of truth. Become such a farmer, and faith will sprout. This brings knowledge of heaven and hell, you fool! Don’t think that husband God can be obtained by mere words. (M.1 SGGS p24)
------------<>---------------
464.    SIKHISM ON THE ORIGIN OF UNIVERSE: ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ॥ ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ॥ The  true God (nirgun avastha i.e in the formless state)  first created the air, and from the air came water. From water, He created the earth and then  in each and every living being He has infused His presence. (M.1 SGGS p19)

------------<>---------------
465.    : ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ  ਗਲਿ ਮਿਲਹ ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ॥ ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮ੍ਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ॥ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ  ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਅਸਾਹ॥  Come, my sisters , my friends; hug me close. Let’s join together to tell stories of our all-powerful husband God who has all the virtues  while we are utterly without. (M.1 SGGs p17)
------------<>---------------
466.    ਜਾਲਿ ਮੋਹੁ ਘਸਿ ਮਸੁ ਕਰਿ ਮਤਿ ਕਾਗਦੁ ਕਰਿ ਸਾਰੁ॥ ਭਾਉ ਕਲਮ  ਕਰਿ ਚਿਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਲਿਖੁ ਬੀਚਾਰੁ॥ ਲਿਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖੁ ਲਿਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ॥ Convert your ‘love’ to  -ink, intelligence into -paper. Make the ‘love of God’ your pen, and consciousness be the scribe. Seek guru’s Instructions, and write  deliberations. Write Naam the praises of God; write over and over again that He has no end or limitation.(M.1 SGGS p16)
------------<>---------------
467.    ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ॥ Some sing  for the gifts He bestows  and treat His gifts as signs of remembrance. (Guru Nanak’s Japuji) = My Explanation:- My friend gave me a gift I always keep it to my heart and treat it as a symbol of his love for me(ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ). Similarly God’s men always remember Him by the daily gifts (ਦਾਤਾਂ ) He bestows on us.
------------<>---------------
468.    ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ॥ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ॥ All my cares and worries have vanished. Such is Nanak, Nanak the image of God, Nanak the source of anand the happiness. (M.5, SGGS, p1344)
------------<>---------------
469.    ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਵਿਚਿ ਕਲਿਜੁਗ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ॥ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ  ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਉਰਿ ਹਾਰੁ॥ God’s praises is the best kind of naam. This is the most excellent deed in this dark age of Kali Yuga. Through guru’s teachings we know praises and  wear the necklace of the God’s Name. (M.4, SGGS p1314)
------------<>---------------
470.    ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਉਚਰਾਂ ਪਤਿ ਸਿਉ ਘਰਿ ਜਾਂਈ॥  ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹੈ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਈ॥ This poetry of the Guru is naam (praises) itself; take it to your heart ਮਤਿ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸਿ ਹੋਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆੲˆØੀ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਿ  ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਈ॥4॥
The Name of the Lord is a treasure. Serving it, peace is obtained. I chant the Name of the Immaculate Lord, so that I may go home with honor. The Word of the Gurmukh is the Naam; I enshrine the Naam within my heart. The bird of the intellect comes under one’s control, by meditating on the True Guru. O Nanak, if the Lord becomes merciful, the mortal lovingly tunes in to the Naam.  ||
------------<>---------------
471.    ਛਾਣੀ ਖਾਕੁ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗੁ ਜੋਹੈ॥ ਅੰਤਰਿ  ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਨ ਜਾਣੈ ਸਾਚੁ ਕਹੇ ਤੇ ਛੋਹੈ॥ ਪਾਠੁ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਝੂਠੋ ਬੋਲੈ ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤਿ ਓਹੈ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪਈ  ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਉ ਸੋਹੈ॥4 He makes a powder of the ashes (dust) and applies to his body, in fact is on the money path. He doesn’t know that God is there inside as well outside; if someone tells him the Truth, he grows angry. He reads the scriptures, but tells lies; such is the intellect of one who has no guru. How can he find peace without chanting praises the naam,? Without the naam, how can he look good? (Mo.5 SGGS p.1013)
------------<>---------------
472.    ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਨਿ ਪਰਵਾਣੋ॥ ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਆਗੈ ਆਖੀਅਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ॥ ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ  ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ॥ ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਵਹਿ ਤਾਂ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਭਉ ਭਾਗੈ॥ ਊਚਾ ਨਹੀ  ਕਹਣਾ ਮਨ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੋ॥ ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾਂ ਸੂਰਿਆ ਹਕੁ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇ ਮਰਹਿ ਪਰਵਾਣੋ॥3Says Guru Nanak, “Maran munsa surya hakk hai, jo hoi maran parvano. Surey sai aggey akhia dargah pavai sachi mano” O courageous hero! your dieing was a rightful if approved by God. Such heros are honoured in the court of God.”
------------<>---------------
473.    ਭੁਲਣ  ਵਿਚਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਨ ਭੁਲੈ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਅਘੁਲੈ ॥8॥4॥ Everyone is bound to commit mistakes; only the Creator does not make mistakes. O Nanak, the result is salvation comes through the true name. By guru’s grace, one is liberated. (Mo.1 SGGS p1244)

------------<>---------------
474.    ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ 5॥ 
ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਧਾ॥ ਬਚਨੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਹਿਓ ਮੈ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਬਿਨਾਸੀ ਰਵਿ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ॥ ਗਿਰਿ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ  ਜਾਇਗੋ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ॥1॥ ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਧਾ॥ ਚਾਰਿ  ਬਿਨਾਸੀ ਖਟਹਿ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲਾਧਾ॥2॥ ਰਾਜ ਬਿਨਾਸੀ ਤਾਮ ਬਿਨਾਸੀ ਸਾਤਕੁ ਭੀ  ਬੇਨਾਧਾ॥ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਧਾ॥3॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਹੀ  ਆਪੇ ਸਭੁ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਦਿਖਾਧਾ॥ ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਈ ਕਹੀ ਭਾਂਤਿ ਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਲਾਧਾ॥4॥6॥
O mother, true, is the Lord, and true His holy saint. I have taken to heart the statement or the word of the perfect Guru which he has spoken. Pause.   Night and day and the stars in the sky shall perish. The sun and the moon shall perish. The mountains, the earth, the water and the air shall pass away. Only the word of the holy saint shall survive.  All those born of eggs shall pass away, and those born of the womb shall pass away. Those born of the earth and sweat shall pass away as well. The four Vedas shall pass away, and the six Shaastras shall pass away. Only the word of the holy saint is eternal.  Raajas, the quality of energetic activity shall pass away. Taamas, the quality of lethargic darkness shall pass away. Saatvas, the quality of peaceful light shall pass away as well. All that is seen shall pass away. Only the Word of the Holy Saint is beyond destruction.  (Mo.5, SGGS. p1204)
------------<>---------------
475.    ਬਾਗੇ ਕਾਪੜ ਬੋਲੈ ਬੈਣ॥ ਲੰਮਾ ਨਕੁ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ॥ ਕਬਹੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ॥ You wear neat and clean clothes, your language sweet, nose is sharp and your eyes are black but O dear sister! have you ever seen your creator Lord? (Mo.1, SGGS p.1257)  
------------<>---------------
476.    ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ॥ ਭੁਖੇ  ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ॥ ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ॥ ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ॥ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ  ਜਾਇ॥ ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ॥ ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ॥ Blank from spiritual wisdom and lo! he sings religious songs. The hungry Mullah turns his home into a mosque. The lazy has his ears pierced to look like a yogi. Someone becomes a beggar and loses his social status. And there is one who calls himself a guru or a spiritual teacher and yet he goes around begging — don’t ever touch his feet. One who eats what he works for and also shares some of it with others — O Nanak, he knows the Path. (Mo.1, SGGS.p1245)

------------<>---------------
477.    ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ 5॥ ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ॥1॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ  ਮਾਨਿਓ ਏਹ ਸੁਮਤਿ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ॥2॥ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੈ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ॥ Kanada Moh.5.  I have totally forgotten my jealousy of others, since I found Saadh Sangat, the company of the holy.  .Pause.   Now no one is my enemy, and no one is a stranger. I get along with everyone. .1.  Whatever God does, I accept that as good. This is the sublime wisdom I have obtained from the Holy. 
------------<>---------------
478.    ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ 5॥ ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ॥1॥ ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ  ਮੇਰਾ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾਂ ਨੇਬੇਰਾ॥1॥ ਰਹਾਉ॥ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥2॥ ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ॥ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ॥3॥ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ  ਮੁਸਲਮਾਨ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ॥4॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ॥ ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲਿ ਖੁਦਿ ਖਸਮੁ ਪਛਾਨਾ॥
  BHAIRAO,  FIFTH MEHL:  I do not keep fasts, nor do I observe the roza of Ramadaan. I serve only the One, who will protect me in the end.  ‘One’ the Lord of the world, is my Gusai or my Allah i.e distinct both from Hindus and Muslims.  ..Pause ..   I do not undertake hajj i.e pilgrimages to Mecca, nor do I go for thirth-yatra the pilgrimage of Hindus. I serve the One Lord the only one and no other.  2.   I do not perform Hindu worship services, nor do I offer ‘namaj’ the Muslim prayers. I have taken the One Formless Lord into my heart; I salute Him from my heart. 3.  We are neither Hindu, nor Muslim. My body and breath of life belong to Allah — to Raam — the God of both.  4.  Says Kabeer, this is what I say and demonstrate: meeting with the Guru, I realize God, my Lord and Master.  5.
------------<>---------------
479.    ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ  ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ॥ First accept that death is unavoidable, and give up love for life. Become the dust of the feet of all i.e extreme humble, and then, you may come to us. (SGGS p1102)
------------<>---------------
480.    || 1.  1॥ ਮਃ 5॥ ਨੀਹੁ  ਮਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲਿ ਬਿਆ ਨੇਹ ਕੂੜਾਵੇ ਡੇਖੁ॥ ਕਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰੁ ਪਿਰੀ ਨ ਡੇਖੁ॥FIFTH MEHL:  I am in love with You; I have seen that other love is false. Even clothes and food are frightening to me, as long as I do not see my Beloved.  ||
------------<>---------------
481.    ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲੁ ਰਾਸਿ॥ ਇਸਕ ਮੁਹਬਤਿ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸਿ॥  One who keeps watch over his heart, and keeps his heart pure, is a dervish, a saintly devotee. Love and affection, O Nanak, are in the accounts placed before the Creator.  (SGGS p-1090)
------------<>---------------
482.    ਮਾਇਆ ਵੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ਤੂ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖਾ॥ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ  ਸਭੁ ਝੂਠੁ ਦਰਬੁ ਲਖਾ॥Don’t be fooled by seeing at the wealth (Maya) O you foolish self-willed manmukh. It shall not go along with you when you must depart; all the wealth you see is false. (SGGS-p1087)
------------<>---------------
483.    ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ 3॥ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ  ਸਾਚੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ॥ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ਉਪਾਇਆ॥ ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੈ ਸਭਿ ਰਸ  ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੇ॥1॥ ਵਾਜੈ ਪਉਣੁ ਤੈ ਆਪਿ ਵਜਾਏ॥ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਪਾਏ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਲਟੀ  ਹੋਵੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਸਬਦੁ ਤਾਹਾ ਹੇ॥2॥ ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣੁ ਆਪੇ ਕੀਆ॥ ਏਕੋ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਬੀਆ॥  ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਬੁਧਿ ਤਾਹਾ ਹੇ॥3॥ ਅਪਣੀ ਗਹਣ ਗਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ॥ ਹੋਰੁ  ਲੋਕੁ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ॥ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੈ ਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸਾਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਾ ਹੇ॥4॥
My True Lord God has enacted this great play of universe. He has created all but none like any other. He made them different, and he gazes upon them with pleasure; he placed all the flavors in the body.  1.   You Yourself vibrate the beat of the breath. (Shiva) Matter and (Shakti) energy— You have placed them into the body. By Guru’s Grace, one turns away from the world, and attains the jewel of spiritual wisdom, and the Word of the Shabad.   2 .  He Himself created darkness and light. He alone is pervasive; there is no other at all. One who realizes his own self — by Guru’s Grace, the lotus of his mind (wisdom) blossoms forth.   3.   Only He Himself knows His depth and extent. Other people can only listen and hear what is spoken and said. One who is spiritually wise, understands himself as Gurmukh; he praises the True Lord. 4 (SGGS p.1056) 
------------<>---------------
484.    ਸਾਚੀ ਕੀਰਤਿ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ॥ ਹੋਰ ਨ ਦੀਸੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣੀ॥ Only the Gurbani is true praises i.e Naam. This you won’t see in the Vedas and the Puraanas.(SGGS p-1022)
------------<>---------------
485.    ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫਿਰੀ ਸਚੁ ਕਰਤੈ ਬੰਧਿ ਬਹਾਲੀ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਾਇਆ ਪਲਟੁ ਕਰਿ ਮਲਿ ਤਖਤੁ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ॥ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਉਮਤਿ ਖੜੀ ਮਸਕਲੈ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲੀ॥ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸੁ  ਖਸੰਮ ਦੈ ਨਾਇ ਸਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ॥ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸੁ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤ੍ਰਾਲੀ॥ ਲੰਗਰਿ ਦਉਲਤਿ  ਵੰਡੀਐ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖੀਰਿ ਘਿਆਲੀ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਮਨਮੁਖ ਥੀਏ ਪਰਾਲੀ॥ ਪਏ ਕਬੂਲੁ ਖਸੰਮ  ਨਾਲਿ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ॥ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ॥3 (SGGS p-967)
Guru Angad was proclaimed, and the True Creator confirmed it. Nanak merely changed his body; He still sits on the throne, with hundreds of branches reaching out. Standing at His door, His followers serve Him; by this service, their rust is scraped off. He is the Dervish — the Saint, at the door of His Lord and Master; He loves the True Name, and the Bani of the Guru’s Word. Balwand says that Khivi, the Guru’s wife, is a noble woman, who gives soothing, leafy shade to all. She distributes the bounty of the Guru’s Langar; the kheer — the rice pudding and ghee, is like sweet Amrit. The faces of the Guru’s Sikhs are radiant and bright; the self-willed manmukhs are pale, like straw. The Master gave His approval, when Angad exerted Himself heroically. Such is the Husband of mother Khivi; He sustains the world. 
------------<>---------------
486.    ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ  ਬੇਤਾਲਾ॥ ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ॥1॥ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਬਉਰਾਨਾ॥  ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ॥ Some call me a ghost; others say I am a demon. Some say me an ordinary man, a mere mortal; O, poor Nanak!  Crazy Nanak has gone insane, after his Lord, the King. I know of none other than the Lord. (Guru Nanak, p 991 SGGS)
------------<>---------------
487.    ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨਿ॥ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਮੰਨਿ ਲੈਨਿ ਸੇਈ  ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ॥ The stories of one’s ancestors make the children good children. They accept what is pleasing to the Will of the True Guru, and act accordingly
------------<>---------------
488.    ਸੋਇ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਾ ਨਾਮੁ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ॥ ਪੰਧਿ ਜੁਲੰਦੜੀ  ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੁ ਠੰਢਾ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੀ॥  Hearing of You, my body and mind have blossomed forth; chanting Naam, the name of the God, I am flushed with life. Walking on the Path, I have found cool tranquility deep within; gazing upon the blessed vision of the Guru’s darshan, I am enraptured. (M.5, SGGS, P964)
------------<>---------------
489.    ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ  ਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੇ॥ ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ॥ Guru’s composition i.e Gurbani is the Guru, and Guru’s philosophy  is the Gurbani or Bani. Within the Bani, is contained the Amrit which makes a man immortal. If a humble servant believes, and acts according to the advice of the  Bani, then the Guru, liberates him. (p 982 SGGS)
------------<>---------------
490.    ਸੇਵਕੁ ਲਾਇਓ ਅਪੁਨੀ ਸੇਵ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਮੁਖਿ ਦੇਵ॥ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਿ ਨਿਵਾਰੀ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ  ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ॥ (He has engaged me a servant to His service. The Guru has poured the immortal Name of the Lord, into my mouth and liberated me from all worries. I am forever a sacrifice to that Guru.) 
------------<>---------------
491.    ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ 5॥ ਮਹਿਮਾ ਨ ਜਾਨਹਿ ਬੇਦ॥ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀ ਜਾਨਹਿ ਭੇਦ॥ ਅਵਤਾਰ ਨ  ਜਾਨਹਿ ਅੰਤੁ॥ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤੁ॥1॥ ਅਪਨੀ ਗਤਿ ਆਪਿ ਜਾਨੈ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਅਵਰ ਵਖਾਨੈ॥1॥  ਰਹਾਉ॥ ਸੰਕਰਾ ਨਹੀ ਜਾਨਹਿ ਭੇਵ॥ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ॥ ਦੇਵੀਆ ਨਹੀ ਜਾਨੈ ਮਰਮ॥ ਸਭ ਊਪਰਿ ਅਲਖ  ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ॥2॥ ਅਪਨੈ ਰੰਗਿ ਕਰਤਾ ਕੇਲ॥ ਆਪਿ ਬਿਛੋਰੈ ਆਪੇ ਮੇਲ॥ ਇਕਿ ਭਰਮੇ ਇਕਿ ਭਗਤੀ ਲਾਏ॥  ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪਿ ਜਣਾਏ॥3॥ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣਿ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ॥ ਸੋ ਬੋਲਹਿ ਜੋ ਪੇਖਹਿ ਆਖੀ॥ ਨਹੀ ਲੇਪੁ  ਤਿਸੁ ਪੁੰਨਿ ਨ ਪਾਪਿ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ॥
RAAMKALEE,  FIFTH MEHL:  The Vedas do not know His greatness. Brahma does not know His mystery. Incarnated beings do not know His limit. The Transcendent Lord, the Supreme Lord God, is infinite. .1.  Only He Himself knows His own state. Others speak of Him only by hearsay. .1. Pause .  Shiva does not know His mystery. The gods gave grown weary of searching for Him. The goddesses do not know His mystery. Above all is the unseen, Supreme Lord God. .2.  The Creator Lord plays His own plays. He Himself separates, and He Himself unites. Some wander around, while others are linked to His devotional worship. By His actions, He makes Himself known. .3.  Listen to the true story of the Saints. They speak only of what they see with their eyes. He is not involved with virtue or vice. Nanak’s God is Himself all-in-all. .4 ||
------------<>---------------
492.    ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਹੁ ਕੋਈ॥ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ ਮਾਣਸ  ਕੀ ਗਤਿ ਏਹੀ॥ Have mercy on me, O generous giver, God of the meek; please do not consider my merits and demerits. Can dust be washed? O my God! such is the state of mankind.  (M.5, SGGS, p-882)
------------<>---------------

Share this article :

No comments:

Post a Comment

 

Punjab Monitor